Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y DYSGEDYDD AM 1879 DAN OLYGIA/ETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA. A'R PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON. PRIS PEDAIR CEINIOG. Cynwysiad Bhifyn Ionawr. Anerchiadau i Wyr leuaino-Y Dechreuad yn o Genesis a Gwyddoriaeth. Gan Herber. Esboniad-Pechod, Eiriolaeth, ac lawn. Gan y Parch. John Davies, Aberdar. Adgofion am Enwogion—Glan Alun. Gan Gwalchmai. Adgofion am Ddiaconiaid Rhagorol—Y diwedd- ar Mr. E. Jones, Post Office, Rhu' hyy. Gan y Parch. S. Evans, Llandegla, gyda llythyr oddiwrtb Hiaethog. Pa fath un ydyw y Diacon Llwyddianus? Gan y Parch. Alun Roberts, B.D., Caernarfon. Pregethwyr ac Areithwyr-Y Parch. W. H. M. H. Aitken. Gan Edmygwr. Y Beibl a darganfyddiadau diweddar. Gan y Parch. Thomas Roberts, Wyddgrug. Trydaniaeth a'r Goleuni Trydanol. Hynafiaethau. Gan Cyffln. Y Parch. John Williams, Caecoch. Gan y Parch. Thomas Roberts. Cynulleidfaolwyr Seisnig a Damcaniaethau di- weddar am Goab Dyfodol. Gan Dr. Kennedy. Cariad Ped*. NODIADAU KISOL- Llys Morley. Blyddyn .Newydd Ffydd y Tjwysog Bismark. Y Dywyxoges Alice. Cyfarfodydd Chwarterol, &c. Bydd OYSCKDTDO leatwr wyth tudalen yn fwy nag arfer. jDiolchwn am yr Archebion YN DDIOED. DYSGEDYD D Y PLANT, AM 1879. PRIS CEINIOG Y MIS. Cynwysiad Rhifyn Iona-wr. Breuddwydio a Gweithio Pwy sydd yn wir Hoffus Y Teithiwr a'i Arweinydd Dalen y Plant Lleiaf (gyda Darluniau) Rhagluniaeth fel cymylau Dweyd Gormod "Gwna a'th holl egni" Llwch aur Tom Bore dydd Calan (gyda Darlun) Yr Anffyddiwr a'r Plentyn Pethan i'w Rhoddi a'ul Cadw Geiriau Caredig Calenig Bl vyddyn Newydd Dr. Isaac Barrow Presenoldeb meddwl Eilunaddoliaeth yn yr India Rhy hwyrm'yn Cychwyn Camgy eriad Digrifol GweddiHyno Y Dyn Croes BABDDONIAETH— Y bachgen Iesu Pan ddaw'r nos } Dywedwch y Gwir Y Gauaf a'r Gwanwyn TON-Blwyddyn Newydd Dda Amryw Wobrwyon am ateb Cweatiynau DALIER SYLW. SIOP DICK'S, Victoria Buildings, Dolgellau, yw YR UNLG LE o fewn deng milldir o gwmpas, lie y Trwsir Esgidiau gyda Gutta Percha, gan WBITHWYK PROFIADOL. Hefyd, trwsir Esgidiau gyda Ll«dr am y prisiau I mwyaf rhesyiaol. J Yn awr yn barod, DYODIADUR Yft ANNIBYNWYR am 1879. DAN OLYGIAETH Y PARCH. B.^WILLIAMS, CANAAN; A'R PARCH. R.W. GRIFFITH, BETHEL. Pris Is. 6c. a 6c. YMAE yn cynwys y wybodaeth arferol, i. gydag ychwanegiadau a gwelliantau pwysig Yr archebion i'w hanfon i Mr. W. Hughes, rinter, Dolgelley. AR WERTH, NEU AR OSOD DAU DY A DWY SHOP, yn nghyda gudd yn gysylltiedig & hwr, yn High St., ceu yn y square mwyaf manteisiol yn PENRHYNDEUDRAETH. Un wedi ei phwrpssu At y Drapery Trade, a'r llall i'r Watchmaker. Dyma le manteisiol i'r olaf, gan nad oea yr un yn yr ardal ac angen mawr am hyny; Hefyd, dau df cyfleus arall yn yr un Square, a dau arall yn Osmont Terracp, y rhai oil a werthir am brisinu rhesymol. Gwerthir yr uchod ar Auction y 12 o Ebrill, os na fyddant wedi eu gwerthu cyn hyny. Am y manylion, ymofyner ar frys a'r perchenog J. Morgan, Caaton House, Penrhyndeudraeth. AT EIN GOHEBWYR. NAMOB ELLIs.-Caiff ymddangos yn y nesaf, ar ol 'cropio' tipyn arni. FRONDALIAN o DEIFI.—Chwi wnaech gymwynas fawr A ni pe cwtogech dipyn ar eich llithiau. GOHEBTDD 0 GOHWEN.—Mae arall wedi eich rhagflaenu. Ai wedi ffraeo a'r atalnodau yr ydych, ai ynte wedi myned ar y 'strike' y maent. MEWN LLAW.—Eisteddfod Meirion, Cyfarfod Chwarter- ol Meirion, At Tegwyn, Corris a'r amgylchoedd, Llanuwchllyn, &c., die.

Y GWYLIEDIDD, BETH AM Y NOS?