Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

^X* £ liill- ELa a thing of the past. You feel worried! There is so much to learn, so many rules to be Remembered, so little time to prepare. Study becomes laborious uninter- esting, and you find it difficult to concentrate your thoughts on the task in hand. Is this not true ? Would not a system that would show rou how to overcome these hindrances be priceless ? THE LEEDS MEMORY METHOD is just such a system. It is absolutely original and entirely unique, based on laws hitherto practically ignored in this field. This system actually does what is claimed for it. It teaches observation, cures mind-wander- ing, devolopes concentration, and makes the retentive power of the ttiemory «= TEN TIMES STRONGER. This is what we claim and scores of delighted students endorse our opin- ion. MASTERED WITH E.ASE. This System is easily mastered, is applicable to all tranches of Study, and dtimiiniÏshes the labour of memorising."—" Leeds Daily News." FIXES THE SUBJECT IN THE MIND.—" Concentration of mind seems to be the fcevnote of successful study. Your System brings this about, and indelibly fixes the gist Tesubjectin one's mmd.J. G. WALL BRIDGE, M.P.S, F.S.M.C. (Land;), 10, Bridge Street, Sit Helens. MAKES SLOW STUDENTS QUICK; Your Method, if closely followed, ought, in feme, to make slow students quick, and quick students exceedingly thorough."—L. E. HUGHES (Bachelor in Letters), Tutor, Pupil Teachers' Centre, Leeds. REMEMBERING WHAT WAS PREVIOUSLY IMPOSSIBLE.—"With the aid of your Method I can now remember things which previously would have been practically impossible to me.G. WYNNE GRIFFITH (C.M. Student), U.C.N.W., Bangor. The Course, consisting of Five Lectures, costs ONE GUINEA. You «an study them at home as it is taught by correspondence only. Payment by instalments will be accepted. Fill in the Coupon. TO THF LEEDS MEMORY, Co., 69, Cross Barstow Street, Leeds. Gentlemen, I enclose 4s. 3d. Please send Lecture I. I hereby agree to pay four further similar instalments, at intervals of weeks. (Please state number of weeks.) Signed, Address Date. "Y Gwyliedydd." NOTE THE ONLY ADDRESS— The Leeds Memory Co., 69, Cross Barstow Street, Leeds. V ,h Maiwhftnt in -t in u 10.*3,. 3Di^X3sr K: AM* Ate j REGALIA TEA f W VP W W W (Jewels from the Tea Gardens). Y TE MWYAF BLASUS DAN HAUL. OR "CREAM OF TEAS" (Mild Juicy Ceylon Blends). # To be had IN PACKETS ONLY from ALL GROCERS, BAKERS, &c. WHOLESALE ONLY from the Proprietors, SUMMERFIELD & CO., TEA IMPORTERS, 84, Stanley Street, Liverpool^ To be had in Tilanrwst from ROBERT ROBERTS, Victoria House. ESBONIAD MAES LLAFUH ACTAU PEN. I-XII. GAN Y Parch Thomas Hughes PRis DAU SWLLT. Anfonir DWSIN, AC UCHOD yn ol 1/6 am FLAENDAL. Pob archebion i'w hanfon i REV. HUGH JONES, Bookroom, Bangor. MAES LLAFUR YSQOLION SABBOTHOL Y TREFNYDDION WESLEYAIDD. 1906-7. Esboniad ar yr Actau PEN. I.-XII. Gan Dr* Owen Thomas. Hian, f/- Mae y Nodiadau Ychwanegol yn ffrwyth y gydnabyddiaeth helaethaf o'r materion yr ymarinir a hwy. Nid oes unrhyw oleuni wedi ei daflu arnynt gan ymchwil- iadau diweddar nad yw wedi ei ddefnyddio.. Gall y darllen- ydd mwyaf manwl ddibynu yn hollol arnynt."—Y Parch. GRIFFITH ELLIS, M.A., yn y" Traethodydd." Bywyd a Theithiau Paul, gyda Mapiau. Llian, 1/6 Daearyddiaeth Palestina, gyda Mapiau. Llian, 1/6 Am Lyfrau eraill at y pwrpas, gweler ein Catalogue. OYHOEDDWIR, ,I Athrofa Absrystwyth ,y S (Un o'r Colegau yn Mhrifysgol Cymru.) I '/wydd—Y Gwir Anrh. ARGLWYDD RENDEL. Drifathraw—T. F. ROBERTS, M.A. (Oxon), LL.D. (Viot). PAROTOIR y Myfyrwyr am raddau Porif. JL YSigol Cymru, ac ar gytfer Arholiadau Priifysgolion eraill. Cynygir nifer o Ysgol- oriaethau yn nechreu bob Tymhor. Dech. reua'r Arholiad am yr YsgOloriaethau ar y 19eg o Fedi, 1905, a'r Tyimhor nesaf ar y 3ydd o Hydref. Am bob manylion eraili danfoner at y Cofrestrydd, J. H. DAVIES, M.A. J LIVERPOOL SHAFfESBURY HOTEL Mount Pleasant. About 3 Minutes' Walk from Central and Lime Street Stations, and adjoining Cen- tral Hall (Charles rharrett Memorial), Mount Pleasant, Cars from Landing Stage stop: at the door. NIGHT PORTER. WELSH SPOKEN. T&legrams: Shaftesbury Hotel, Liverpool. PRYNWCH DY I CHWI EICH HUNAIN! 1 1 ALLWCH wneycl hyny trwy dalu ychydig, os dim, yn VX ychwaneg na'r rhent bresenol. Faint ydych wedi mewn rhent, a faint agosach ydych i feddiannu yr eiddo ? Anfonwch Post Card am fanylion ar unwaith, pa rai ddengys i chwi sut i arbed arian ydych yn awr yn wario. Gofynwch am bamphled yn cynwys ychydig lythyrau, allan 0 lawer, oèldiwrth ddynion yn Ngogledd Cymru, ac sydd wedi sicrhau tai iddynt eu hunain, trwy ein cynorthwy. TELERAU RHESYMOL AC ANRHYDEDDUS. The Provincial Homes Investment Company, Ltd. TRUSTEES: Alderman Sir Chas. T. Skelton, J.P. Alderman S. Edwards, J.P., Ex-Lord Mayor of Birmingham Thomas Dick, Esq., J.P., C.C. Henry Greaves, Esq., M.R.C.S., M.R.C.P. Head Offices: Mount Street, Manchester. CHARLES LEESE, Managing Director. Assets already over £ 100,000, and steadily increasing. a "Nothing but praise can be bestowed on the manage- ment."—Banking Insurance Int,estment. 7/5/04. The Company is supplying a widespread want. Nothing but congratulations over the past and good wishes for the future can be sent to this sturdy specimen of Lan- cashire enterprise "—The City Leader, London, 14/5/04. 'Thanks to the excellent work of sound companies, and notwithstanding the few small and imitative frauds which have sprung and collapsed, the idea that every man may now easily become the possessor of the house in which he lives is rapidly gaining ground in the country essentially sound and equitable the excellent plan of the Provincial Homes the Company commends itself principally by the simple and straightforward character of its operations, and by the solid strength of its financial position "-The Insuranee Observer, 20/5/04. Has achieved success, and is rapidly increasing in financial strength and popularity "-The. Local Government Journal. 28/5/04. Proceeding on sound lines, and yet offering liberal terms, this Company has within a few years got together a a large and lucrative connection in all parts of the country" -London Argus, 25/6/04. The Provincial Homes has secured for itself an excell- ent reputation, particularly for able and honest manage- ment and liberal terms The Company is therefore in a very strong financial position a record of excellent progress "-The Finance Chronicle, 5/10/04. T7 N EISIAU. — CYNRYCHIOLWR.— Yr I ydym yn awyddus i sicrhau gwasanaetb dynion o ymddiried ag ymdrechgar i wasanaethu fel AGENTS mewn gwahanol ardaloedd. Gellir sicrhau cyflog da heb lawer o drafferth. Nid yw profiad blaenorol yn angenrheidiol.-Anfoner at Mr. CHARLES LEESE, Mount-st., Manchester. E 5, 5.T. eSS WNEYD TEISENI A "SCONES" r- Fod Walker's, o St. Bees, Cumberland, wedi llwyddo i ddadrys pwncanhawdd, sydd hysbys i bawb a drigant In ngogledd-barth Lloegr, ac mae eu derbyniad yn nhai y boblwedi profi yn un o'r bendithion mwyaf. Os ydych yn brin o amser ac adnoddau, ac yn dymuno cael Teisen a "scones" cartref i hulio eich byrddau, mae pacedi o flawd teiseni y Meistri WALKER yn barod mewn amrywiaeth mawr am 4jc. y pwys (yr hwn a wna deisen li pwys). Gellir dethol Blawd i wneyd TZEISDEISri CHERRY, MADEIRA, SULTANA, COKERNUT, CARRAWAY SEEDLESS, FRUIT, ALMOND, CHOCOLATE, LEMON, • CURRANT, CARRAWAY SEED, SNOW, a PLAIN. Ni raid i chwi ond rhoddi i mewn y cyfartal- edd 0 ymenyn (neu lard) a nodir yn y cyfar- wyddyd sydd ar bob pecyn pwya o flawd, ac ychwanegu llefrith a wyau i'w gymysgu, a gosod eich teisen mewn llestr oddifewn i bobty fydd yn cynhesu yn araf, i sicrhau canlyniad fydd yn llw?ddianfc perffaith- ar y telerau, bob amser, wrth gwrs, fod y cyfarwyddiaaau yn cael eu dilyn. Mae Blawd Scones drachefn yn gwneyd Scones, Teiseni, Gingerbread, Raspberry Sandwiches, NEU Boiled Puddings o'r math ysgafnaf a mwyaf blague. The Early Riser Baking Powder Co." ydyw enw nodweddiadol y flirm anturiaethus 0 ST. BEES, ao oddiar wybodaeth bersonol 0 frodorion gwladgar Cumberland a'u oywirdeb masnachol, gellir yn galonog argymhell y Cymry i roddi prawf diymdroi ar y nwyddau uchod. Mae y ffaith fod y bwydydl da, pur, ao iach uchod wedi eu pacio yn awyrgyloh ddymunol glan y m6r St. Bees, yn brawf ychwanegol i'w rhagoriaethau, yr hyn a werthfawrogir yn llawn gan y dosbarth hwnw o'r oyhoedd sydd yn mawrhau deddfau iechyd. Oeir rheswm arall cryf o'u rhagoriaethau yn y ffaith fod cerbydresi arbenig yn oludo y nwyddau uchod i bob rhan o'r deyrnas, He y gwelir fod y pacedi cyfleus hyn yn gweithio eu nordd ac yn sefydlu masnach ar raddfa eang. Prin y gellir credu, hyd nes y deuir i'w defcyddio. fod yr holl elfenau anwlybyrog yn gynwysedig yn mhob pecyn 0 flawd ar gyfer y gwahanol deiseni, ond y mae hyny yn foddhad ac yn fantais anrhaethol, gan ei fod yn arbed yr amser arferol o'n pwyso mewn olorianau, heblaw sicrhau llawer mwy o lend id. Mae pacedi yr Early Rising Baking Pow- der yn ddiamheuol yn fudd ao yn fendith, ond yn ychwanegol at hyn, gan fod blawd y teiseni wedi ei gymysgu yn barod. cyrhaeddir nod uchaf yr 20fed ganrif, sef "arbediad amaer." Mae pob elfen yn y nwyddau o'r ansawdd uchaf yn bosibl. Gall merched Cymru fod yn sier nas gelli cael blawd hafal i eiddo Walker's i wneyd teiseni a soones" fyddant yn hyfryd i'r arch- waeth ac yn fantais i'r oyfansoddiad. Rhodder prawt arno, a cheir givelee fod yr byn a ddywedir yn wire WHOLESALE AGENT: Mr. John Edwards, 24, Chapel Walks, Liverpool. I .1 5z" a MAE RHlID vMYNED AT Y GWAEDI Y &WAED YWR BYWYD 1 Y GWAED YW'R NERTH! Y «WAED YW POBPETH! Y mae pawb—a chwi yn eu mhysg-la agored i nifer fawr o glefydau. Pahaaa felly ? Ohorwydd fod Ammihurdeb yr Awyr, Anmhurdeb y Dwfr, Anmhurdeb Bwydyddg ac Anmhurdieb pethau amgylliadol yn CI'81( AnmhuTdeb yn y Gwaed. A phan y bydd I Gwaed yn cael ei lygru a'i wenwyno, y lasf yn gwaeud yn bosibl i'r SCURVY. TARDDIANTAU Y CROEH. RASH. PENDDYNOD. CORNWYDON. ECZEMA. LLY GRIADAU. GWYNEGON. COESAU CLWYFEDIG. CANCER. CLWY'R BRENHIN^ A llu o Clefydau eraill y Corff a'r 'Meny44 i ruthro ar wahanol rairnau y Cyfansoddiad, Fe ellir attai a rhagflaenu y rhan fwyaf es Clefydau a<g sydd yn blino yr hil ddjaod drwy gadw y Gwaed yn Bur. Y mae iniloedd yn barod i dystio a pkrbg icia i-i&yMS Hughes's Blood Pills Yn Puro y ac yn ei gadw ra BYA, Os byddwch yn diio«daf oddrwrtK DOLUR PEN. DIFFYG TRAUr POEN CEFN. BILIOUSNESS. GWYNT. AFU DDRWG. CORFF-RWYMEDD. NERVES GWAH. ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU, Cofiwch Cod gwredddyn y drwg yn y SW AED. a bod JM rhaid myned at y Gwaed cy* g gelilir cael iachad gTvirioneddol. K.A:8 Hughes's Blood Pills a Yn cael effaith uniongyrchol ax y twaet, m ar yr holl Gytfanaoddiad.. RHODDWCH BRAWF ARNYNT, Heb Hwn Twyll Ydyw. I I I vo-immos Mynwci weled Llun j Salon as Bob Boa Ar werth gan bob Chemist a Stores am Is. lie., 2s. 9c., 49. 6c., neu danfoner eu gwerth mewn P.O. neustamps at JACOB HUGHES, M.P.S., L.D.S., Manufacturing Chemin. Penarth, Cardiff, RHODDASOCH eHWI BRAWF AH Comer's Balm? ELI YW HWN AT BOB CLWYF. Mat "Gomer'a Balm" yn iachau braidd yat wyrthiol holl Glefydau allanol y corff, megis Cliwyfau, Rash, Scurvy, Eczema, Llosgiad- au, Piles, Penau Crachlyd, Llygriadau PlaJtl a Benywod, Dwylaw Toriadol, Malaetha*, Tarwdm, Crafu, Cymalau Poenut. At BWG0ESAU DRWG. 'Doee dim o'i fatb. Rlioddwdh brawl tnM. Gofynwch am &OMER'S BALM," a cnynweh weled enw Jacob Hughes asr bob box, heb hyn twyll ydyw. Ar werth gm bob Chemist a Str.es, neu danfonear M gwertth mewn stamps neu P.O. at JA60B HUGHES, Manurn ŒMea,i«., P«aaitik» Can;