Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

§Q§ LLANQOLLE.N.

Advertising

John Price Roberts yn ei Fedd.

ClO'F-GiOlLiOIFN AiREl EEIDD.

Marwolaeth Archdderwydd Cymru.

ol Tad y Tonic Sol=ffa yng…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ol Tad y Tonic Sol=ffa yng Nghymru. GYDNABOD MIR. ELlEAZAR ROBERTS. Cynhaliwyd pwyllgor yn ystafell Caps! ('M.iC.) C'lwyd Street, Rhyl, i ystyried y priiodbldelb a wneuthur rhyiwibeth i werth- fawrogi llatfur Mr Eleazar Roberts, fel cych- wynydldJ cytfumdrefm y Tonic Sol-ffa yn Nlghlymriu. iLlyw'ydld'wyd gan y Parch E C'ynfig Davies, M.A. Darllenwyd llythiyrau odidiwrtb getddo,rion Û' bob rhan o Ogledd Cymru yn cymeradwyo y isymudiad, ac yn rhoddii aiwgrymiadlau gwerthfawr. 1.—^Pendeitfynwyd1 fod talflenau gydag wyth o donaui a'r gynllum Cyimanfaoedd Cerdd'orol yn cael eu hangraffu ar gyfer yr oill o Gymru polb cylclh i gynal eu cymamfa yn eu dull eu hunain. Gwnedr casgliad yn tmhoib cym.an.fa tuagat ffurfio cronfa. 2.-Fodl y mater yma i'w gyflwyno i Gyfa.r- (fodiydd Misoq, Chwarterol, etc., y gwahanol enwadl,au, yni galw eu sylw at wa,sian,a,eth Mr Eleazar Roberts, ac amcgaeth i roddi pc<b cymorfhwy i'r symudliad. 3.-Fod! yr elw odldilwrth werthiant y itaflemau, y casgnadau, yn, nghyda'r tan- ysgrifiadau, yn myned i ffurfio cronfia tuagat ysgoloriaeith yn dJwyn enw Eleazar Roberts. 4.—Fod yr ysgoloriaeth yn cael ei throfnu yn bemaf ar gyfer gwer.in Cym.ru. 5.-Bod y ffur!f neulltuoil ar yr ysgolor- ia,etlh yn cael ci phendleTtfynu ar ol gweled y swm dderbynir. 6.Fod! y symud'iad i fod yn genedlaethol ac yn anniibynol ar hoib coleg. 7.—^Fod, y pwyllgor hwm dros y Gcg'ledd yn, cydwe'ithr-edu a phWyllgor o'r Deheudir diiwy gyfanfodlydd yr Undelb, a gynhelir y mis hwn yn eu plith. 8.—ITeimlad! yn mthellach fod' tuedd greif a chenedttaethol o Iblaid ffurfio Bwrdd Ar- holiad Cerddorol hollol Gymreig yn unol a'r tedmladl cenedlaathol. Mr D Prysie Jones, Nd'wlbwrcih, Sir Eon, ydyw'r ysgrifem- ydd.

— §o§ Prifysgol Cymru. -.

—^-§o§ Yr Angladd. ,