Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Capel Mynydd Seion, Lerpwl.

News
Cite
Share

Capel Mynydd Seion, Lerpwl. GWAITLL -WI'RTILL ANT LI AVY DDI ANUS. CYNYRCH 0 JB200. .Bu lluaws o chwiorydd diwyd y .^lynj^dd am amser maith yn cynal cyfarfodydd pwy- tho wyfchnosal, a'r naill a'r llall yn darparu lluniaeth yn nglyn a'r, cyfarfodydd hyn. E-lai cynyrch y pwytho ac elw y lluniaethau at y "Sale of Work" a gynhaliwyd yn yr ysgoldy ddyddiau Iau, Gwener, a nos Sad- wrn diweddaf.-A# wahan i'r chwiorydd fuont yn ffyddlon i'r cyfarfodydd pwytho, daeth eraill o chwiorydd yr eglwys a'u haberthau i miewn-cyfran o'r rhai a barotowyd gan- ddynt hwy eu hunain yn eu cartrefleoedd, a chyfran a dderbyniwyd gan gyfeillion caredig o bell ac agos, mewn atebiad i'r cylchlythyr a ddanfonwyd alLan. iDerbynied y cyfeill- ion olaf hyn ddioflchgarwch cynhesaf chwior- ydd y Mynydd. Trwy gydweithrediad ha- pu's a siriol, llwyddwyd i gael yn nghyd swim mawr o ddefnyddiau gwerthfawr a buddiol. Yn ychwanegol at y gwaith pwytho oedd ar werth, parotowyd ibwydydd blasus am bris- iau rhesymol; gwerthai y chwiorydd ieu- ainc ifrwytihydd a melusion o bob math; tra y cariai y brodyr ieuainc fasnach brysur mewn amryfal bethau defnyddiol. Darpar- wyd ih-efyd ddifyrion o natur ddiniwed. lAgorwyd- y gweithrediadau ddydd Iau gan Or J Lloyd Roberts, Rodney Street, yr hwn, er wedi priodi boneddiges S.eisnirg, a welir yrt fynych yn moddion cyhoeddus y Mynydd. Yn enedigol o Lanrwst, graddiodd y Doctor cyn uched ag un meddyg yn y ddinas fawr hon; ac er pan ymsefydlodd 3r.ma, v mae wedi .eniIl eymleriad fel meddyg sydd yn dwyn anrhydeleld i'r wlad a'i magodcl. Siar- .11 adodd y Doctor yn Gymraeg a Saesneg, a Z, datgianodd ei ddyddordeb yn ngwaith eglwys Mynydld Seion. Yr oedd Mrs Roberts hefyd yn bresenol. Y cadeirydd oedd Mr T Arthur ,1,af Lloyd, mab ieuengaf Mr Edward Lloyd, U.H., Falkner Square. Er mai Annibynwvr ydyw v tad a'r mab, glyna Mrs Edward Lloyd, y fam, yn aelod selog o'r Mynydd ac y miae y ddau enwad yn medi ffrwvth y cariad Cristionogol prydferth sydd yn ffyn-ui ar aelwyd Falkner Square. Siaradodd Mr Arthur Lloyd hefyd yn Gymrseg a Saesneg, ac v mae vn siaradwr rhagorol, fed Dr Lloyd Roberts. C'yfranodd y ddau foneddwr yn hael at a mean v gweithrediadau, a rhoddodd y Parch John Felix a Mr John Jones (.Devon- shire Road) fynegiiant i deimlad yr eglwvs yn y lie pan ddywedasant mai anrhydedd nid bechan oedd cael dau foneddwr o safle a chysylltiadau yr agorydd a'r cadeirydd i roddi eu hamser gwerthfawr a'u rhoddion haelionus ar yr achlvsur. Yr oedd y Parchn Edward Humphreys a Thomas Hu,ghes yn fcresenol. Ail-agorwyd y gweithrediadau am 3 o'r gloch y prydnawn. Llywy,ddwyd gan Mr Job Jones, Bootle. Traddododd anerchiad 11 awn o deimlad ibyw a gwresog; a gynyrchid gan adolygiad o hen gysylltiadau anwyl a y rfodolai 35 o flynyddau yn ol rhyngddo a'r eglwys pan yn yr hen Seion. Adgofiai gyda llawenydd a hyfrydwch am y bendithion Ilu- osog a'r mwynhad a dderbyniodd yn y blyn- yddoedd hyny. Ownaeth ilr Jones ei wait-h yn mhob ystyr-yn deilwng o'i gydymdeimlad 11 y a i haelioni arferol gydag achos yr Arglwvdd. Wedi hyny galwodd ar Mr R G Hough i agor. Cafwyd sylwadau ymarferol a buddiol, a gwir angenrheidiol g:anddo, Ilawn o gydym- deimlad a naws Wesleyaidd, fel y buasid yn disgwyl oddiwrth u,n o golofnau ein henwad. Bvwedai nad oedd yn hoffi y modd hwn o godi arian i gynal gwaith yr Arglwydd, ac edrychai ar symludiadau o'r fath fel drygau angenrheidiol ^eto yn angenrheidiol am nas geIlid eu hebgor yn sefyllfa bresenol pethau. Ond edrychai am amser gwell. Ar derfvn ei sylwadau cyhoeddod.d Mr Hourgh y gwerth- iant yn agored, a gwnaeth ei ran yn anrhyd- eddus tuag .at ei wneyd yn llwyddiant. Cvn- ygiwyel diolch i'r ddau foneddwr am eu. gwasanaeth a'u rhoddion gwerthfawr gan v Parch Thomas Hughes, a ohefnogwyd gan y ,Parent iD Jones, a r hyn v cydsyniodd v gvn- 'ulleidfa yn frwdfrydig iawn. Llwyddwyd i sicrhau y swm anrhydeddus o £ 195 10s. iY nod yr arrscanwvd ato vd- oedd P,200, a theimlir yn sicr y ibydd hyn wedi ei gyraedd ar ol casglu. i mewn yr holl gyfrifon. Y drysoryddes oedd ^frs ^Xoses Hughes, Homewood. Mae'r chwiorydd da fit yn llafurio yn yr ynndrech hon yn haeddu canmoliaeth uehel am yr egni a'r yspryd. iaeth a daflasant i'r gwaith, ac hefyd ami eu dyfalbarhau. 'Mae'r ysgrifenyddion, Miss ,Blodwen Jones, iBryn Alyn, a Mr D W Evap.s, yn haeddu clod neillduol am y trefniadau perffaith yn mhdb modd oedd yn nglyn a'r .gwerthiant a r difyrion disgTaer a ddarpar- 'wyd yn gysylltiol a hvny fel atdyniad i sicr. hau poblogaidd. o:

Advertising

Nodion o Landudno.

-'-FTlfOLTAD Y. G WARCHElDAVAID.

MAXION.

Nodion o Benmachno.

-----tof--ABtERiDYFI.

050 Y Ddiweddar Mrs Thomas,…

Wesleyaeth yn Neheudfr Cymru

_.,,-iN COINNAH'S QUAY.

----BLODEUYN HIRAETH

Y GWANWYN

CYFODODD CRIST.

Advertising