Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DARLLENWCH COFIWCH! YSTYRIWCH OS ydyeii yn dyoddef gan unrhyw afiecihyd yn tardldiu oddtiiwxttih Dddffyg Troeuliad1 n:eu Waed Ammihur, defnyddiwirih ..iL U -IT GTYTLi Meddyginiaeth Effeithiol. Pawb vn ei chanmol, Nid yw f-yth yn siooni, Rhydd nerth i'r gwan, Adferiad iechyd i'r claf, A mwynhad bywyd i bawb. Bittern Gwilym Eians I, Y m;ae miloedd: wedi cael iacllnad oddiwrtih amryw glefydau trwy ididefnsyidldio y EEDDYGINIAETH RYFEDDOL HON Pan y mae POD MED DYGINIAETH ARALL W:2:DI MiETHU. Meddygir.iae: h Lwyd dianus. Dywed MILOEDD a -wellhawyd drwydW.4 miai hon yw Meddygiiuaeth Oreu yr Oes. Bitters G-Jvilym Evial- s Y mae yn gwelia Gwiaed Anmhur, Dittyg Txteubad, AnShwyddieriau y Oy3 lia, Llo.sg Cylla, Grwlendlid Gdieuol, Pruddiglwyf, IseldfeT Yspcyd, Ciefyd yr Ysgyfeint, Gwendid1 Ciyffreidinol, Poeri Gwaed, Dolluriau yr Afu, Diiffyg Aniada, &c. &c. Bitters Gwilym Evens JOT TYSTIOLAETEAU. Penuwltih, Llangeitluo. Amwyi Syr,—Mae amiryw a,clo,dau o'm iteuiu yn wenniiaad eu hieclbiyd, yn enw'sdig un dm mierahed sydd yn fcyfu i fyny, ac wedi tyfu i fyny yn dal iawn. Mae yn ddodldtef yn fawr odddwrltih ddiffyig anadl ar ol yr ymdnccih leiaf "wrath ddilyn ei gor- chwylion. Byddiaf yn cadw Quinine Bitters Gwilym Evens bob amser yn y ty, gan fy mod yn cael ei fod yn gwneyd mwy o les i'm plant na dim a gawsant exioed. (Parch.) D. W. JONES. 18, Railway Street, Lawistown., Tnahiarris. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser gennyf eich hysbysufod Quinine Biitibexs Gwilym Evans, yniglh(yrd a'r Digestive Peiaxls, wedi bod yn foiddlion i'.m gwelfa ar ol drioddef yn hiiar Ddiffyg gan Trauiiad. Miae oaetfh- iwted fy ngialwediigaeit'li mewn sio,p Dra- pery ya tmeddu i niwiaidiiio fy ieidhyd, a'm gwneud yn bruddiglwyfus ond mlae eich iraddyginiatetth yn cryfihiaiu y ayfansoddiad a bywiogi yr yspnyd mwy niag, un a gy- merais o'r blaen. Cyimismadlwyaf ef i foawfb, y m3Je yn gatffiateliiad i'r cylhlaedd.- Yr eiddoeh yn ffyddlawn, E. J. WARElHAM. Bitterc GWlIym Evans RHYBUDD GOCHELWCH DWYLLLWYR Edrych wch fod enw Gwilym Evans ar bob abel, stamp, a photel. Gwerthir ef mewn poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. Blychau yn cynwys tair potel 4s. 6c., am 12s. 6c. I'w cael yn mfacb man, neu danfonir hwy "•a rliad ani y prisitaxi uchod yn ddiogel drwy y Pssi oddiwrth y perchenopion,: — SIT^ES HAOnraM CO., LIMITED, LLANELLY, South Wales. Sylwer Pris y GWYLIEDYDD trrwy y Post bob wytlmos am cbwarter )71dyw ls. 8c. Am banaier blwyddyn, 3s. 4c. Am flwyddyi, 6s. 8c. Y taiiiad ymlaen Haw gyda'r arohsb. Anfonir pedlwar trwy y Post am geiniog yr tm wedi talu y draul. Anfoner pob path yn mgihylcli y busnes wedi ei gyfeirio fel hyn MANAGER, GWYLIEDYDD OFFICE, LEESWOOD, MOLD. CYFEIRIED ein Gobebiwiyr bob perth y dymunamt iddyriit gael eu cyboeddi fel hyn GOLYGYDD, GWYLIEDYDD O'FFICE, LE ES WOO D, MiOLID. GelLir anifon Gohebiaefch heb ddim. o natur llythyr gyda hi am ddimai am bob dwy wns ond gtadtael yr amilen yn agored. BYDDEiD hysbys nad ydym yn gyfrifol am syniad,au ein Gohebwyr. AT EIN GOHEBWYR. Cwyna'r. argraffwyr nad ydynt yn. cael di- go-n o amssr' gyda'r gohabiaethau, &c., felly erfyniwn armoch oil anifon yr hyn fydd g>aa- ny:ch i'w gyhoeddi eiibyn bore Llun yn mhob wytihnos. Aaawdd fydd ii.,io-,Idi i meiwn adiuTi ddaw i law ar 011 hynny. GOL., GWYLIEDYDD OFFICE, LEESWOOD, MOLD. AT EIN DOSBARTHWYR. loan, Coe anion eich enw a'e¡h cyfeiriad. Yx yidyrn yn gorfod gwrtlhod nifex o oheb. iacthau yn bar'haus, aim fod s-widtutdod'au y Llythyrdiy yn dJweydl fod! .prinder stamps arn- ynt. Sylwer, gellir anion gohebiacth. -yinghiyd ag enw a cbyifeiriad! y gohebydd (aid i'w gyhoed'dd) ami dldtimiai, ond, os byd.d ribyv/ibeth o natur n ythyr rhaid talu ceiniog. Y Biweddar Barch. J. P. Roberts. IDaDfu i ni axigraffu rhai uijeiniau yn ych- waneg o'r GWYLIEDYDD yr wythnos d>diwedld- af, yn yr hwn rifyn) y ceir hanes mrarv/olaeth a dhladidtedligaetlh y gwr aniwyl ucihod. Mae gennyan. ydhiydig eto ar law os oes eu heisiau yn rywle. Anlfoner ar umwaiih at MANAGER, GWYLiIiESDYOD OiFFiIICE, LEESWOOD, MOLD. YN EISIAU—Cyfeiriad prescnnol Mr E Parry, gynt o 26, Frances Street, Bargoed, Cardiff. Anfoner at Mlaniager,' GwYLiao- YDD Office.

Family Notices

" Y Saxon Busneslyd."

Y Gras Arosol.

Ilol IYn Eisieu-Talent.

Yspryd yr Oes.