Hide Articles List

6 articles on this Page

MR. DAVID EVANS, CAE EINION,…

News
Cite
Share

MR. DAVID EVANS, CAE EINION, DOL- GELLAU. Boreu ddyclcl Gwener, Hydref 17, bu farw Mr. David Evan's, gynt o Cae- Einion, gerllaw Dolgell- au, yn nhy ei Torch, Mrs. E. Evans Jones, Betliel House. Torai ei iechyd i fyny yn araf ers' tua clwy flynedd, ar ol iddo ar hyd ei oes faith fwynhau iecliyd difwlch; ac wecli bod yn gorwedd am ddeng wytlinos, yn graddol wanhau heb gael dim poen, ehedodd yr ysbryd ymaith pan yr oedd synwyrau y eorff yn nghlo gan gwsg. Nid oedd un amser yn cwyno, a dibenodd oes o ychydig: dros ddeunaw mlynedd a thriugain, gyda'r geiriau Dim poon: right lia,pus yn cael eu sibrwd gyda'r peth olaf oddiar ei wefusau. Yn mis Ebrill diweddaf sy- mudodd ef a'i briod o'r hen gartref i'r dref er mwyn bod yn ymyl y plant. Ymhen mis torwyd yr tsndeb priodasol oedcl wedi para- am dros bym- theng-mlynedd-a-deugain drwy farwolaetli Mrs. Evans. Ar ol hyny, ei ddymuniad cyson oedd am gael myned adref. Brodor ydoedd 01 Sir Aberteifi, Ganwyd ef yn yr Hen Fynachlog, Hydref 15, 1824, mewn teulu He yr oedd, traddodiaclaii Methodistaidd yn anwyl. Yr oedd ei daid a'i nain q du ei fam yn aelodau yn Llangeitho yn nyddiau Rowlands. Aeth ei frawd hynaf, Daniel Evans, yn ysgolfeistr i Lanbedr, Sir Feirionydd, ac yn fuan dilynwyd ef gan frawd arall,—Evan,—ac yua da.eth David drosodd yn fachgen tuag ugain oed. Ymsefydlo-dd yn, Lian- elltvd, a chyu bod yn 23ai.n oed priododd Miss Jane Roberts, Bryndu, gor-wyres i Jane Roberts, Rugog, sylfaenydd yr aohos Methodistaidd yit Nghorris. Ar y pryd yr oedcl yn hynod o ffyddlon gyda'r achos. yn Llanelltyd, ond nid oedd yn llwyr- ymwrtliodwr. Un nos Sadwrn yr oedd yn siop Mr. David Jones, Siop Fach, Dolgellau. Tynodd Mr. David Jones ef y tu mewn i'r cownter, a dywedodd wrtho fod yn rhadd iddo arwyddo dirwest cyn myn'd allaii. Bu,, yn gryn ddacll, ond gorfododd Mr. David Jones iddo arwyddo. 0 hyny allan bu Mr. David Evans yn weithiwr selog gyda'r achos dirwestol, a magodd dyaid o blant sycld bob un yn Ilwyrymwrthodwyr. Yn ngwanwyn''1854 symud- odd i fyw i Gae Einion, ae un o'r pethau; cyntaf a wnaeth ycloedd gwneyd rhestr gyflawn o drigolion yr ardal er mwyn gweled pwy oedd yn mynychu yr Ysgol Sul, a chadwai gyfrif Q bresenolcleb pawb yn yr ysgol a'r seiat. Dilynai y cyfarfod ysgolion am flynyddoedd, a pharotoai yn ofalus ar eu cyfer yn ogysta.1 ag ar gyfer yr ysgol gartref. Yn y flwyddyn 1864, dewiswyd ef yn flaenor yn eglwys Rehoboth, a daeth i gymeryd rhan dclefnyddiol yn y C'yfarfod Misol, i'r hwn yr ydoedd, hyd y gallodtd, yn hynod o ffycldlon. Ond gartref, yn ei eglwys a!i ardal, yr ycloedd yn cael ei barchu fwyaf. Efe, oedd a.r y blaen gyda phob symudiad, a phawb yn ei barchu fel tad. Ni bu erioed gymydog caredicach, parotach a chymwysach i roddi cym- wynas, Yr oeddl yn Rhyddfrydwr egwycldorol, a dioddefodd eriedigaeth fwy nag unwaith o'r her- wydd. Enillodd un o'i blant ysgoloriaeth yn ysgol ramadegol v dref, ond hysbysodd y diwedldax Ddeon Lewis nas gallasai ei dal heb fyned i'r Eglwys nifer o Suliau bob blwyddyn. Atebiad Mr. David Evans ydoedd: "Fe ddarfu i un o'm hynafiaidl roddi ei fywioliaeth i fyny yn yr Eglwys gyda'r Ddwy Fil, adeg Charles II., a gobeithio nad aiff yr un o'm plant yn ol i'r Eglwys er mwyn enilil bywioliaeth." pynia, esiampl o'r dull egwyddorol y gweithredai bob amser fel Ymneilduwr. Gartref yn ei cleulu efe a adawoddi esiampl o onestrwydd diwyrni, o barch dwfn i grefydd, ac o fwy o awydd am' ufudd- hau i'w gydwybod nac am enill anrlaydedd a chy- foeth. Yn y gymydogaeth lie y treuliodcl 48 mlyn- edld o'i oes, efe a roddodd urddas ar fywyd syml drwy fyw yn clda; a bydd capel Rehoboth, a god- Wyd ac v talwyd am dano cyn el- agor, yn aros, yn g,ofadail hardd i'w weithgarwch a'i gariad at aohos yr Arglwydd. Fe ddygodd ei eiriau eysul-la,wil a'i wen siriol falm i lawer calon drist; a'r pethau a gymhellodd i eraill oeddynt i'r diwedd yn ei gadw ef ei hun vii siriol. a gobeithiol. Y mae yr addewidion yn dyfocl gyda mi fel afon," meddai un °'r dyddiaui diweddaf. Erbyn hyn y mae wedi syl- Weddoli yr addewidion. Gadawai Mr. David! Evans ar ei ol gylch eang o berthynasau. Efe oedd' yr ieuangaf o. saith o blant, oil erbyn hyn. wedi ma^w; ond y mae eu, plant a'u hwyrion yn liiosog. Mae eluvecb o blant Mr. Evans yn fyw.—Mri. D. J. Evans, Trallwm R- C. Evans, E. W. Evans, Mrs. E. E. Jones, Dol- gellau; Mrs. H. W. Hughes, Widnes, a Mr. D. Oaradog Evans, Pwllheli,—yn faAvr eu hiraeth wedi gweled chwalu eu hen, gartref a chladdu eu rhieni hlewn ysbaid o chwe' mis. Hebryngwyd y corff i dy ei hir gartref yn lnyn- went Rehoboth, gan dorf liosog o berthynasau a chyfeillion ddydld Mawrth diweddaf. Gwasanaeth- Wyd wrth y tv gan y Parchn. R .Morris, M.A., B.D., ac Evan Roberts. Wrth Ian y bedd arwein- lWyd gan y Parch. E. Jones Edwards, gweinidog Yr eglwys. Cymerwyd rhaili gan y Parchn. John Da. vies, Bontddu; J. Williams. B.A., Gwrecsam; Evan Davies, Trefriw; a Hugh Roberts, Rhydy- ^ain, a therfynwyd y gwasanae.th drwy ganui O fryniau1 Caersalem ceir gwelecl." Yn y syhvadau ar lan y bedd cyfeiriwyd at sirioldeb .bywyd ein W'awd ymadawedig a,'i ddylaaiwad ar y cylch yr oedd yn byw yndclo; ei ffyddlondob gyda mocldion gras; ei gymwynasgarwch, ei yni, a'r ymlyniad ]vrth egwydclorion. Er yn byw mewn. ardal fechan, drwy y blaenoriaid a gododd yn yr eglwys, a thrwy y plant a fagodd, efe a clclylanwadodd ar gylch eang, a bydd ei fywyd yn cael ei ail fyw yn Uiaws a ddaeth i gyffyrddiad a hwy. Yn yr angladd yr' oedcl lliaws o weimdogioai y C. M., a blaenofiaicii y cyleli, a tliorf o gymydogion a hen gyfeillion, heblaw d'ros ddeugain o berthyn- asau agos, y rhai necldynt wedi dyfod ynghyd cl'dangosi pare la i goffadwriaetli un oedd yn anwyl i bawb a gafodd! gyfle i'w adnabod. MARWOLAETH MR. REES ROBERTS, HARLECH. Bu farw yr hynafgwr ucliod dydd Sadwrn, ic Hydref 18fedt. Cleddir ef dydd Gwener, y 24ain yn mynwent Capel T'ryfar (M.C.). Cychwynir oddiwrth y ty am 1 o'r gloch. 11

MRS, ASHTON, CARNO.

MRS. EVANS, SEEDLEY, MANCHESTER.

MRS, EZRA. ROBERTS.

ME, JOHN TIMOTHY, Y FRIOG.

Advertising