Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

ABERMAW.

|. ASiHiTiOlN-IN-MAKEtRFXELD.

BRYMBO.

CITY ROAD', LiLUNlDAIN.

CtRIlC'CIElTH,

LLANRWST.

ULYEFAEiN...'

MEilFiOlD.

News
Cite
Share

MEilFiOlD. Nid yw elniW y lie uchod ar ddalenau. eich. papur clodwiw imor ami ag y dylasai fodi. Nid diffyg newyddion dydidorol a bud'diol yw yr achos, na, Mr Gol., nidi ydy:m na segur na diffrwyth. Mae ein cyfanifod'ydd undebol wythnosol wedi eu cynnal yn iddidor er's tros (flwydldyn, ac mae hynny yn golygu lla- wer imewm gwlaa.' hollol aimaethyddol. Mae yr undelb' brawdol a'r cydweithrediad oalon. ogol y cyfarfodydd bendithiol yr ydym1 yn dal i'w cael yn Ibethau. nasi gallwneu prisio. Mae ein heglwys wedi ei gweddnewid, a'n hysgol wedi mwy na dyblu. 'Nid yw ym rhyfedld ein bod yn canu yn orfoleddius, Diolch Iddo, Diolth 'Iddo,' &c. Cynlbaliwyd. Cymanfa -Ddirwestol Maldiwyn yn Meifod yr 16eg a'r 17eg cyf. Anerdhwyd yn holl eglwysi'r ojdeh. gan ymwelwyr parch- edig, dan arolygiaetlb y Parch iMir Edwards, S-arnau, yr ysgrifenydd1 ymdrech^ar. Yn addloldy y Trefnyddion icalfinaidd, Meifod, nos Iau, icafodd dirwest ei hegluro a'i ham- dldiffyn yn ardld'ardhog gan y .P'ardhn J Gri- ffiths (A) a W R Roberts I(W), Llamfair. Aim 10 Ibore Gwiener, yn addoldy yr Anni- bynwyr, cynlhadleidd agorted^ Am ddau, yn adtdoldy y Wesleyaid, cyfarfod i anerch y Gabeithluoedid..Llywyddes, iMiss Evans, Garth-Jheilyn. Cymerwydi dhant gan y Parch Mr Parry, Drefnewydd; Miss Pritchard, Birmingham; a Mr Thompson, IManldhester, cynirychiolydd yr 'Alliance.' Cyfarfod ar- derchog. Yr oedd'em. yn, falch o weled un o'n haelodau yn cymieryd safle imor deilwng, yn arwain mor dldeheuig. Yr oedd ei syl- wadau: ar anerchiad Mr Pariry ynl YSiglulhol. Am 6 cymerwyd y 'gad)air gan Mr Jones, iBrynldinas, yn adidioldy y 'Trefnyddion Wes- leyaidd. Giwnaet'h! .sylwadaui byw gydag awdurdod. Galwodd ar y airdb J W Hughes, Croesosw'allt, cynrychiolydd Cyman- tfa Ddlirwestol Giwynedid1. Yr oedd' sylwadau Mr Hughes nid yn unig ym araeth ddirwestol gampus, and1 ibefyd yn foddiion gras yn ngwir ystyr y gair. Yr oedd ei sylwadau ar y difwedldar anwyl iBarchediig J P Roberts yn uni o'r pethau: tyneraf, effeithiolaf glywodd yr ysgrifenydd erioed: Canwyd1 Filwyr Iesu.' Yna cafwyd um o'r areithiau goireu ymlholb ystyr gan Mr Thompson. Cynnyg- iwydl y ddolchiadau gan Mr E Thomas mewn crnoddi dleheuig a brwdlfrydig. Cefnogwydl mewn sylwadau ysigiubol gan Mr Lloyd Ed- wards, Llamfair, a phasiwyd yn unfrydol. Canwyd 'Beth yw"ir ludgorin,' mewn. ihwyl orfoledldus. ac wed'yn, 'Mae'r Brenin yn y blaen.' N,itdl yn ami y clywydi y fath ganu. Neidiodldl y Paiich IE A Morris i'r adwy, ac yn ei ffordd siwynol icymlhellodd. yn garedig foawb oedd1 helbi ardlystio i wneud hy:nny, a 'chlawsomi weled deg Yill d'odl Ylilllaen i ysgri- fenu eu henwau. Agofflwyd ein Cymdieithas' Lenyddol nos Iau, y 23ain cyf. iCawsom anerchiad gan ein Harolygiwr Parchedig ar iDdarllen, beth i',w ddarllen, a sut i ddarllen. Cafwyd sytwadaTi aidldbrclhog gan yr hem wron o Ðaruyifron a'r Parch E A Morris.—G Gri- ffiths.

MO STYX.

Advertising

CARMEL, ABERCYNOX.

CYL QHDAITH LLANGOLLEN.

MYNFYDD' SEIIO'N, SLEIRPWIL,