Hide Articles List

7 articles on this Page

L CYNGFOR DINESIG DOLGELLAU-…

News
Cite
Share

L CYNGFOR DINESIG DOLGELLAU- j i Cynaii wvd cjfarfod rheolaidd o'r Cynghor uchod, nos Fawrth, yn y Neuadd Sirol, odan lywyddiaeth Dr John Jones (cadeirydd). Yr oedd hefyd yn bres-n^, Md Richard Rich. ards (Is-gadeirydd), Richard Edwards, John Edwards, E W ynLo Williams, William R Williams, ynghyda Richard Barnett (clerc). Pnsio y Dufr Pasiwj d i anfon at yr Engineer i ofyn iddo ddod i edrych y gwaith dwfr, a gwoeud ei adroddiad i'r Cynghor rhag biaeo. Y Crusher. Darllenwyd llythyr oddiwrth Mr David g Davies, A1 irmaw, yn dweyd ei fjd yn barod i dalu haner y gost ogludo y Crusher i'r dr(f, a byddai iddi gael ei chyflwvno i'r Oynghor yn y dref ar yr 20fed. Pasiwyd i nfon yn gofyn am dani yn y drd erbyn ddiwedd yr wythnos; a dewiswyd y cadeirydd, Is-gadeirydd, Mri J Edwards, a William Hughes i fod yn bvvyllgor i edrych am le i gadw y crusher. Adroddihd y Surveyor. Galwodd y Surveyor sylw at gyflwr pont Ysgol Dr Williams, darn o'r hon sydd wedi cwympo i lawr. Dywedai fod hyn yn wir- foddol wedi ei wneud gan rhywun; tie aw- grymai tm i'r Cynghor gynyg ihcdd i bwy bynag a rcddai hysbysiwyud a arweiniai i gosbedigaeth y gweithredwyr. Mr R Edwards a ddywedodd mai wedi cwympo o honi ei hun yr oedd y bont wedi wneud; nid oedd yn werth gwneud dim iddi. Dywedodd Mr Richards ei fod ef yn erbyn i un ddimai o arian y dref i gael eu gwario y tu allan i derfynan y Oynghor. Yr John Edwards-Mae y rhodfa dros y bont yn un o'r rhai mwyaf dymunol yn y dref; to yr oedd cwyn gyflredinol nad oedd y Oynghor yn gwneud digon o'r rhodfeydd sydd yn perthyn i'r dref, a chredai y dylid gwneyd rhywbeth i geisio cadw y rhocfa. Credai y cadeirydd y byddai-yn golled fawr i'r dH f pe coliid y rhodfa yma. Mr Ricbards-Pobl y wlad sydd yn man- teisio fwyaf arni, ae nid yw yn iawn i wario arian y dref er mantais pobl y wlad. Wedi ymdriniaeth bellach ar y mater, pas- iwyd fod Mr John Edwards alw sylw y Cyng- or Gwledig at gyflwr y bont, gan mai yn eu terfynaa hwy y mae y rhan sydd wedi cwympo. Dywedodd Mr Edwards mae nid amhriod- ol fyddai iddynt fabwysiadu awgrymiad y Surveyor yn ei adroddiad. Yr oedd amryw [ o bethau perthynol i'r cynghor wedi en niw- eidio yn ddiweddar, a chynygiodd fod gwobr hardd i bwy bynag a roddo wybodaeth a ar- weinia i gosbi y rhai a geir yn dyfetha eiddo y cynghor, a bod llythyr yn cael ei anfon i Supt Jones.—Pasiwyd y cynygiad. Paintio, Darllenwyd y specftcations a dynwyd allan gan y Sutveyor mewn perthynas i baintio yr Uiinals, enwau yr heolydd, &c. Derbyniwyd dan dender am wneud y gwaith, sef Richrad Jones am Xi:2, a Richard Evans am 99 10s. —Pasiwyd i dderbyn yr isaf, Darllenwyd llythyr oddiwrth Miss Yaughan Narman, yn gofyn am drwydded i ddelio mewn game.-Dywedodd y clerc fod yn rhaid tynu allan y trwyddedan yn mis Gorbhenaf, ac nis gellid eu rhoddi ar ol hyny. Se/yllfa y Cynghor. Darllenwyd adroddiad yr archwiliwr ar •efylifa y cynghor. Dywedodd y c!erc fod y Cynghor mewn dyled i'r bane 0 X278 8s 2c; yr oedd dros £600yn ddyledus gan y Cynghor ,*Sirol i'r Cynghor, yn ol eu hawliau hwy; a phe telid y rbai hyny, ni byyddai y Cynghor .mewd dylid, ond byddai ganddynt yn agos i JE400 wttb eu cefnau.

[ CYNHADLEDD ARWEINWYR Y I…

TORI AMOD PKIODAS.I

TRYCHINEB YN NGLOFA BODRIN-GALLT,…

DYOHWELIAD MH. HOWELL IDRIS,…

- DYCHWELIAD LLOYD GEORGE.

Advertising