Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

i rAjlibrfcffe Pile & Gravel Pills. Meddyginiaeth Byd-enwog "Mwv gwpr':bfawr y'nt i mi aa'r aur coetb,— ^ibedcnt fy mywyd." ydy°h 5"n ^i0^9^ Poen yn j Cefn a'r Lwyoau, VPJO Beurhwmryr Ytftywjddiiu, byddi'rPtddyg- iniaeth hon ei symud yn fuan. poenir c,hwi gan Enyniad y Rtedren, Attaliad v-' O y Dwfr, v Garep, neu y Gravel, yr unig Feddyginiaeth ddiogel ao effeithiol a gyn- ygiwyd erioed i'r byd at y doluriau hyn ydyw GEORGE'S PILE and GRAVEL PILLS. lT\Q e'lch Arpnsu a'f;il AJn yn f^rwaidd ac \JjO all an o drefn, bydd i'r Feddyginiaeth hon symbylu y peirianau pwysig hyn, agor y rfaedfeydd eydd ■wedi eu cau i fyny, a meithrin Buftl iach, ac liylifan bywiol ereill. Q ydyw eich Dwfr yn uchel o liw, yn dew, ac v/O vn gwaelodi, na oholiwch amaer, prynwch flychied o GEORGE'S PILLS, a byddwch yn iuan eto yn iach. ydycb yn ferthyr i Ddiflycr Treuliad, y Bile, Rhwymedd, v trino g«nvcb Feddyginiaeth sicr yn GEORGE'S PILLS. An ydych yn dioddef oddiwrth anbwylderau y %J 0 Coluddion, megys Piles. RLiwymedd, Gwynt, Gwaew, Colic, y mae genych Feddyginiaeth y gallwch bob amser ymddibynu arni yn GEORGE'S PILLS. rvn ydych yn dioddef oddiwrth Gixriad y Galon \J ao yn ofni fod eiub cilon wedi ei anmharu, cbwi gfiivcb fod GEORGE'S PILLS yn Feddyginiaeth hynod effeithiol. jfV O vdvch yn dioddef oddiwrth Boen ac Yegafnder ya y Pen, bydd i GEORGE'S PILE and GRAVEL PILLS eu symud yn ng-bynt nag unrbyw gyffyriau adnabyddus ereill. a<» gynych Boen ar ol Bwyta, a tbeinolad 0 ewrth a didaro, bydd i nn dogn o'r Peleni hyn weithredu fel swyn Q yw eicb Bwyd yn troi yn Sur, ac yn codi i'ch vj' O genaa, bydd ychydig ddognau o GEORGE'S PILLS oaod eich poenau yn mysg y pethau a fu. JT'V O ydy ch yn Bruddglwyfus, Cynhyrfus, neu yn "v*0 Isel eich Hysbryd, ceir Meddyginiaeth heb ei bath yn GEORGE'S PILLS. jf\C1 blinir chw gan Flaa Anymunol yn y genau, \J Jj gan Pdiflasrwydd, new gyfogiaa, pan yn mecidwl am twyta, bydd i un dogn o'r Peleni byj) tuag ameer gwely,glino y tafod a gwneud eich Bwyd a'ch Diod yn sawrus a dymunol. An ydycli yn "Wan ao yn analluog i weithio, \J 0 bvdd i'r Feddygiuiaetb hon adfer eich yni a'ch Nerth, a gwneud llafur ac ymarieriad yn bleser eich bywyd. 4~\ O yw ^waec* yn anmhur,ceidw GEORGE'S VJo P1LL& yn agored boll agorfeydd pwysig y corfi, a tbrwy hyny rhwystrant yr amhuredd tiiori allan drwy y croen mewn Cornwydon, Pendduynod, &c. rN ydynt mewn xnilocdd o engreifftiau, wedi V0 gymnd o'r Gwaed, gwraidd a changen, y Rheumatic, Scrofula, a'r Scurvy, ag oedd wedi trechu pob Meddyginiaeth arali, paham bellach y digalona'r claf. aCl OJ8 ynoch duedd i chwyddo o herwydd y Dropsi, bydd i'r Feddyginiaeth hon, o her- wydd ei gweithrediad ar yr Arenau a'r Croen, ddwyn ymwared buan, A oj ydych yn teimlo Anhawsder i Anadlu, bydd V/ IO i'r Feddyginiaeth hon brofi yn gyfaill i chwi yn aWl slch cyfyngder. Y mae yn Agoriadol, ac felly symuda Rhwy- tnedd. Y mae yn Wrthfustlaidd, ac felly cywira bob annrhefn. yn yr Afu. Y mae yn I)roethbarol, ac felly ceidw redfeydd y dwfr yn agored. Y mae yn Gryfhaol, ac felly Thydd fywiogrwydd ac yni yn y peirianau treulio. Y iliae yn foddion i Buro y Gwaed, .:<Ie i Gryfhau y Gewynau; y mae gan hyny yn BOBPETH YR YDYCH MEWN ANGEN DANO. Gwerthir y Peleni Byd-glodus hyn yn mhob mewn Blychau Is. l^c. a 2s. 9c. yr un. ^yda'r Post, Is. 3c. a 2s. 10c. Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon i'w cnael mewn tri ffurf: — .No. 1.—GEORGE'S PILE AND GRAVEL ILLS (label wen). jjjo. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS (label No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE riLES (label goch). •» Perchenog: — J* E- GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN, Glam. ^HYBUDD Byddwch ofalus wrth brynu l( Pile and Gravel Pills," eich bod yn cael y Genuine Pills," sef Peleni GEORGE. ————-— I "ALEXANDRA" .J I BISCUITS: t IJELIOHTFUL FOR AFTERNOON TEA. CYCLES. Mailcarts. Bath Chairs. Y Stoc Fwyaf yn Nghymru a Lloegr. 100 o CYCLES JMEWYDP Singer, H umber, Rudge, Singe! !I umber, Rudge" Premier, Swift, Baleigh, Osmond, Enfield, Royal Welsh, ao amrai eraill mewn STOC i ddewis. I AW-lb, &V% AV,& m -M 200 200 oCYCLESail-llawrw I Llogi neu ar werth. o Mailcarts a Cher- bydau Plant. 0- &1% 50 o Bath Chairs-newydd 1 ac ail-llaw. ANFONER AT— COD D ah & Co. RHYL CANGLiENAU— Gonnah Sf Bellian, Warrington. Connah Sf Ratcliffe, Llandudno, Connah & Co., Bangor. Connah Sf Rowlands, Aberystwyth. Connah & Co.) Porthmadog, Am eu hamrywiol Lists a'u Telerau Cycles u Hamber"—ynnewydd o 914 IQs. Eto "Rudge," i Foneddigeean o i614 10s. Y Royal Welsh" 0 aCl2 10s. I V Bine Bell" Pneumatic XS lofs ^e———0m DALIER SYLW MAE GWALIA HOTEL, UPPER WOBURN PLACE, LLUNDAIN, Wedi ei AIL-AGOR, so o dan Arolygiaeth Mr EDWARD JENKINS, perohenog GWALIA HOTEL, LLANDRINDOD, A pberohtmog cyntaf Gwalia, Llnndain. AB y ty uchod wedi ei adgyweirio, ei bryd. l't fertho, a'i ddodrerna drwyddo o'r newydd. Saif mewn man cauolog, oyflans.ao iachua, Teieran rhesynjol. Telettrophfo Address:—"Qwynfa, London." Y LLE RHATAF AM DDODREFN TY, CARPEDI a phob math o bethau angen- rheidiol i wneyd Cartref Cysurus ydyw Mas- nachdy adnabyddus Li Rhydwen Jones & Davies RHYL A LLANDUDNO. Hefyd os bydd teulu yn mudo, ymgymera y ffirm hon a symud y dodrefn am brisiau rhesymol. mofynwch am y Prisiau. JUST PUBLISHED. PEICE Two SHILLINGS. JOSEPH )REAMER AND DELIVERER. Studies in the Life and Character of Joseph, for Young Men and [ Young Women. BY iEY. J. HOWELL JONES. lo be had at the Bookroom, Bangor1 or from the Author, 35, Victoria Terrace Bolton. Post free for 2s. 3d. UP-TO-DATE PRINTING. AMOS BROTHERS, Printers, Lithographers, Bookbinders, Stationers and Booksellers, 13, Sussex Street, 6, Wellington Chambers, RHYL. Bookwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circulars, Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities in Display Posters, Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, &c. —————————— ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK. The Works have recently been imoroved and enlarged, thus affording additional facilities for tke promo execution of all orders, 7 HUCH DAVIES) COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE-At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE-At Ddiffyg AnadI COUGH MIXTURE—At Anwyd a Chrygai, COUGH MIXTURE—At Anwyd a Chryg*i» COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE—At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddf. COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddf. COUGH MIXTURE-Cymeradwyiz g jo Fedlte ygon. COUGH MIXTURE-Cymeradwyir gan Fedd. ygon. COUGH MIXTURE-Ddefnyddir gan Gaator* ion. I COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE I COT GI-I MIXTURE COJGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE CYNGORION AMSEROfc 1. Peidiwch cellwah- gyda'r Peswch yna. 2. Peidiwch oedi gydair Anwyd. 3. Dylai potelaid o Da- vies's Cough Mixture fod yn y ty yn barod. 4. Peidiwch cymeryd eich perswadio i brymm pethau eraill mwy pro- ffidiol. 5. Cospir y neb a'cb twyllo, pan y gofynwefc am Davies's Cough Mix- ture. 6. Gallwch weithio r.1 arfer tra yn cymeryd Da- vies's Cough Mixture. 7. INFLUENZA. 'Doea dim tebyg am ei wella yn ddioed i Davies'a Cough Mixture. 8. DIFFYG GWYNT. Ma* miloedd wedi cael iachad drwyddo. 9. PLANT. Dyogel dymunol. 10. AT Y LLAIS. Y mat y prif gantorion yn gymeryd yn achlysurol. Mewn Poteli, ls. lic. a 2s. 9c. (cynwysa y rhai 2s. 9c. gymaint dair gwaith). HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH, 1, I DAVIES'S Sjorse ipovder I TINS. 1 I Anhetogorol i Geffylau. ff H At ystwytho'r cymmalau. ■ B At y dwfr. ffl At eu cadw mewn eyflwp da. §1 At godi ysbryd. anifail. 9 At wella'p blewyn. H Diogel yn mhob eyflwr. ra Kid oes dim ANTIMONY ynddo, nac unrhyw Eg gyffyr peryglus arall, ac y mae yn ddiogel i anifail ■ yn inhob eyflwr. Gan bob Grocer. ■ MEWN TINS, 1s. yr un; 10s. y dwsin. H (Telir cludiad Dwsin i vrarhyw tryfeiriad ar dderbjaiad ■ Postal Order am 10s. j HUGH DAVIES, (Sfremint, MACHYNLLETH. 'SARZINE' Blood Mixture The Marvellous Blood Purifier. CURES ECZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Cleanses the Blood from all Impurititt, entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Skim, whether acquired or constitutional. Mewn potelau, Is. lic. yr un, gan bob Fferyllydd. Anffaeledig at Buro y Gwaed, a Chlirio y Croen oddiwrth bob Toriad Allan, Llygaitf Clwyfus, Doluriau ar y Cymmalau, &c. PERCHENOG Y "SARZINE" Patent, HUGH DAVIES, DALIER SYLW- MYNWCH "SARZINE." Cofiwch "SARZINE BLOOD MIXTURE." Is. lie. y botel, gyda'r post 3c. yn chwame§> — |iy "<•; Aydycb yn dioddef Hi Oddiwrth Ddiffyg TreuHad ? 7, >DAVIES'8^V 4i HMr Jy VEGETABLE T(»'[CX\ ^flHr ((ANTIBIUOUS PILLS.\ 'f HBHB' |( Price Is. lid. II V 11 PKEPABED ONLY III IT f HV v; mm'' D&ries's Pills at Ddiffyg Treuliad. y, Davies's Pills at Boen yn y Cefn. IK V IHL Davies's Pills at Guriad y Galon. ty ■ti Davies's Pill* at y Piles a'r Gravel. 'ftf* C Davies's Pills at y Ddanodd. Pills at Wynt yn vr Ystomofe » "■ Davies's Pills at Boen yn v Cylla. C £ 1 Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, ?V £ 1 Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, ?V Davies's Pills at buro y gwaed. f 11! Davies's Pills, dyogel hollol. "1 Davies's Pills is. lic. y box gan bob .:J Druggist. J • Anffaeledig at Rwymedd—Blllousnm ac £ anhwylder yr afu a'r ey/fa. Jjf