Hide Articles List

2 articles on this Page

- MAB YR ARLUNYDD.

Sefgtriiafcau iBgltogsig.…

News
Cite
Share

Sefgtriiafcau iBgltogsig. AMDDIFFYNFA PROTESTANIA ETH". Yr oeddid yn arfer dweyd mai 'Amddi- ffynfa Protestaniaeth' yw yr Eglwys Sefydl- edig, ac am y credir ei bod felly y mae wedi cael ei chynal gan y Wladwriaeth am dri chan' mlynedd yn ei sefyllfa bresenol. Sefyllfa freintiedig ydyw. Cynelir hi yn jflynyddol gan filiynau lawer o bunau oeiddo y cyhoedd. Ei Hesgobion ydynt arglwyddi y deyrnae, ac y mae yn mwynhau amryw o ragorfreintiau a wrthodir i'r holl bleidiau crefyddol eraill. Paham y mae hyn! At twr cadarn Protestaniaeth ydyw1 Wage; ond i'r gwrthwyneb, meithriuydd mwyaf dihys- t bydd Eglwys Rhufaio ydyw hi. Pa beth ydym wedi weled ac yn weled? Yr ydym yn gweled offeiriaid yr Eglwys Sefydledig yn myned drosodd i Eglwys Rhufain wrth y canoedd. Yr ydym yn gweled Protestaniaeth a'r Diwygiad Protest- anaidd yn cael eu dirmygn gan luaws o offeiriaid yn dal bywioliaethau èglwysig yn y Sefydliad, ac yr ydym yn gweled defodau ac arferioa nodweddol Eglwys Rhufain yn cael 5 y eu hamddiffyn a"u hymarferyd gan offeiriaid yr bon a elwir Eglwys Safydledig Lloegr. Ffeithiau pwysfawr ydyw y rhai hyn, ac nid oes neb yn gwrthddadleu eu pwysfawredd. Yn y gwanwyn o'r flwyddyn 1873 darfa i nifer luosog o wyr lleyg gyfl wyno deiseb ar y pwnc hwn i Archesgob Canterbury ac Archesgob York. Yn eu hatebiad i'r ddeiseb dywedodd yr Archesgobion- 'Nid oea dad) fod y perygl a ofnwch, sef bod lleiafrif lluosog o'n hoffeiriaid a'n gwYr lleyg yn chwenych dadymchwelyd egwydd- erion y diwygiad, yn un gwirioneddol; ac nid yw yn annaturiol eich bod yn apelio am gynghor a chymbortb. Ar ol i ni gael y fraint o dderbyn eich cenadaeth galwyd ein meddwl tuag at ddeiseb, a gyflwynwyd gan dros 400 o offeiriaid yn perthyn i Eglwys- eisteddfod talaeth Canterbury, yn bleidiol i'r hyn a alwent Cyffesiad Sacramentol. Yr ydym yn credu fod drwg mawr wedi dilyn arferiad y Gyffes-gell yn Eglwys Rbufain, a bod ein Diwygwyr wedi gwneuthui yn gall pan yn gwrthod lie i'r arferiad yn yr Eglwys Ddiwygedig; ac yr ydym ni yn cymeryd y oyfleusdra hwa i amlygu ein hanghymeradwyaeth bollol o'r newyddiant hwn, a'n bwIiad cryf i wneud yr oil a allom i'w angbefnogi.' Nid oes un ddadl yn nghylcb y ffeithiau; y maent yn amlwg, ac y mae pawb yn eu cyfaddef. Cyfaddefir hwynt gan y blaid Efengylaidd o Eglwys Loegr, gan y Defed- wyr (Ritualitts), a chan Babyddion ea hunain. Mewn llythyr a ymddaagosiad yn y cyhoeddiad Eglwysig, y Record (Mawrth 12fed, 1873), y Parch. E. V. BLIGH, oflfeiriad enwog yn yr Eglwys Sefydledig, it ddywedal- 'Pan yr ystyriom y nodded a gyflwyntr i ddynion mewn sefyllfaoedd uchel yn yr Eglwys ac yn y Wladwriaeth, ofnuerwydd ac anwroldeb rhai a dybir yn Esgobion Protestanaidd, cyfrwytwaith lladradaidd rhai offeiriaid, a haerllugrwydd talcen-bresaidd eraill, yn nghyda'u bed yn dal, yn ngwyneb pob perygl, ffurfiau eglwysig pa rai ydynt y eymborth mwyaf i Babyddiaeth o fewn yr Eglwys Sefydledig, nis gellir gwadu (gwado a allo, beth bynag) fod y Gymanfa Eglwysig {Church Association) wedi methu gwneud fi