Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y LLYFRFA WESLEY AIDD Isfryn, t!%ngor !II GOEUCHWYLIWE Y^PARCH. HUGH JONES D.Dj 'II Llyfrau Bhad CYFADDAS I Ddychweledigion y Diwygiad v" J Gweithiau Aubrey 14 o Rifynau, Swllt yr no, yn cynwys y COFIANT am 2/6, a 6o. at y cludiad. Cofiact Aubrey Gan y Parch. S. DAVIES. Yn Rhwym, ond fod y Case wedi anurddo ycbydig-y Llyfr yn lan a pberff tith-am Swllt yr un, a 3o. at y oludiad. Samuel Davies a'i Amserau Gan y Parch. S. DAVIES. Mewn Papur am Swllt yr un. Yn rhwym mewn Lilian, 1/6. Cludiad, 3c. Pregetnau a Darlithiau: yr Eglwysbach Mewn Llian, Rhwymiad Rhad, am Swllt vr ran, a 3o. at y cludiad. Pria gwreidd. iQI. 2/6. Mae y Pregethau y rhai olaf gyian- Boddodd yr Awdwr, a'r Darlithiau ar "George Whitfield" a'r "Pedwar En- wad yn mhlith ei gynyrchion addfetaf. Dylai pobl ieuaino ei ddarllen. Cofianc y Farch. John Evans (Eglwysbach) Gan y Parchn. J. PRICE ROBERTS a THOMAS HUGHES (B). Mae ychydig nifer o'r 200 copiau dderbyniwyd yn rhodd, er gallu eu gwerthu i Swyddogion, io, am 6/6, a 60. at y cludiad, yn aros heb eu gwerthu. Anfonir y Llyfr ond derbyn blaendal, nfis i'r nifer redeg allan. Rhaid gwneyd brys.t Geiriadur Dr. Davies Yn cynwya yr Agoriad. Pria gwreiddiol, 16/ Ar werth am 10/ Pregethau, Darlithiau, a Thraethodau ♦ Y Parch. Rowland Hughes, u. 0 BETF Awsnrs A PHBEGBTBTWYB CntBU. Mae Darlith y Parch. J. H. Evans sr yr Awdwr yn oroheatwaith y Gymraeg. Pria gwreiddiol, 5/ Mewn Llian, Rhwymiad Rhad, am 1/9, a 4o. y oludiad. Nid oea ond yohydig o gopiau ar law. Rhaid bryaio i'w erchi er ei aicrhau, Q Cvfrol Goffa y Parch. D. O. Jones Dan Olygiad y Paroh. W. 0. EVANS. Pria, 3/6. Mae y Pregethau y rhai perffeithiaf yn yr iaith, a'r Cofiant yn ddihafal. fr Esboniad ar "Epistolau Petr" Gan BERWYN. Yohydig aydd yn aros ar law. Pria, 2/6 yr un. Gall yohydig ei gael am y pria gostyngol-dwain am fiaendal o 22/ Barnwyr Gan OAENOG. Mae nifer o Rhan I. ar werth eto. Bydd Rhan II. yn barod i'w anfon yn mharaeli MediJ lestament yr EfryayddSS^lil Gan y Paroh. O. WILLI MS. Dytai y Gyfr j-1 fod yn mhob Doaptfth yn yr Yagol 8ul Pria gwreiddiol, 4/6, mewn Llian. Gworthir ef yn awr am 2/6. d HUCH DAVIES I COUGH MIXTURE-At Bsswch. COUGH MIXTURE—At Beswch. COUGH MIXTURE-At Ddiffyg Anadl, COUGH MIXTURE-At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chryjai, COUGH MIXTURE—At Anwyd a Ohrygak COUGH MIXTURE-At Bronchitii. COUGH MIXTURE-At Bronchitis COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddf, COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddf. COUGH WIXTUllE-Cymeradwyu I" W* ygon. COUGH MIXTURE—Cymeradwyir gas Fadfe ygon. COUSH MIXTURE—Ddefnyddir gas C«atw eoUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COtfGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE &_&4. AMSEROL 1. Peidiwch celhrai1 gyda'r Peswch yna. 2. Peidiwch oedi Uda'! Anwyd. 3. Dylai potelaid ø Da. vies's Cough Mixture fod yn y ty yn barod. 4. Peidiwch cymeryd eich perswadio i bryai pethau eraill mwy pro- ffidiol. 5. Cospir y neb t'ct twylle, pan y gofynwei am Davies's Cough Mix ture. 6. 6allwch weithio fef arfer tra yn cymeryd Da- vies's Cough Mixture. 7. IirrnjEWZA. 'Doe. dim tebyg am ei wellt yn ddioed i DaviWi Cough Mixture. 8. DIJTYG GWYWT. Ma* miloedd wedi cael iacka* drwyddo. 9. PLANT. Dyogel dymunol. 10. AT Y LLAII. Y ma- y prif ganterion yn gymeryd yn achlysurot. Mewn Poteli, b. lic. a 8s. 9c. (cyawysa r rhai il. 9c. gymaint dair gwaith). HUSH DAVIES, CHKMIST, MACHYNLLXTfiS IAnhebgorol i Geffylau. £ At ystwytho'r cymmalau, f At y dwfr. At eu cadw raewa ^yflwr da. [ At godi ysbryd _anifail. f At eu cadw raewa -yfl-wr da. [ At godi ysbryd _anifail. f ■ At walla's* fclewyra. t 9 Diogel yn mhob cyflwr. u 1 Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nac nnrhyw E fi gyffyr peryglus arall, ac y mae yn ddiogel i anifail | S yn mhob cyflwr. Gan bob Grocer. B H MEWN TINS, Is. yr un 10s. y dwsin. P S (Telir cludiad Dwsin i unrhyw gyfeiriad ar dderbyniad m H Postal Order am 109. H | HUSH DAVIES, CFETWFART, MACHYNLLETH. | SARZINE' Blood Hixlsrt The Marvellous Blood Purifier. CTTXI9 ZCZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Cloansts the Blood from all ImpuritiM, entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Skin, whether acquired or constituilonal. Mewn potelau, b. lie. yr un, gan bob Fferyllydd. Adaeledig at Buro y Swaed, a Chlirio i Croea oddiwrth bob Toriad Allan, Llygai £ Clwyfus, Doluriau ar y Cymmalau, &c. PERCHlNOa Y U SARZINÆ" Patent, HUGH DAVIES, SS'™ DALIES SYLW- MYNWCH "SARZINE." Cofiwch SARZINE BLOOD MIXTURE., to. lie. j botiil, CJ'da'r pest 3c. yn chwansf xfx.xfx xfx.. Aydych yn dioddef r? 9^diwrth Ddiffyg Treuliad ? j TOMC\ A D i ((ANT!B,L,^S p!iLS-^ | *1 L\ IEE PARED ONLY BI IF r- xl HI DUtes's yills at Ddiffyg Treuliad. Davies's Pills at Boen yn y Cefn. v? Davies's Pills at Guriad y Galon. fi W/& Davi«3's Pills at y Piles a'r Gravel. j? Davies's Pills at y Ddanodd. —- Davies's Pills at Wynt yn yr Ystumog, Davies's Pills at Boen yn y Cylla. Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, Davies's Pills, dyogel hollol. y Davies's Pills at buro y gwaed. Davies's Pills Is. lie. y box gan bob ft* >u Druggist. Q W Mnffaelodig *t Rwymedd—Billousrttsn a* tnhwyfdtr yr »fu a'r o>/)a. jj^ tnhwyfdtr yr afu alr oyl)t Esiampl o lythyrau a dderbynir yn ddyddiol gan Berchenog "George's Pile and Gravel Pills." Pad. House, Salisbury Road, Cardiff, Cbwefror 24ain, 1894, Anwrl SJT, Mao fy amvyl fam weil dymuiio arnaf lawer o weithiiau i ysgirifenu atoch i ddiolcl i chwi o waelod ei chalon. am y lleshad y mae wedi dderbyn trwy eich Pelenau. Y roM yn 73 mlwydd oad; ac y mae yn baipus gennyf ddweyd y mae yn fetimlo yn hynod 0 iiach a hoenus. Priodola sefyllfa ei biechyd i ddau beth, a defnyddio ei geiriau ms s»f, yn gyntaf, i drmgaredd yr Arglwydd, ac i'oh Pelaniau chwi yn ail. Dioddeifodid boen Jirfawr yn ei chefn am lawer o flynyddoedid, ond tuia thair blyn&'M yn ol pesader fynodd dredo blycMad 0'00 Pelenau chwi, a mawr y lleshad a dderbyniodd yn union, Mae ei genion yn ago red wrth bawb am y lle9 ma? wedi dieimlo, ac yn parhau i dder. byn o hyd. Teimlai uwymedigiaeth arni i gyhoeddii hyn er bud'd i eraill. Ydwyf, yr laddoch yn 4!dJiffUlmt, D. BEYNON. COAL MERCHANT. LLYTHYR ARALL ODDIWRTH MR. BEYNON. _,„wr Hydreif 22ain, 1904. AnWYl Syr,—Deng mlynedd yn ol, ar gaig fy anwyl fam, yagnfenafis yn gyvnes iawa i ddiolch i chwi am eich Peleni Rhif yr Ail (No. 2 Pills). Mae nrnam eJleni yn bedwat ugain a phsdair owd, ac yn mwynhau iechyd da-dicolch i'oh Peleni cbwi, a thrugaredd yr Arglwydd yn bonaf, wrth gwrs, ys dywed hithau.—Ydwyf, &c., D. BEYNON. IUII j j — Pamt-y-fiwaith, Glam. Anwyl Syr,—Dymunai eich hysbysiu gyda diolohigarwch, a hynny er mwyn eraill a all fod yn dioddef, fel y hUim i cyn i mi ddlyfod yn adnaibyddus ojch Pereni clodfawi chwi-sef, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Flynyddan yn ol, pan mewn poenau mawrion, yn gorfod cadwlm gwelv gan gefn dolurus, ac wedi! tredo pob peth allaswn i ac eraill feddlwl am dlano, fries wedi cwbl aniobeithio, a chredu nad oedldJ gwellhad i'w gael i mi, daeth cymydages i mewn i edTych am danaf. Pan y gjwelo'dd fy sefyllfa dywedodd:—" Ddiyn Plaham y byddw.ch farw pan y mae meddyginiaeth yn ymyl ? Y mae yn rhiaid i chwi gymeryd GEORGE'S PILLS, a hynniy ar unwaith." Gyrwyd aim danyrst; ac wedi i mli eu cymeryd ryw be dair gwaith cefiais y fath ryddhad nas dichion neb ei gredu, er drwy boenau mawr: ond y mae y fEaith yn aros. Nid wyf. byth oddiar hynny wedii cael y fath boenau; » phan y teimlat fod y poenau fel yn awyddus am ail ymaflyd ynwyf, ndd oes gennyf ond troi at y blwch a chymeryd y Č!dogn arferol, sef dwy o No. 1 wrth fyned i'r gwely, a Dyad pob iarwyddioaa o honynt wedi eu hysu ar ffo cyn y bap&a. Ydwyf, yr oiddoch, &c., I D. THOMAS. ftwerthir y Peleni byd-glodu* hyn yn mhob man, mewn Blychan i,& 2s. 9c. yr tin Gyda'r Post, b. 2c. a 2s. lOc. yr un. Y tbm y Fediygind&eth werthfawr hon i'w chael mewn fni ffurf: —< No. Pile and Grayel Pills (label wen). No. 2.—fteonge's Gravel Pills (label las). No. 3.-E'"eorge's Pills for the Piles (label gooh). RHYBUDD—Byidwch ofalus wrth bTynu "PILE AND; GRAVEL PILLS," eici bod yn cael y Genuine Fills, sef PELENI GEORGE. Perchenog: J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, Galm. UP-TO-DATE PRINTING. AMOS BROS. & JONES, Printers, Lithographers, Bookbinders, &c. 13, SUSSEX STREET, — RHYL. — OFFICE OF THE Rhyl Record and Advertiser (The largest and oldest Newspaper in Flintshire). Bcokwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circulars] Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities In Disjlay Posters -Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, 9 ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS:OF WORK. fgjr Argreffir Adroddiadau:Capelau, Placards, Tocynau, a phob math o waith pertnynol IjjGapelau, am brislay gostyngol. HYSBYSIAD:PWYSIG. ji Y Ie Rhatafam tv Ddodrefn Ty, Carpets, Linoleums, A phob math o bethau i wneyd y Cartref yn gysurus, ydyw masnachdy Rhydwen Jones and Davies, p Rhyl, Colwyn Bay, | a LlandudnoQ- Mae y ffirm hon yn ymgymeryd a MUDO TEULUOEDD am bris rhesymol. o YMOFYNWCH AM Y PRISIAU. ¡ iUcMoliyddorydd (); Dowinyildol. -0- Mae y gyfrol odidog hon YN [ AWR YN BAROD. Ei phris i dros ychydig amser yw I PEDWAR SWLLT I j t (iDrwy'r Post, 4/6.) PRliS AR OL RiHAGFYR, 7/6. Pob Arcflneiblon a Tlbialiadau i'w cyfeirio i'r PARCH. T. J. I'RITCHARD, 11, TShe Parade, PORTH, Nr. Pontypridd. 1 ELW DA I D'DOSBARTHWYR. 5 Mae Cyffyriau yn *1 S Darfod, yna'n Diflanu 8 V ond nis gellir sicrbau poblog- X rwydd parbaol ond trwy leshad TV parbaol a hyny wedi ei brofi. A f fj fuochchwierioedyn ceisiomeddwl [g Vi pabam y mae BEECHAM'S PILLS A »\ y feddyginiaeth batentyddol fwyaf n V a pbabam y mae'nt wedi goroesi x n cydymgeiswyr? Dim Q D on(J I U deb a'r ffaith eu bod wedi profi eu W hunain yn ddigyffelyb ynglyn a fc\ 0 symud ymaith anhwylderau sydd Ik ( ft yn gyffredin yn mysg dynion, S \l merched a phlant. W A Blwyddyn i mewn a blwyddyn « I) allan mae miloedd o deuluoedd U !« rhinwedd rbagorach a defnyddiol- /j hunain yn ddigyffelyb ynglyn a fc\ ft yn gyffredin yn mysg dynion, S \l merched a phlant. W A Blwyddyn i mewn a blwyddyn « I) allan mae miloedd o deuluoedd U A trwy'r hollfyd yn cadw BEECHAM S | PILLS | u wrth law at fan anhwylderau'y « V rbai, os narwystrirbwyar unwaith, fe\ g a wnant arwain i salwch difrifol. 3 Peidiwch a rhoddi prawf ar feddyg- iniaethau beb eu profi a roddir ger « eich bron mor olygus yn barhaus, M ond cofiwch y gwna BEECHAM'S Zl PILLS brofi yr byn oil maent yn J ei hawlio a pharhant hwy If Am Byth. u Os mynweh edrych yn dda, teimlo 9 yn dda a chadw yn dda, defnvdd- v lewh BEECHAN^PILLS. jV u wrth law at fan anhwylderau'y « V rbai, os na rwystrir bwy ar unwaith, fe\ g a wnant arwain i salwch difrifol. 3 & Peidiwch a rhoddi prawf ar feddyg- U iniaethau beb eu profi a roddir ger « eich bron mor olygus yn barhaus, M ) ond cofiwch y gwna BEECHAM'S Zl PILLS brofi yr byn oil maent yn J ei hawlio a pharhant hwy If Am Byth. u ) Os mynwch edrych yn dda, teimlo 9 yn dda a chadw yn dda, defnvdd- v icwh BEECHAM SPILLS. jV A Darperlr bwynt gan ft U THOMAS BEECHAM. St. Helens, Lane. W A Qwerthir hwyntyn mhohman mewn ft blychau, W\ (56 pills) a 2/9 (168 pills). || Argmpiiwyi a Chyhoedd-wyd gan Amos Bro«. Toioes, lJ, Heol Suaex, Rhyl, Sw>jid4 rim