Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'KHATACH O LAWER! Cyffredinol ar holl Nwyddau DRAPERY, MILLINERY, &c. YN SHOP NEWYDD er mwyn lleihau y STOC, a pharotoi ar gyfer tymhor yr HAF. Dyma gyfle neillduol i gael eiddo da am ychydig arian. Hefyd GROCERIES o bob math, ac °'r sort oreu am BRISIAU IS NAG ERIOED. Peidiwch colli y cyfleusdra hwn. Gostyngiad eyffredinol ar bobpetb. R. G. WILLIAMS, "THE NEW SHOP," DOLGELLAU. Hanes Iesu Grist. RHA N I-GYDA MAP GAN Y PARCH. D. SILYN EVANS SILOA, ABERDARE. PRIS DWY GEINIOG I'w gael gan y Cyhoeddwr- W Hughes, Dolgellaa. DYMUNA JOHN OWEN, English Terr- ace, Dolgellau, hysbysu trigolion tref Dolgellau a'r wlad oddiamgyfch, ei fod wedi dechreu ar y swydd o Ysgubo a Glanhati pob math o SIMNEIAU am y Prisiau mwyaf Rhesymol. Ymofyner a JOHN OWEN, ENGLISH TERRACE, DOLGELLAU ILAWLYFR YR ATHRAW GAN Y DIWEDDAR BARCH. J. R. WILLIAMS, HIRWAUN. MAE W. Hughes, Dolgellau, wedi prynu Gweddill Stoc ail argraffiad y llyfr uchod. Eu pris yw is yr un; a chynwysa y llyfr benodau ar y Testynau caulynol:— Yr Ysgol Sabbathol a'r Oes; Codi Athraw- on; Y (jfalluoedd Meddyliol a'u Dadblygiad; Y Cof a Deddf Cymdeithasiad Meddylddrych- au; Egwyddorion Addysgiaeth; Gwahanol Foddau o Gyflwyno Addysg; Astudio y Dos- barth; Yr Athraw yn Trefnu y Wers; Yr Athraw yn Astudio y Wers; Yr Athraw gyda Dosbarth o Blant; Yr Athraw yn Arwain Dosbarth o Ieuenctyd; Yr Athraw fel Holwr Cwestiynau; Yr Athraw yn Egluro a Chym- hwyso y Gwirionedd; Llyfran i'w JDarllen. Bellach, gwerthir 6 copi am 5s, a 12 copy am 9s, a thelir eu cludiad ond anfon arian gyda'r order, a byddwn yn ddiolchgar i Arolygwyr ac Athrawon, am ddwyn y llyfr uchod i sylw Cyfarfodydd Athrawon yn yr Ysgolion Sabbathol. Dywed y Parch D. Silyn Evans, Aberdar, am dano:- Credwn, yn mhellach, fod y Llawlyfr yn meddu ar genadaeth arbenig ac angenrheidiol, am ei fod yn cyffwrdd a maes yn nghyflwr a rhagolygon yr Ysgol Sul mewn modd ac i raddau uwch a phellach na'r un llyfr arall yn y Gymraeg. Cambrian House, DOLGELLAU. Bydd Sale Fawr Cambrian House, Dolgellau, yn dyfod i derlyniad y Sadwrn nesaf, y 7fed o FAWRTH, a gwahoddir y cyhoedd eto o hyn tan y SADWRN, i brofi o'r Bargeinion gwreiddiol sydd i'w cael yma; a diolchaf yn gynes i'r canoedd a ddaethant i brynu yma yn ystod y SALE, am eu cefnog- aeth wresog, a dymunaf am yr unrhyw yn y dyfcdol eto, pryd y bydd genyf 3Sf 28 a> helaeth o bob math o DDILLADAU PAROD, &c., a GROCERIES, &c., am y Prisiau Mwyaf Rhesymol. IØT Dymunaf alw sylw, fod genyf Lwyth Llong o GEIROH a PYTATWS o'r Iwerddon, a phob math o Glovers a Ryeglass at y Tymhor Dyfodol, am Brisiau isel iawn. HENRY MILES. AIL-ARGRAFFIAD 0 RHAN I. 0 CANETJON Y BOBL GAN E. YLLTYR WILLIAMS\ Dolgellau. Cynwysa y Rhan hon 13 o Ganeuon poblogaidd ar wahanol Destynau. Pris 3c. 0 y Gellir eu cael gan Y" awdwr, neu o Swyddfa y DYDD Dolgellau. Dyddiadur yr flnnibynwyn am 1896 Ychydig o rai Is. 6c. ar law. I'w cael o Swyddfa y DYDD, Dolgellau.

D PL GEL L AIL

.ARMENIA.

IAP HEFIN.

DYDD GWYL DEWI.

LLWYBR PENYBANC.

YSGOLION NOS.

CYNGHERDD YN Y TLOTY.