Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

ABERAERON.

News
Cite
Share

ABERAERON. iCynhaliwyd Cyfarfod Chwarterol y gylch- daith yn Aberaeron., o dan lywyddiaeth y Parch D (Corris Davies. Gofidus oedd gen- ym weled cyn lleied yn bresenol. Yr oedd- ym yn disgwyl gw'eled rhagor. Bu amryw bethau pwysig o dan ystyriaeth, ac un o'r pethau pwysicaf gafodd sylw oedd y priodol- deb -o wneyd y gylchdaith, hon yn "Home iMission Station," .a'i chysyllitu a ehylchdaith iLlanhedr. IWedi siarad maith, cynieradwy- .wyd hyny. Credwn fod yn hen bryd symud i wmeyd rhywfDctth. iMae'r gylchdaith. yn cael ei gweithio trwy aritan,t-eision mawiion ar hyd y blvnyddoedd a phan yr ystyrir pdbpeth, .y mae yn syndod fod y gylohdakh yn dal ei thir cystal. Yn ystod y flwyddyn ddiweddaf, collwyd pump o aelodau trwy ,farwolaerthau a syniudiadau, ac e'to nid yw y gylchdaith yn cyfrif 11-eihad. Ond blin gen- y/a fod nelb sydd yn cael ei lywodraethu gan gariad Crist yn edrych ar Afoeraeron fel lie hollol diwerth, ac yn barod i gyflwyno yr achos i en.wadau eraill. Mae gan bobl y gylchdaith hon eu iteimladaUi fel rhywrui eraill, ac yn aberthu, efallai, er mwyn yr acfhos llawn mwy na'r dynion sydd yn ein diystyru. Byddai yn .gryn golled iddynt Ihwy Ipe rhoddid yr achosion ibychain i fyny. Y mae'r ■egKvysi 'bychain a hwythau yn help i'w gilydd. Yn ol eu rhif fe ddeil y gylch- eaitli hon i'w chymharu mewn ffyddlondefo a'r rhan fwyaf <0 gylchdeithiau y Dalaefch. lAt hyny, mae'r gweinidogion sydd wedi ibod yma y blynyddoedd diweddaf yn aherthu er mwyn yr achos mwy nag y mae llawer yn ei feddwl. Peith goreu i'r bo!bl wyr rywbeth aim danoM yw dyfod allan i'n cynorthwyo, a heLp-u y gwan. Dyna'r yshryd ddylai fod. Ün.i ibai eu sel enwadol a'u hymlyniad wrth yr eglwys Wesleyaid-d, .buasai'r ca/pelau wedi e. cau er's blynyddoedd. Ond maa yma ddynion, er nad ydynt yn lluosog, ag nsgwrn yn eu cefnau, a dur yn eu hegwyddorion, ac wedi penderfynu bod yn Wesley-aid hyd ddi- wedd eu hoes. Nid oes eisiau cyfeirio at un lie d fod yn destyn sylw a siarad anffafriol er mwyn dyrchafu lleoedd eraill. Pan se- fydliwyd yr achos yn Seng'benydd, cylchdaith, (Pontypridd, nid oedd neb yn barod i agor drws eu ty i gynal oedfaon, ond gwraig a fagwyd yn Wesleyaidd yn nghyldhdnith AlbeT- aeron; ac ircae yna ffyddloniaid gyda'r achosion Cymreig, yn Llo-egr a Chymru, sydd wedi eu magu JI1 anwyl yma. Gobeithiwn y gwneirrhywlheth yn y Synod yn Aberyst- fWyth f_"d yn godiad calon i'r gylchdaith hon, ac yn foddion symlbyliad iddynt i fyned T'hagddynt mewn daioni a gtweithgarwch. Pasiwyd i oruchwylwyr y gyldhdai-'th i'w chynrychioli yn y Synod, ac os m&thant, Mri J Thomias a James Thomas, a Thomas Davies yn gynrychiolydd yr Ysgol Sul. Ter- fynwyd y cyfarfod trwy weddi gan yr arolyg- wr.—Goh.

LLAN(FAm.C ABR'EINIO'N.

CAERLLEON.

ICAERAU, GEIR (MABSTEG.

LLANRHAIADR.

LL.!\JNIFL.URCAElRElINIO N.

/.■; (BETHEL, :C:YLCH'DAI(T;II…

.I BTRKENiHiEAiD. i

EiBENEZEIR, BLABNAU FFESTINIOG.

IIiOiREB, PEiNY(GiRiO:BS.

SALEM, CYLGH DAITH T,R.EGARTII.

YSTinmUEN.

Advertising