Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CTMDEITHAS ADEILADU GOGLEDDBARTH SIR DDINBYOH PRIF SWYDDFA -DINBYCH. Y SWTDDFAYDD CANGHENOL. GORUCHWYI.WTB. Rhuthyn Mr. Ezra Roberts, Vale View. Llandyrnog Clawddnewy dd.Mr. R. Roberts, British School. Ceryg y Druidion.Mr. David Jones, Dolwerfyl. Llaaneydd Mr. Moses Jones, Brynhyfryd. HeaHaa Mr. John Roberts, Draper Newmarket Mr. John Thomas, Draper. T». 1 j Mr. Ellis Roberts, Joiner, Ty'n- ■Ultael • { y-wern; J. Jones, Cysulog. (Mr. Robert Thomas, Draper, renamchno j Mr. Owen Williams. Dolyddelen. Mr. Richard Jones, Penllyn. Quarry. Dolgellau Mr. David Owen, Printer. Gerwen Abergele. Mr. Hugh Williams, Sea View. Colwyn Mr. William Hughes, Penmaen bach. Ffestiniog ;»0. Mr.Robert Thomas, Post Office Bethania. FenrhyndeaAraeth. Mr. W.Hughes, Hafod y Wern HangwrBMW Mr. Thomas Williams, Ty'n- twll. Leeswood Mr. Peter George. Llaaarnaea Mr. David Jones, Bryn'rogof. Adwy a Cheedpoeth Mr. Edward Foiilkes. Bodfary Mr. T. J. Owen, National School. Bagillt. Mr. Thomas Roberts, Agent, Gadlys Lane. Rhosllanerchrugog Mr. W. John Rogers, Church Street Uangtilett. Mr. Thomas Jones, Draper Mostyn Mr. Valentine Williams. Mount Cottages. Mint. Mr. Thoman Burgess Simon, Chester street. Diias Mawddwy E. D. EvaD., Tanyfoel Mold., Joseph Jones High St. Ar cais am feathyca arian o'r Gymdeithas, ac am umrhyw hysbysiad pellach yn ei chylch i'w anfoa at yr ysgrifeaydd, MR ROBERT PARRY, 13, CHAPEL STREET, DENBIGH. PNOPLI-8 HALL, PONTYPRIDD, AND GENERAL FURNISHING WAREHOUSE. JOHN CEOCKET, Clock, Watch, and Cabinet Maker, Mill-puff Feathery and Iron Bedstead Warehouse, TAFF & MILL STREET, PONTYPRIDD. HAVE you been to Crockett's Furnishing Wa house, People's Hall, Pontypridd? I £ not, nd buyfor CASH only. 4. 8. D Good Iron Bedstead « 0 14 0 Good Milpuff Bed and Bolates 0 10 0 Çood Palliasse tor ditto 0 10 3ood Mattress 0 0 Solid Mahogany Front Chest of Drawers 15 0 ood useful Pembroke Table „ 12 0 urood eight-day Timepiece 15 0 Good American Clock 116 0 Good Kitchen Chaii 03 Good Mahogany Bottom Chair 0 5 0 Observe this particularly- atent Lever Watch, Warranted 4 4 0 Do. do. J. C. best make 5 5 0 Silve and Gold Chains & Alberts equally low. Good Geneva Watches. 15 0 Do. strongly recommended 1 15 0 Furnishing department-Saucepans, Tea Kettles, Fenders, Fire Irons, Brushes, &c. UNDERTAKING DEPARTMENT. Men's Full Sized Coffins ISO Children's lined with Blue outside 0 6 6 Clothcovered, Pall and attendance 2 5 0 A beautiful coffin. Carpets, Floor, Cloths, Hearth Rags, Pianos and Harmoniums All goods dilivered for 12 miles around. Ready mony only-Acian Parod yn unig- r 'r Meddygmiaeth. Anffaeledig I WELLA Y RHEUMATIC A'R GOUT; YR ydym wedi derbyn canoedd o dystiolaeth au i brofi hyn, ac nid oes un achos eto nad yw wedi ei gwbl wellhau, os na bydd y dyoddef ydd wedi bod dano er's blynyddoedd, a bod ei afiechyd yn chronic. Gellir ei gael mewn potelau, Pris 2s. 6c.a 3s. 6c., wedi talu ei gludiad i'r orsaf agosaf at y lie y bydd yn anfon am dano. Anfoner at y gwneuthurwr-R. Simon, Chenxist, 57, Brownlow Hill, Liverpool. y'' — 1 .L A FIECHYD YN CAIilL EI ATAL, IEOHYD YN CAEL EI ADFERU, Trwy ddefnyddio P ELENAU W ORSDELL KAYE Y rhai y mae profiad o dros 50 ml. yn eu dangos fel y JJLEDDYGINIAETH DEULUOL OEEU. Y MAENT TN PURHAU Y QWAED. I GLANHAU Y OTTANSODDIAD- SYMUD RHWYSTKATJ CWELLA'B. TREULlAD. SEFYDLU'R IBCHYD. I'W cael yn mhobman am Is. l^o., 2s. 9c., a 4s. 6c. y blwch. 7DIFFYG GWYNT, PESWOH, BRON- CHITIS. MAE YN RHODDI RHYDDHAD UNIONGYBCHOL yn yr achosion gwaethaf 0 ASTHMA, PESWCH, BRONCHITS, a BYRDRA ANADL, a gellir ei ddefnyddio gan y rbai mwyaf tyner o ran eu biecbyd heb yr angh* fleusdra lleiaf, gan nad ydynt yn cynwys unrhyw sylwedd a barai'niwaid i'r cyfansoddiad. Pris 2s. 63. y blwch, neu saith blychiad am 15s. yn ddidraul trwy y Post ar dderbyniad P.O.O. i WILCOX & Co., 336, Oxford Street, London, a thrwy bob Fferyllydd. Ffug yw pob un heb fod yr enw I-IB. W. WILCOX" wedi ei ayddo ar y blwch. DOLGELLAU! DOLGELLAU!! DOLGELL AU-r DYMXJNA HENRY MILES hysbysu ei luosog gwsmeriaid yn y dref a'r wlad yn gyffredino ei fod newydd gael adrei stock helaeth o o D ILL AD READY MAD E m brisiau rhesymol ar ffasiwn ddiweddaraf. Siwtiau iddynion, 28s. 60. i fv ny, i 38s. dc- Siwtiau i fechgyn, 15s., 18s, 218.; Siwtiau eto blant, 4s. 6c., 4s. 90., 8s., 8s. 6c., 21s Melvid eto, 15s.; Trousers Brethyu i ddynion diefnydd rhagorol, 8s. 60., 10s., 12s. 60. 13s.; Trowsers i fechgyn, 5s. 3c., 0C. 60., 78 6c.; Torwsers i blant, 2s. 0C., 3s. QC., 4s. 4s. 60.; Cotiau i ddynion, 14S 18s., 21s. 22s.; Cotiau i fechgyQi 7s. 60. 9s. 60., 12s. 2s. 60., 13s.; Cotiau i blant, 3s. 60. i fyny, Stock helaeth o Wasgodau Lliain am 2s. 6C-. 3s, go.; Trowsers Fustian i ddynion, 8s., 8s. 60. 8s. 9c.; Trowsers Cordroys i ddynion, 7s. 6c., 8s. 6C., 8s. 9c., 9s.; Gwasgodau Fwstiao, 4s 9c., 5s.; Gwasgodau Fustian a Uewys o bob mah, Crysau wedi eu gwoeudyn barod am 2s. 60. 3s, 3s. 6c., 4s., 5s., 5s., 6c. Cofied pawb y cyfeiriad:- HENRY MILES, Cambrian House, Dolgelley. yi A CERTAIN CURE FOR NERVOUS DEBIL ITY; GRATIS, a MEDICAL WORK showing suffer- ers how they may be cured and recover Health and Vitality, without the aid of Quacks with Recipes for purifying the Blood and removing Skin Affections. Free on Receipt of stamp to prepay postage. Address Secretary, Institute j of Anatomy, Birmingham, t LLYFRAU CYHOEDDEDIG CAN W. HUGHES • DOLGELLAU. ABERTH MOLIANT: Casgliad o Bmynau, Tonau, a Salm-odlau, addai i addoliad CY7 hoeddus a neillduol. Yr Emynau dan olygiaeth y Parobn. W. Bees, D.D., a'r diweddar William Ambrose; y Ton.au a'r Salm-odlau dan olygiaatb y diweddar Mr. J. Ambrose Lloyd, a Mr. E. Bees. Y mae'r Caigliad yn cynwys 726 o Bmynau, 88 o Salm-odlau, a 344 o jDdnau priodol i'r geiriau. Gellir cael yr Emyaau »'* Balm-odlau heb y Tonau. Y PRISIAU. Yr Emynau a'r Tonau (Ben ITodiantJi s. a Oloth Boards, Red Edges .u 0 Cloth Boards, Bevilled, Red Edges «. 6 0 Leyaat Grained Roan, Gilt Edges 0 0 Yr Emynau a!r Sol-ffat Oloth Boards, Red Edges v « 9 f Lerani Grained Boan, Gilt Edges > ( 0 y Sol-Ia yn unig. Cloth Boards, Sprinkled Edges I Yr Emynau a'r Salm-odlau yn mtgi ffr ArgrafElad Bras, yn y gwahanol RwyJQoo iadau, am Is. 6c., 8s., a 3 0 Arffraffiad Rhad, am Is., Is. 6e.,3s.,2s. So. a I 9 GBIRIADUB YSGRYTHYROL A DUWINYDDOL: gaD. y diweddar Barch, D. Husxxs, B.A., Tredegar. Dan Olygiaeth y Parch. J. PITKB, Bala. Maa yn cynwys Eglurhad ar JSiriaa ae Ymadroddion y Beibl, a Hanes Teyrnasoadd, BiNaa. oedd, Mynyddoedd, Dyffrynoedd, Croadariaid, Afen- ydd, Coedydd, a Meini gwerthfawr crybwylla^ig yn yt Isgrytbyrau. Hefyd, sylwadau ar Wyliau, Aberthaa, a Seromonlau yr luddewon, a Chenedloedci eraill; ya aghydag Bsboniad ar brif Byuoiau a ByiedawytdM t Grefydd Gristioaogol, ao Adnodan cyfeirial ar bob pwao6 Hefyd, Darluniad o Egwyddorioa prif BJnwala* y Bjd Orefyddol, gyda banes Bywyd Ysgrifenwyr Bawiayddd euwocaf Cymru, a gwlodyda eraill. Yn Khanaa &vlM* GYDA MAPIAU A DARLUNIAW. USBONIAD OYPLAWN AR T TESTAMENT NEWYDD: gan y Parch. T. EOBIEXS, Llanrwst. Yn Bhifynau 6o. Cyfral gyntaf am 7s., 8s., neu 9s., yn ol y rhwymiad. Oynwysa sylwadau ar bob Adnod, oyfeiriadaa llawn, ao y ma# y gwaith hefyd wedi ei addurno fcg amryw Tapiaa ysplenydd. COFIANT A GWEITHIAU y di- weddar Barch. W". Ambrose, Port- madog: Dan Olygiaeth y Parch. W. RIBS, P.D., Le'rpwl. Ynrhifynauswllt yr an. Rkeair •iff nwysiad i dri dosbarth. UYDA DARF COFIANT y Diweddar Baroh..m BDMUNDS, Horeb, Dwygyiylchi. YR EPISTOL AT YR HEBREAID -Nodiadau Bglurhaol ac Ymarferol ar yr Epiatol: gaa y Parch, W. Bees, D.D., Liverpool. Wedi ei rwymo, Is. 6c. Y CAWG AUR: gllny diweddar Barch. D. EVAKS, Mynyddbach; gyda RKA.aMAMK gan y Parch. R. THOMAS, (Ap Vjtchan), Bala. Y CYFARWYDDWR: neu Holwydd- oreg ar Brif Byuciau a Dyledswyddau Orefydd: gan y Parch. W. Raaa, 1>.D., LiTerpool. Yr Wythfed Argraff• tad. Pris 6c., neu 43. y dwsin. HOLWYDDOEEGAU AR HANBSI MOSES A DAFYDD. Pris Ie. yr un, neu H am hr. HOLWYDDOREG Y GOBEITH- LU: ilan Olygiaeth y Parch. Z. MATHES, Ffes- tiniog. Pris lc., neu 14 am Is. YR ADD Y SG YDD, NEU Y OATE- CISM OYNTAF: gaa R- Evekkxt, D.D., fris Dimai, neu 4s. y cant. Cynwysiad: Am Wybod. geth o Dduw a Dyn—Am y Beibl, a'i berthynas 4 ni- Dyledswydd Dyn a'i anufudd-dod—Am Bee hod a'i ff-^eithiau—Dyn mewn sofyllfa o obaith— Am y Gwar- edwf-Am Edifeirwch a Ffydd-Amrywiol Ddyied- ywyddau Plant—Am y rhai Da a Drwg~-Am y Earn a I Uhanlyniadau. LLYFR Y DOSBARTH CYNTAF, yn cynwys yr Egwyddor Gymreig, ya nghvda Geiriaq a Darlleniad o uu sill i fyny i dri aill. Pris lo. neu it yn y dwsin. ANNIBYNIAETH GYNULLEID- FAOL. Ail Argraffiad. Sef yr Aner"hiad a draddodwyd gan y Parch. W. GBirriTHS, O'i i gybi, yn Nghyfarfod yr Undeb Gynullaidfaol yn Merthyr. Pris eg., Dell 8s. y 100. DARLUNIAU o'r Parchn. T. Rees, D.D., Abortawe; W. Ambrose, Portmadooj a J- R » yn mesa* 4 modfedd wrth 6. Pris 6o. yr un. DYDDIADUR YR ANNIBYN- WYR, dan Olygiaeth y Parchn. W. WILLIAMS, Hirwaen; B. WILLIAM*, Canaan; ac R. GaiMiTHs. Bethel. Pris mewn g-Lh Lnol rwymiadau 6e, a Is. 60. Oyhoeddir y DlvtflMWM W flynyddol yn niwedi mit Hydcf. j it Y TESTAMENT D AEARYDDOL: Hewn plyg rmvy a llyth ;n frasach ua'r argrafliadau btafnorol, gyda ohanor-dd o sylwadau newydd. Pris 3a. 6c. [Yn oael « barotoi i'r Wasg gan yr -Mwdwr ej, hun). [Nid oes a fyno yr Awdwr 4'r un a gyhoeddir dan Olygiaeth arali.] ffellir cael Wtrkyw nifer o'r llyfrau uohod truly y JJaB Mwyr, ntu yn wtwtyrthol oUdimth y Oyhtritimr,