Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

GWYDD ELWERN.

PWLLHELI.

CYLCHDAITH LLANFAIRCAEREINION.

BIRMINGHAM.

NEFYN.

LLYSFAEN. J

NODION 0 LANAU'R DDYFRDWY.

PORTHYIADOCr.

, CYLCHDAITH DOLGELLAU, &c.

News
Cite
Share

CYLCHDAITH DOLGELLAU, &c. Cyfarfod Chwarterol Undeb Ysgolion.—Tro Abermaw i gynal jr c3'farfod oedd y chwarter presenol. Fel y gwyddys, y mae Abermaw yn un c leoedd pwysicaf ein Talaeth, ac felly dys- gwylid cyfarfodydd llwyddianus. Ond ni ddaeth Abermaw i fyny y tro hwn a'r safle y mae yn ei ddal. Tybed fod eglwys ac ysgoJ. Abermaw yn myned i lawr ? Tybed fod sel a brwdlrydedd at y rhan yma o waith yr Ar- glwydd yn gwanhau yn yr Abermaw ? (fyfeill- ion Abermaw, deffrowch! Dewiswch rai med- rus l'ch arvvain! Ceir digon o'r cyfryw yn eich mysg. Nid oedd ol llafur ar biant yr Abermaw y tro hwn. Nid oedd dim cl ym- drech i'w weled. Pa le yr aeth y canu. hetyd, tybed ? Dechreuwyd y cyfarfod cyntaf gan Mr. Morgan Price, Bezer, a closparrth o blant-y plant yn adrodd Salm, a Mr. Price yn gweddio. Llywyddid y cyfarfod. gan y cyfaill ieuanc ym- drechgar, Mr. Richard Bennett, Dolgellau. Rhoddodd anerchiad yn dangos sel a ffyddlon- deb at yr Ysgol Sul. Holwyd Safonau I, 11, a'r IV gan :1Jr. Richard Brown, Dolgellau. Holwr newydd, ond un y bydd galw am dano eto. Mr. Barnett a holai Dosparth I. Y mae enwi Mr. Barnett yn ddigon." Am Mr. John James, yr hwn a holai y rhai oedd yn llafurio yn hanes Josua, nid oes eisiau dyweyd dim. Gwyddys am dano trwy y gylchdaith. Wedi ychydig eiriau gan Mr. J'ones-Roberts, Harlech, terfynwyd y cyfarfod prydi-iawn,ol trwy weddi. Dechreuwyd y cyfarfod hwyroi gan Master J. Llo37d Jones, Abermaw, a Mr. John James, Dolgellau y naill yn adrodd Josua i, a'r llall yn gweddio. Llywyddai Mr. Barnett eto. Prif areithydd y cyfarfod oedd Mr. Richard: Brown, Dolgellau. Cafodd adeg hapus iawn. Dangos- ai y pwysigrwydd ar fod yr Ysgol Sul yn cael pob cynorthwy oddiar law aelodau crefyddol—- v pwysi- wyrld () dclewis athrawon cymwys: Ir rhai a gyme.rant drafferth i wneyd eu hunaia yn ddyddorol ac adeiladol i ddeiliaid eu dos- parth. Er cyraedd hyn argymellai y priodoT- deb o sefydlu closbarth athrawon i gyfarfod ar noson neillduol. Argymellai hefyd fod y Maes Llafur yr un i bob dosparth fel y byddo yr ysgol oil yn llafurio yn yr un maes. Diau pe byddai modd carie; allan ychydig o'r awgrym- iadau hyn y gwclsid gwelliant buan ar ein hys- golion. Wedi yr anerchiad rhagorol hon, ar- holodd y Parch. Cadvan Davies Ddosparth JV, Marci. Fel hyn y daeth y cyfarfod. hwyroi i derfyniad. Diau yr enyna y cyfarfod yma fwy o ffyddlondeb yn nghyfeillion caredig Aber- f maw nag a fu erioed. Bu y pwyllgor hefyd yn eistedd rhwng y cyfarfodydd. Teimlid boddhad fed gan yr ysgrifenydd gyfrif i'w roddi o bob ysgcl y tro hwn. Llawenyad oedd d-eall fod rhai o'r ysgolion yn dangos cynydd yn mhresenoldeb yr ysgolorion er y chwarter o'F blaen. Bu Cynadledd Ysgolion Sul y Dalaeth ger bron. Teimlid nad oeddys yn ddigon add- fed yn bresenol i gyflwyno dim penderfyniacl i'r Gynadledd nesaf. Er hyny awgrymwyfl amryw o bethau y credid y buasai yn fanteisiol eu newid, megys cael mwy o wahaniaeth rhwng Dos. II a III. Pasiwyd fod cyfarfod nesaf yr Undeb i fod yn y Dyffryn. Mr. Thomas Owen. Abermaw, i roddi anerchiad a Mr. Peter Williams, B.A., Dolgellau, a Mr. Jones-Ro- berts, Harlech, i roddi adolygiad, ar y Gynad- ledd yn Ngholwyn Bay. Diau y gwna cyfeill- ion caredig y Dyfiryn bob ymarech fel arfer i wneyd y cyfarfod yn llwyddianus.—Ysg.

TABERNACL, EBENEZER.

ABERCYNON.