Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

GWYDD ELWERN.

PWLLHELI.

CYLCHDAITH LLANFAIRCAEREINION.

BIRMINGHAM.

NEFYN.

LLYSFAEN. J

News
Cite
Share

LLYSFAEN. J Cyfarfodydd Dechreu y Flwyddyn.—Bu, y [ ddwy eglwys I)reifnN-d(-Iol, yr Arminaidd a'r Galfinaidd, mewn undeb a'u gilydd yn cynal agos i bythefnos o gyfarfodydd gweddioi, a'r drydedd wythnos cawsom bedair 0 bregethau grymus gan y Parchn. M. Roberts (M.C.), T. GWllym Roberts (W.), T. P. Hughes, Dyserth (M.C.), a Philip Price (W.). Terfynwyd yr ymdrech gyda seiat undebol hynod fendithiol; yn wir, cawsom gryn feaur o'r presenoldeb Dwytcl yn ystod y cyfarfodydd hyn, ac os na welwyd dychweliadau, nis gall na buont yn foddion yn llaw yr Yspryd i dyneru y caled- rwydcl a'r anystyriaeth sydd mor nodweddiadol c'n hoes ni, ac hefyd byddant yn. rhwym o fod yn gadarnhad i'r eglwysi. Dirwest.—Nos Fawrth, Ion. 27, yn addoldy y Methodistiaid. Calfinaidd, cynaliwyd cyfarfod dirwestol, o dan nawdd IIndeb Dirwestol Dos- parth Abergele. Gwasanaethwyd yn hynod effeithiol gan y Parchn. Morgan Davies (A.), J. Roberts (B.), Abergele; a T. Gwilymi Ro- berts (W.), Llanddulas. Datganwyd dwy don c Swn y Jubili, yn swynol gan barti o dan arweiniad :\1r. T. Williams, grocer. Caed ad- roddiad rhagorol, Ymson y Meddwyn, gan Mr. Evan Jones, Park Road. Llywyddwyd y cy- farfod gan Mr. H. Lloyd. Penderfynwyd. ar y terfyn ein bod i wneyd cais i adsefydlu Temi- yddiaeth Dela. unwaith eto yn yr ardal. Gwr Dyeithr.—Sabboth olaf yn lonawr breint- iwyd ni fel eglwys a gwasanaeth Mr. W. 0. Jones, Aber. Mwynhawyd el weinidogaeth gy- foethog yn fawr iawn. Y Gymdeithas Lenj-ddol.—Nos Fawrth, 3ydd o Chwefror, cydgyfarfyddodd y Gymdeithas'hon i wrandaw ar Miss Katie Evans yn darllen pa- pur rhagorol ar Chwiorydd ymadawedig yr' Achos Wesleyaidd yn Llysfaen. Yr ydym fel Gymdeithas yn ddyledus iawn i'r chwaer am y llafur mawr yr aeth icldo- i'w drefnu. Dengys y pertbyn iddi gryn fes'ur o, allu. Wrth gwrs, yr oedd yn dibynu am y rhan helaethaf o'r adgofion gan ei ixiham, sef Mrs. Elizabeth Iv. ans, Bodryfedd, hen chwaer ddoniol, a hen fani yn Israel; imedda ar gof cryf annghyffred- in felly. Agarwyd ymddyadan ar y papur gwerthfawr mewn modd doeth. gan Is-lywydd y Crymdeithas, Ylr. H. Evans; a siaradwyd yn mhellach gan y Mri. G. Hughes, R. M. Hughes, J. Williams, E. Roberts, a'n Parchua Lywydd, T (iwilym Roberts. Terfynwyd y cyfarfod rhagorol a bendigedig hwn trwy ganu, a gwe- ddiwyd gan Mr. Roberts. Y cynulliad goreu y tymor; yn wir, yr oedd yr olwg yn galonogol iawn. GcbeithiwJ1 y gellir llwyddo i anrhegu darllenwvr y GWYLIEDYDD a'r papur hwn, gyda'ch caniatad, Mri. (iol. [Bvdd yn dderbyn- iol iawn.—GOL.].—Llwyd o'r I'las.

NODION 0 LANAU'R DDYFRDWY.

PORTHYIADOCr.

, CYLCHDAITH DOLGELLAU, &c.

TABERNACL, EBENEZER.

ABERCYNON.