Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

EGWYDDORION AC ARIAN.

News
Cite
Share

EGWYDDORION AC ARIAN. PAN y bydd arian o dan reolaeth, ac at Wasanaeth, egwyddorion iach a phur yn ^herthynasau uwchaf bywyd dyn y ovaent o fendith anmhrisiadwy. Y maent yn gyfryngau i wneyd daioni nas gellir ei fesur. Eithr o'r tu arall, y mae arian pan at alwad, ac at law, y dyn diegwyddor, y dyn hunanol ac uchel-geisiol, ac yn enwedig clymblaid o ddynion felly, yn felldith ar- swydol o drom ar y byd. Lie nad oes egwyddor dda, lie nad oes cymellion pur na syniadau moesol cywir ac uchel, lie nad Oes ffyddlondeb i gydwybod effro y mae arian y pethau mwyaf ofnadwy am lygru a phydru cymdeithas o bob peth. Y mae y profion o hyn bron mor amled a dail y coed. Gwyddom beth a wnaeth yr awdurdodau iuddewig yn Jerusalem: rhoddasant ddeg ar hugain o ddarnau i Judas Iscariot am fradychu gwaed gwirion—gwaed y Cym- Wynaswr mwyaf a webdd y byd erioed. pe "eb tdrych arno ond fel Dysgawdwr yn nig. Gwyddom iddynt roddi arian lawer J fihvyr nid yn unig am gyhoeddi celwydd a osodai ddynion gonest mewn perygl, ond am geisio cuddio ffaith o anfeidrol bwysig- *wydd i'r byd ei gwybod. Gwyddom i 'gang" anfad Rhodes gydag arian lygru Than fawr o'r wasg Seisnig, nes dwyn wiiamgylch ryfel poblogaidd, ond hollol Z, annghyfiawn a diesgus, yn erbyn Gwerin- lywodraethy Transvaal. Ac O y canlyn- ladau galaethus Ac y mae Llywodraeth Vn nwylaw dynion digydwybod yn "efnyddio eu gallu i godi arian i dalu am saethu dynion, a lladd eu gwragedd a'u Pjant mewn gwersyllfaoedd afiachus, yn ■^eheudir Affrica neu i roddi dognau i udosparthiadau o'r boblogaeth yn dal Jcldynt am eu gosod mewn swydd, ac i dalu roddi addysg Babyddol drwy orfodaeth 1 blant Annghydffurfwyr Protestanaidd CYIluu a Lloegr yn ormes a phla. Yr oedd fa.n"gang" o Doriaid yn yr Amwythig ond nid gonesfrwydd a defnyddias- ant yr arian i lwgr-wobrwyo yr etholwyr, F mwyn cadw llywodraeth .y dref yn DWylaw eu plaid. Y mae yr anwiredd wedi u ddadguddio, a chospwyd rhai beth byn- 0 cf 1 troseddwyr. Ac Y nae hyny yn iavvn. nd nid yw yn fwy na hidlo gwybedyn ewn cydmariaeth i'r camelod a" lyncodd y v ^v?draeth ° ymgyrch Dr. Jameson hyd y„ yrr hwn yn nglyn a'r rhyfel. Aeth v§nfenydd y Trefedigaethau i Ddeheu- VlL, Affrica. Yr oedd y peth r 0 hun yn—ymddangos yn bur dd^i? yn beth §alIasai llawer o dda CVn' ilaW ° ^ono* Ond, mal y nodasom ofn. "eddyw, tra yn gobeithio v goreu y gwaethaf. Y mae yn Neheudir ^edff°a Wyr a chanddynt fwy o arian nag rh^iga? Iuddewon Jerusalem yn nyddiau e°\VA a llawn cyn lleied o ^VnC a chydwybod oedd gan y rhai a Arian Y mae ganddvnt fwnglodd- y hi I 0nd y mae gwybedyn marw yn yr aiW enaint. 5 Rhaid v^rth lafur i gael dyn yn rhydd ac i'r lan. Y mae llafur v VU dgWyn rhy uchel, ac y mae y dyn du trm ei dir yn hytrach na myned i 61 ^a^ur ° dan y ddaear am y cyflog y rhai ar galon y mawrion arianog, duw y dividend," ei gynyg iddynl. i'r foP\es y mwngloddiau heb gael yr aur yddi0n A° y mae gan y miliwn" keth ngynllun.: nid adsefydlu caethwas- *'PVn n na^e' s*w.r •' Cynllun yn cymeryd Q dan §Wmpas i orfodi y Caffir i weithio ltleistrad^c?aearjjm-y cyflog y gwel y y S^vvrJ yn 61 roddl iddo' Y mae ^s§rifenyJ? yn adnab°d eu dyn. Adwaenant XVrthym y Trefedigaethau- Dywedwyd blefrf; ganwaith yn y papurau crefyddol fila\vn y rhyfel» fod y rhyfel yn gy- a? fod y Boers yn gorthrymu v %dd f°dd y bydd hi bellach ? A ?§hyfLn awddach i'r Caffir ddyoddef an- ar>er a g°rmes 0 dan gysgod ^ref vv- j*-am daw ^r- Chamberlain edi gwneyd rliyw ddaioni yn Ne Affrica, rhywbeth amgenach na dangos y t' C5 plyf yn ei gap, bydd-wel, bydd yn dda iawn genym. Ac y mae gan wneuthurwyr a gwerthwyr diod alcohol gyflawnder o arian, ond y mae prinder eu hegwyddorion yn fawr iawn. Addefa rhai o honynt mai eu politics yw eu masnach, a gellir chwan- egu am laweroedd o honynt mai dyna hefyd 11 y eu hegwyddorion a'u cydwybod. 0 gan- lyniad y mae eu harian yn barod i unrhyw beth y meddylient y manteisia y Fasnach oddiwrtho. Acymaedigon o dwrneiod a werthant eu tafod, a hyny o ymenydd sydd ganddynt, i'w gwasanaeth; ac am egwydd- or a chydwybod, y mae y rhai hyny, dru- ain, allan yn yr oerni. Ceir helaethrwydd o brufion o hyny yn yr wythnosau hyn. Y mae y hefyllfa yn bur ddifrifol. Y mae gwlad ag ynddi gyflawnder o arian gyda phrinder egwyddorion pur adaf mewn perygl anaelu. Y bobl a i aethant dros feddwl calon o gyfoeth, yn nyddiau y Salmydd, oeddynt yn chwed- leua yn ddrygionus am drawster, ac yn dywedyd yn uchel, nes eu bod yn gosod eu genau yn erbyn y nefoedd, ac yn gofyn mewn annghrediniaeth wawdlyd, Pa fodd y gwyr Duw ? A oes gwybodaeth gan y Goruchaf?" Ac yn y man, os cyll eg- wyddorion eu He, cyll arian hefyd eu gwerth. -101-

"YR HEN DREFN YN NEWID."

ICYLCH DARLLEN Y !GWEINIDOG