Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DARLLENWCH COFIWCH YSTYRIWCH! Ois ydyah yn dyoddef gan unrihyw afiecihiyd yn tardldiu oddHiWrtih Dddffyg Tareuliad neu Wiaedi Anmhur, defnyddiwdh: mm it L VA I 6WILTM EMS Meddyginiaeth Effeithiol. Pawb vn ei chanmol, Nid yw byth yn siomÎ, Rhyfid nerth i'r gowan, AireWftd iechyd i'r claf, A mwjnhad bywyd i bawb. Bitters Gwilym Evans Y miaie miloedd wedi caiel iaidhiad oddiwrth aimryw glafydiau tmVIY dldofnyddio y FEDDYGIXIAKTU RYFEDlDOL HON Pan y mae POD MEDDYGINIAETH ARALL WEDI METHU. Meddyginiaeth Lwyddianus. Dywed MILOKDD a wellihawyd drwydd: miai hon yw Meddygmiaefch Oreu yr Oes. Bitters Gvi/ym EV8.rs, Y mae yn gweila Gwaedi Ammihur, Diffyg Tmeuliad, Anfuwyddieriau y CjyllDa, Llosg Cylla, Gwencdd G/ileiuiol, Pruiddglwyf, Iseldler Yspqyd, Clefyd yr Ysgyfainit, Gwoenidid Ciyffreldinol, Poeri Gwraed, D:otaria)u yr Afu, Diiffyg Aniadl, &c. &c. Bitters Gwiiyra Evans TYSTIOLAETHAU. Penrawioh, Llangeithio. AUlwlYl Syr,—iM'ae amiryiw aelo,dau o'm teulu yn wefnfian.d eu hieiclhyd, yn enwedli.g un o'm mleriahied sydd yn ifey-fu i fyny, ac wedi tyfu i fyny yn dial iawn. Mae yn diodid/ef yn, faiwr oddiiwittlh. dddffyg anadl ar ol yr ymdrieclh leiaf wmtihi ddiilyn e.i gor- dhwyfldon. Byddiajf yn cadw Quinine Bitters Gwiilyim Evians bob amser yn y ty, ,gan fy miod yn cael ei fod yn gwneyd mwy 00 les I'm piliant na, dim a guwsant earioed. (Parch.) D. W. JOiNES. 18, Railway Sitreet, EawistO'wni, Tiieihiarris. Anwyl Syr,—Y mas yn bleser gennyf each hysbysu fod, Quinine Bitters Gwilym Evans, ynigfhyd a'r Digestive Pieiarls, wedii iboidl yn fodldion. i'm gwslila ar. oil ddoddef yn hiT Ddiffyg gan; Treuliad. Mae oaeth- iwiad fy ngialwediiga'afch mewn siop Dra- pery YTII tuieddu i niwaiddio fy icichy,d, a'm giwneud yn bruddlglwiyfus ond mae: eicli nj'«ddygin:iae)tih yn cryfhiaju y ciyfamscddiad a bywiogi yr yapByd mwiy nag' un a gy- merais o'r bliaen. Cym!ecad<wjya.f eof i oowlb, y mae yn gaffiajeliiad i'r cyihiaedd'.— Yr edddoeih yn ffyddlrnvn, E. J. WAREiHAM. Bitterf: Gwilym Evans 997- RHYBUDD GO C H EL W C H DWYLLLWYR Edrrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob -abel, stamp, a photel. o-werthir ef mewn poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. Blychau yn cynwys tair potel 4s. 6c., am 12s. 6c. I'w oael yn rabob m;an, neu danfonir hwy vn rhad am y prisaJau uchod yn ddiogel drwy ¡r, post oddiwrth y percbenogT-n — SITTERS WJU CO., LIMITED, LLANELLY, South Wales. Sylwer Pris y GWiYLIEDYDD trrwy y Post bob wythnos am cbwarter ydiyw Is. 8c. Am hianinier blwyddyn, 3s. 4c. Am flwyddya, 6s. 8c.. Y tailiad ymlaen llaw gyda'r aroheb. Anfonir pedwar trwy y Post am, geiniog yr un wedi talu y draul. Anfoner pob peth yn nighylch y busnes wedi ei gyfeirio fel hyn MANAGER, GWYLIEDYDD OFFICE, LEESWO'OD, MOLD. CYFEIRIED ein Gohebiwiyr bob peth y dymmnanit iddynt gael eu cyboeddi fel hyn GOL YiGYiDD, "GWYLIEDYDD" OFFICE, LEESWOOD, MOLD. Gellir amfon Gohebiaeftli hdb ddim o natur llythyr gyda hi am ddimai am bob dwy wns ond gadael yr amilen yn agored. BYDDED hysbys nad ydym yn gyfrifol am synladau ein Gohebwyr. AT EIN GOHEBWYR. Cwyna'r argraffwyr nad ydynt yn. cael di- gon o amser gyda'r goliabaaethau, &c.feil}^ erfyniwn larnoch oil anifon yr hyn fydd gen- nych i'w gyhoeddi erfbyn bore Llun yn mhob wythnos. Arawddi fydfd rho'dd'i i meiwn adun dldaw i law ar oil hynny. GOL., GWYLIEDYDD OFFICE, LEESWOIOD, MOLD. YN EISIAU-Cyfeiriad presennol Mr E Parry, gynt o 26, Frances Street, Bargoed, Cardiff. Anfo.ner at 'Mian¡ager,' GWYLIEO- YDD Office.

Y Gwyddel. ynte'r Cymro ?

fo§ — Yr Archdderwyddiaeth.

[No title]

Marwolaeth y Parch. Thomas…

Ymweliad Mr. Evan Roberts…

1 E. R. YN CADARNHAU

Nodiadau Cyfundebol.