Hide Articles List

7 articles on this Page

° SWYDDFA'R tflephone.

News
Cite
Share

° SWYDDFA'R tflephone. Ma. Goi. Hynod iawfl y cyfnewtdtadau a welir yn ein byd. Eithriad ydyw canfod unrhyw beth yn dal ei sefyllfa ddechreuol. Nid gwahanol ydyw y cyfnewidiadau yn myd y gwisgoedd. Y mae Ichabod yn gerfiedig mewn llythyrenau breision ar yr hen ddulliau Cymreig ystalwm, a gwagder yn fwy na dim arall ydyw'r achos fod bechgynos a lodesi glan ein hardaloedd mor wirionffol ag efelychu arferion hyllion y bobl hyny a ymddyg- asant mor fanrbaraidd at ein hen anwyl hynafiaid ni. Y mae edrych ar lawer o ieuenctyd Cymru, yr Ysweiniaid dimai fel y gelwir hwy, yn ceisio efelyohti mawrion acnrddasolion gwlad Hengist, ar dtaul ceisio anwybyddu iaith ac arferion gwlad anwyl ein tadau,yn ddigon i godi cyfog ar gareg filldir. Y mae eu gweled ar hyd ein heolydd, gorsafoedd ein ffyrdd haiarn, gyda'u penny cigars a'u modrwyau aur tair ceiniog a riimai yn mron am gyru i wadu fy mod yn perthyn i'r un dosbarth o greaduriaid a hwy, ae nicl yw y rhyw deg chwaith yn nomawr gwell OB 'cywtal mown gwirionedcU Safant ar orsaf pomp fel pe mai arnynt hwy, ac arnynt hwy yn unig y gorphwysa cadernid ay If ein i y cread, ac wrth reswm rhaid iddynt hwythau fel llawer o'r rhyw gyferbyniol gadw urddas y Haw i fyny. Bydded y peth y bo, nid yw o fawr bwys. Ac nid llai pwysig addurniadau y aiol. Ar eu taloenau, gwelais efelychiad o wallt y creadur afresymol y ^donkey crop,' ond mwy priodol ar y cyfryw fanau fyddai y geiriau hyn, 'A house to be let.' Pa hyd, ferohed anwyl Cymru, yr ymhoffwch wagedd, ac y ceisiwct oferedd1 Eto, gwelir cyfnewidiadau lawer yn myd celf- yddyd, ac yn y oyfeiriad hwn ceir cyfnewidiadau er gwella lleaiant cymdeithas. Un o'r dyfeia- iadau diweddaraf, ond nid y lleiaf mewn defn- yddioldeb, ydyw y Telephone, a chan fod ysg- rifenydd y pwt llith hwn yn feddianol ar un o honynt, nid llawer o bethau sydd yn cy- meryd lle yn y byd tu yma i'r bedd nad yw yr offeryn gwasanaethgar hwn yn foddion i'w gludo i'ch ufudd was. Felly edryched y bechgyn a'r lodesi, a phob dosbarth o blaut Adda, ar fod eu hytnddygiadau yn deilwng o'u cenedl a'u gwlad yn y dyfodol, neu fel mai byw fi, caiff y cyfryw rat weled goleuni DYDD yn dra buan. Ni ehaf heddyw amsar! 1 grybwyll haner y newyddion o bob parth o'r ddaear a ddaoth i'r Swyddfa yr wythnos hon. Felly mi a gymeraf i fyny rai o'r pethau mwyaf pwysig. Mi a u dodaf ger eich bron fel y deuant i law, 'dogn dydd yn ei ddydd. Clywed fod yr hoeden hbno a arferai wylied symudiadau pobl weithgar y D-- wedi ei symud gan oruchwyliaeth orfodol oddiar ei mainc farnol, trothwy y drwa, i fan nad bawdd iddi allu gweled nc chlywed ondpur ychydig o'r hyn a gymera le yn mhlith yr allanolion bethau. Ac os dygwydd iddi gael ail ddychwelfa, cofied Swyddfa y Telephone. Clywed fod elfenau marw wedi cymeryd meddiant yn ngbyfansoddiad byddin y ruban glas yn ardal Cwmfelin, Morganwg. Piti garw. Both am feibion Lefi? a ydynt hwy yn fyw ytna? Os ydynt, ffei o honynt. Clywed fod yr Hybarch Jones o Gilcenin, Ceredigion, yn bwriadu rhoddi ei ofal gweinidog- aethol i fyny tua diwedd y flwyddyn, wedi treulio dros ddwy flynedd a thriugain yn y weinidogaeth. Boed iddo hwyrddydd tesog. Clywed i ddau dreth gasglydd yn nhrefedig- aeth Abertawy, o'r enwau Bevan a Glar, gael eu cymeryd i'r ddalfa ar y cyhuddiad o ddarnguddio arian pobl eraill. Rhaid aros ychydig cyn clywed eu tynged. Clywed i ddyn o'r enw John Freeth gael ei ddedfrydu i chwech mis o garchar, am dailu oath fechan i grochan o ddwfr-berwedigv Felly edryched eraill sydd yn euog o bechodau o'r un natur rhag i gosbedigaeth eu pechodau eu goddi- weddyd hwythau. Clywed fod y Parch. W. Griffith, Rhosy- medre, wedi ateb yr alwad daer a gwresog a dderbyniodd oddiwrth eglwys Calfaria, Bargoed, a'i fod yn bwriadu dechreu'ar ei weinidogaeth yno ddechreu Rhag. Eidduhwn iddo fawr Iwyddiant. Swyddfa1 r Felheinydd. GWERTH-HEJIN.

DRYLLIAD LLONG 0 ABERt)YFI.

'i - I II ! T> \F,V…

..,;f;flW 111; POBTHMADOa.

..-.(, , * i'filiF'UIlt /…

Advertising

ETHOLIADAU BWRDEIPDREPOL"-K…