Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Llyfrau Diwsddaraf HUGHES A'I FAB, GWRECSAM. YN AWR YN BAROD: I/a Y PORTH PRYDFERTH ac Ysgrifa eraill: gan ANTHUOPCS. Gyda Darhm.ua Tlws ei ddiwyg, tlysach ei gynwysiad puro chwaeth, sangu gwybodaeth a gwella y galon.Yr Athraw. I/s BOB LEWIS (brawd "Rhys Lewis Daniel Owen) a'i Gymeriad: gan y PAKCH. HENRY EVANS. Gyda Darlun. "Dylai fod yn help i bobl ieuainc i ffurflo at chad" Cymeriad." Yn y Wasg, yn barod yn fuan 1/6 I'R AIBFT AC YN OL: gan y PARCH. D. RHAGFYR JONES, Treorky, gyda Rhag- draeth gan y Parch. Elfed Lewis. Gyd Darluniau. go. OWEN GLYNDWR: ganL. J. ROBERTS, M.A. Gydag amryw Ddarluniau. NEWYDD EI QYHOEDDI: 818 BREUDDWYDION Y DYDD mewn Barddoniaeth a Rhyddiaith: gan y PARCH. J. J. ROBERTS (Iolo Carnarvon). Gyda 10 o Ddarluniau. Llian Hardd. Llythyr- » enau Aur. "Ni chelr yn marddonlaeth neb Cymro, fwy o gyfoeth, Iwy o urcSdas, fwy o fawrhydri, na mwy o angerddol- rwydd m ddwl ac iaith."—Yr Herald Cymraeg. D. S.—'Mae galwad mawr am y Gwaith, ni fydd eopi i'w gael wedi gwerthu allan yr argrafiiad hwn, felly os am sicrhau copi o Lyfr II un o Feirdd mawr tin Cenedl" fel y geilw Anthropos yr awdwr, anfoner un dano ar unwaith. w W7 o LYFRAU 3/6, Cepi o bob un (Cludiad Rhad) am P.O. 20/- Yr oil mewn Llian. A a Cofiant a Phregethau y Parch. V /D David Charles Davies, M.A.: 0/0 gan y PARCH. E. "WYNNE PARRT, M.A. Gyda Darlun. y- Yr Eglwys, ei 5acramentau all Oweinidogaeth: gan y PARCH. W. JAMES, M.A., D.D. Cofiant y Parch. Herber D.D.: gan y PARCH. ELFED LEWIS. Gyda Darlun i'w Fframio. TTraethodau Llenyddol Dr. Ed- wards o'r Bala. Oladstone, ei Fywyd a'i Waith: gan y PARCH. GRIFFITH ELLIS, M.A. Darluniau Ysblenydd. Bywyd a Gwaith Henry Richard, A.S.: ganELEAZARROBERTS. Gyda f|f|j Darlun i'w Fframio. Z||l= PedwarCvf 1 wrDyn: ganYPARCH, T. BOSTON. Cynygiad y Tymhor. Fel arfer yr ydym yn gwneyd CYNYOIAD NEILLDUOL. Llyfr f2 am 25/=! 5 o Oyfrolau Hylaw I zTid oes ond 500 Set i'w gwerthu am 25/- Byddant yn cael eu Gwerthu Allan ar unwaith. Wedi hyny bydd y Pris fel arfer,£2. Cyfle Digyffelyb i Sicrhau Copi o'r ESBONIAD mwyaf Poblogaidd a argraffwyd yn y Gymraeg Deil hwn ei Dir ar ei Deilyngdod. Hufenodd yr Awdwr dros 250 o Esboniadau eraill, fel ag i ddwyn i mewn i'r Esboniad hwn bob golygiad gwerth syIw. Y Deonglydd Berniadol AR TIL Ben Destament a'r Rciupda: Clan y Parch. JOHN JONES (Idrisyn). Cynwysa y Set 5 Cyfrol wedi eu Rhwymo yB CJnffurf, yn gryf ac yn neillduol at yr achlysur, mewn Haner Levant, Llythyrenau Aur Extra, Ymylau Marbl, Setiau Cyflawn yn unig. 25/- Arian Parod. Ccfier fod y Cynygiad hwn yn Gyfyngiedig fr 500 o Danysgrifwyr y derbynir eu Henw&p yn nghyntaf gennym ni yn uniongyrchol, neu ein Cycrychiolwyr lluosog yn gwahanol ardal- oedd Cymru. Peidier colli amser, y Cyntaf a Enfyn fydd y Oyntaf yn Derbyn. ffWEITHIAU DANIEL OWEN y Wyddgrug, &o. (1) Rhys Lewis. O /L (2) Enoc Huwa. U (3) Gwen Tomoa. (4) Y Dreflan a Straeon y Pentan. yr (5) Cofiant Daniel Owen, gan y Parch. John Owen; ac Offrymau Neill- UD. duaeth. Llian Destlus. 1/- YNG NGWLAD Y GWYDDEL: gan J. M. EDWARDS, M.A. Gyda Darluniau Rhagorol. Llawn o arabedd y Gwyddel. Llian. 1/- YR HANESYDD METHODISTAIDDi gan y PARC^ EDWARD THOMAS, Tregarth. Llian. 6ch. Y DDINAS HEB YNDDI DEML (Drummond): cyfieithiad ARTHUR HUGHES. 6ch. ORIAU GYDAO ENWOGION: gan ANTHROPOS. Llyfrau i'r Ysgolion Dydrfiol; Wedi eu parotoi gan Wyr profiadol; megis 0, M. Edwards, M.A.; T. Bowen; J. M. Edwards, M.A.; Edmun*l -I-). Jones, M.A., &c. Mae y Llyfrau hyn yn eyfarfod gofynion y Code; llyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg, Readers, Grammars, Sentences for Trans- lation, Wall Sheets, Cards, Ceiddoriaeth, Barddoniaeth i'w Adrodd, Mabinogion I. a 11. &c., &c. "YSPRYD YR OES," am Tack. i^edy ipoj. G V-IN'HWTSIAD 1. "DYNION l'R OES" (Parch. T. Edwin Jones, M.A.. Ficer Bangor). 2. ISLWYN, gan Mr. Wyn Williams, Blaenau Ffestiniog. 3. CENHADAETH CYMRU YN MYD ADDYSG, gan y Parch. J. D. Richards, Trawsfynydd. 4. POEL IEUAINC A'U HANAWSTERAU, gan y Parch. D. Gwynfryn Joneg, Llandudno. 5. ATHRAWON A'U HELYNTION, gan Mr. D. Arthen Evans, Barry. 6. CREFYDD YR OES, gan y Parch. Howell H. Hughes, B.A., B.D., Blaenau Ffestiniog. 7. CELF A CHREFFT CYMRU, gan Mr. O. Caerwyn Roberts, Bangor. 8. YR IAITH GYMRAEG, gan y Parch. D. Tecwyn Evans, B.A., Llanddulas. 9. NODIADAU CYFFKEDINOL, gan Mr. Wm. George, Cricoietb. 10. BAEDDONIAETH: Yr Iesu a Wylodd," gan Owilym Dyfi. PRIS D\7VY GEINIOG; Y Cyhoeddiad goreu a rhataf yn yr Iaith Gymraeg. BETH DDYWEDIR AM "YSPRYD YR OES" GAN "SPECTATOR" yn y "CYMJRiO" Yn sicr i chwi mae yr anituriaeth o gyhoeddi cyfnodolyn arall o nod- wedd Yspryd yr Oes eisoes wedi cael ei chyfiawn- hau, ac y mae y derbyniad rhyfeddol roddir iddo yn ategu barn lluawis o'r rhai llygadgraff sydd eisoes wedi diadigan eu barn am ei wenth ac am ei wasanaeth. Yn y tren cyfarfyddais ag Mano, llyfngellydd Cymreig Coleg Coordydd, ac yn union aeth i son am yr Ys- pryd," a bu cyinewid medldyiliau adeiladol yn ei gyilich. Ac yr oeddem yn credu y geilid cryfhau ychydig, efall. ai, arno mewn rhai pwyntiau, ond rhaid cael amser i bobpeth. Mae ar y llinnellau iawn ac mewn diwylaw da, ac yn adlewyrcbu y cyfnod yn rhagorol. Oeir afiaelh addawol yn nodweddu llu o'i ddarillenwyr, ac y mae yn cael ei droi allan yn glod i'r cyfnod. Y METIHOiDIST TIMES Addawa y xhifyn oynt'af yria ddigglaer a defnyddiol. "NiORTIH WALES TIMES Mae ei arwyddair- ¡ I yru'r Hen Wdad yn ei blaen"—yn awgrymu ei genadwxi. 0 ran cynhwysiad, mae'n rhagorol. GOLEUAD —Dyma fisolyn newydd golyigms yr olwig arno yn anadllu ei anadl gyrutaf—i fyw yn hir a marw'n hen, ni Qibeithhvn. Wesleyad y bwriadwyd ei ddlwyn i fyny, ond y mae eisoes wedi croeti ffiniau'r enwad parchus hwnnw. Ceir pob amry wiiaeth y gall lienor, bardd, a dmvinydd1 ei ddeisyfu ynddo ac os yw Cymru yn gwemthifawrogi talent, gwna y eyboeddliad hwn waith da. "ABERDARE LEADEiR" PUT addawol, a theil- wng o gjefnogaeth. Parch. GRIFFITH ELLIS, M.A., Bootle, a ddywed ei fod yn ^hoedidiad ag yr oedd arnom fel cenedl ei angen, ac y dylem roddi cefnogaeth galonog iddo." Parah. JOHN OWEN, Wyiddgrug —Dymiunaf eich llongyfardh yn gatonog fal Gol. "Yspryd yr Oes." "Ide-a" ragorol oedd dwyn dynion ieuainc ein gwlad i ysgrifenu ar faterion pwysig y dydd. i mi oddiwrttih y rhaglen, y bydd i'r oyhoeddiad gadiw 1 fyny ei garictor y flwyddyn nesaf. Y mae gennyich faterion amrywiol i dTaethu arnynt. Parch. H. CERNYW WliLLIAMlS, Corwen:—Yr wyf •wtedi gweled amryw rifynau o Yspryd yr Oes," ac yr wyf yn ei edimiygu yn fawr. Mae yn gyhoeddiad byw tnwyddo, ac yn rhwym o roddi ysprydiaeth. yn ei ddarllenwyr. Mae ei wertth felly ar gyfer pobl ieuainc darfflengar a meddylgiar yn a nmhrisiadwy. Parch. RICE OWEN, Ferndale :-Yn siwr mae Yspryd yr Oes" yn effro a ffyddllon i'n gofynion, ac etyb hwy yn hoew, medrus ac effeithiol. Dymunaf iddo bob cefnogaeth, canys teiliwng yw; a llawenychaf yn ei ragolygon, y rhai sydd odlidog. Parch. R. PERIS WILLIAMS, Wrexham —Credaf ei fod y path sydd eiaiau, .ac y mae yn meddu oylch- rediad eang. Pariah. E. W. DAVIES, Ton YiStrad :-Yrr wyf yn hoffi yn fawr ed argraff a'i bapur, ac yn teimlo fod chwa awyr hynod Gymreig yn cyfodi o'i ddail. Parch. TALWYN PHILLIPS, B.D., Bala:—Yr wyf yn hoffi y cyhoeddiad "gorff" ac "yspryd." Parch. THOMAS HUQHElS, Liverpool: —Ymiddeng- ya i mÏJ fod gennych raglen addawol iawn ar gyfer y flwyddyn neisaf. Rhoed yr Oes i'r Yspryd y gefnogaeth a deilynga. Yr ydym weS dierlbyn aJrnlryw lythyrau oddiwrth eraill, yr oil yn dwyn tystiolaeth i werth yr "Yspryd." yy I d Uch-Holwyddorydd Duiinyddol, Mae y gyfrol odidog hon YN AWR YN BAROD. Ei phris dros ychydig amser yw PEDWAR SWLLT I (DRWY'R POST, 4/6.) Pob Archebion, a Thaliadau, i'w cyfeirio i'r PARCH. T. J. PRITCHARD, 45, Upper Thomas Street, Merthyr Tydfil. ELW DA I DDOSBARTHWYR. UP-TO-DATE PRINTING. AMOS BROS. & JONES, Printers, Lithographers, Bookbinders, &c., 13, SUSSEX STREET, RHYL. OFFICE OF THE Rhyl Record and Advertiser (The largest and oldest Newspaper in Flintshire). B >okwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circulars, Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities in Display Posters, Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, &c. ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK. HP* Argreffir Adroddiadau Capelau, Placards, Tocynau, a phob math o waith perthynol i Gapelau, am brisiau gostyngol. HUGH VIES COUSH MIXTURE-At Bsswch. COUGH MIXTURE—At Beswch. COUGH MIXTURE—At Ddifiyg Anadi, COUGH MIXTURE—At Dditfyg AnadL COUGH MIXTURE—At Anwyd a Chrygm. COUGH MIXTURE-At ADwyd a ChrygaJ* COUGH MIXTURE—At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitis, COUGH MIXTURE—At Inflnsnzfc, COUGH MIXTURE At fmluenza. COUGH MIXTURE- At Ddoiur Gwddft. COUGH MIXTURE—At Ddoiur Gwddf. COUGH MIXTURE- Cymeraèhvyix g ,a ygon. COUGH MIXTURE—Cymeradwyir gan Fedtl ygon. COUGH YIXTURE-Ddefnyddir gan Suter ion. COUCH MIXTURE CYNSORION AMSEROBI COUGH MIXTURE 1. Peidiwch csllwais COUGH MIXTURE gyda'r Peswch yna. COUGH MIXTURE 2. Peidiwch oedi sjyda's COUGH MIXTURE Anwyd. COUGH MIXTURE 3. Dylai potelaid o Da. COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture foo COUGH MIXTURE yn y ty yn barod. COUGH MIXTURE 4. Peidiwch cymeryé COIi/GH MIXTURE eich perswadio i bryaa COvJGH MIXTURE pethau eraill mwy pro COUGH MIXTURE ffidiol. COUGH MIXTURE 5. Cospir y neD ax* COUGH MIXTURE twyllo, pan y gofynwcSs COUGH MIXTURE am Davies's Cough Mix- COUGH MIXTURE ture. COUGH MIXTURE 6. Gallwch weithio f81 COUGH MIXTURE arfer tra yn cymerydDa- COUGH MIXTURE viea's Cough Mixture. COUGH MIXTURE 7: INFLUENZA. 'Dooa COUGH MIXTURE dim tebyg am ei wells COUGH MIXTURE yn ddioed i Daviea'e COUSH MIXTURE Cough Mixture. COUGH MIXTURE 8. DIFFYG SWYNT. Mae COUGH MIXTURE miloedd wedi cael iachaa COUGH MIXTURE drwyddo. COUGH MIXTURE 9. PLANT. Dyogel COUGH MIXTURE dymunol. COUGH MIXTURE 10. AT Y LLATS. Y msns COUGH MIXTURE y prif gantorion yn COUGH MIXTURE gymeryd yn achlysurol. Mewn Poteli, Is. lic. a 2s. 9c. (cymwya* y rhai 2s. 9c. gymaint dair gwaith). HUSH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH "uA .ra DAVIES'S | porsc I powders TINS. i f IAnhebgorol i Geffylau, H At ystwytho'p eymmalau, « At y dwfr. « At eu eadw mewa '•yflwr da. At godi ysbryd aziifail. H At wella'p blewyn. | Diogel yn mhoto eyflwr. @ Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nac unrhyw R gyffyr peryglus arall, ao y mae yn ddiogel i anifail jB yrs mhob oyflwr. Gan bob Grocer. B MEWN TINS, 1s. yr un 10s. y dwsin. B (Telir cludiad. Dwsin i uDrhyw gyfeiriad ar dderbyniad H Postal Order am 10a. KM HUGH DAVIES, MACHYNLLETH. I -Y Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nac unrhyw R gyffyr peryglus arall, ao y mae yn ddiogel i anifail jB yrs mhob oyflwr. Gan bob Grocer. B MEWN TINS, 1s. yr un 10s. y dwsin. B (Telir cludiad. Dwsin i uDrhyw gyfeiriad ar dderbyniad H Postal Order am 10a. KM HUGH DAVIES, MACHYNLLETH. I SARZINE' Blood Mixture The Marvellous Blood Purifier. CURES ECZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Cleanses the Blood from all Impuridee, entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Ski*, whether acquired or coastitutional. Mewn potelau, Is. lic. yr un, gan bob Fferyllydd. Anffaeledig at Buro y Gwaed, a Chlirio Croen oddiwrth bob Toriad Allan, Liygai* Clwyfus, Doluriau ar y Cymmalau, &c. PERCHENOflr Y "SARZlNE" Patent, HUGH DAVIES, DALIER SYLW.- MYNWCH SARZINE." Cofiwch "SARZINE BLOOD MIXTURE.' b. lie. y botel, gyda'r post DC. yn chwaaag Aydych yn dioddef [f BHp Oddiwrth Ddiffyg Treuliad ? DAV: ESIS ffANT,B,L,0US PIUS.I | N lt;i, B Dffyles's Pills at Ddiffyg Treuliad. WW Davies's Pills at Boen yn y Cefn. HHL Davies's Pills at Guriad y Galon. V. Dav<es's Pills at y Piles a'r Gravel. fj? v; Davies's Pills at y Ddanodd. ■*y. —Davies's Pills at Wynt yn yr Ystumog, Z- Davies's Pills at Boen yn y Cylla. £ H?1 Davies's Pills at ddifiyg awydd bwyd, *3 Davies's Pills, dyogel hollol. Davies's Pills at buro y gwaed. & *1 Davies's Pills Is. Me. y box gan bob 1* jy Druggist. 2 PT Anffaeledig at Rwymedd—Bitlousrtvss #r £ anhwyfder yr afu a'r cylla. 'jffi • 'xffi'xi* ff jrjjej' "x}^' Argraffwydi dros y Cyhoeddwr gan Amos Brotbet, & Jones, Argraffwyr, 13, Heol Sussex, Rhyl.