Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLINELL Y WHITE STAR ] STL-WEB; Mae agerlongau y Llinell hon yn cymeryd y Lane Routes," a gymeradwywyd gan Lieut. Maury, wrth fyned a dychwelyd. AfiERLOMAU I'R UNOI DALEITHIAU. Llwyth, 5,000 8,000 Gallu (eft yn hwylio o LIVERPOOL i NEW YORK bob dydd IAU; o QUEENSTOWN (CORK) bob dydd GWENER. Y mae Agerlongau cyflym a thra adnabyddus Llinell hon yn hwylio fel y eanlyn:—O LIVER- POOL beibio QUEENSTOWN: Britanic Iau, Ionawr 16 Republic Mawrth, Ionawr 21 etmanie Iau, Ionawr 30 Ariatic. Mawrth, Chwefror 4 Celtic. Mawrtb, Chwefror 13 Y mae y Llestri newyddion ysblenydd hyn wed tynu i lawr y fordaith i 'r amser byraf y mae yn bosibi, ac yn rhoddi i Deithwyr y graddau uchaf o gysur sydd hyd yma yn gyrhaeddadwy ar y mor Cyfartaledd y fordaith, 81 dydd yn yr Haf; 91 yo y Gauaf. Y mae Saloon, Ladies' Boudoir. State Booms) slr Smoking Rooms, yn nghanol y Llestri, ac wedi eu dodrefnu yn foethus, a'u gosod i fyny gyda'r holl gytleusderau diweddar-pianos, libraries, electricbells bath-rooms, barber's shop, Sfc. Cludiad, 15 Gini, a 18 GinL Return Tickets am brisiau isel. Y mae cyfleusderau y Steerage o'r nodwedd uchaf, a'r ystafelloedd yn anarferol o helaeth, wedi eu goleuo, eu hawyro, a'u cynesu yn dda; a chaifl teithwyr y dosbarth hwn allau fod eu cysur yn cae» ei astudio yn ofalus. Cyflenwad anmhenodol o ymborth wedi ei gegimo, Cysuron meddygol yn rhad, Tstiwardesau yn y Steerage wasanaethu aT w/Agedd a phlant. Steerage fare mor isel ag unrhyw Linell arall. Drafts ar Now York am symiau heb fod dros £ ) y* rhad. Am y llong-log neu y fordaith, ymofyner lilr ISMAY, IMRIE & Co 10 Water St., Liverpool. THE LARGEST AND LEADING PAPERS 2V WALES AND THE WEST OF ENGLAND "SOUTH WALES DAILY NEWS. Published every Morning, Price Id. THE LARGEST DAILY PAPER In Wales and the West of England, and the LEADING AD VERlISING MEDIUM. The "SOUTH WALES DAILY NEWS" has a verj, large and constantly increasing circulation, and is distributed throughout an unusually extensive area. The "SOUTH WALES DAILY NEWS" circulates in every Town and Village in South and Mid-Wales, Monmouthshire, the Forest of Dean, and a large portion of the West of England, and it is unsurpassed as a General Advertising Medium—particularly for Communicating with the Commercial, Mining, Ship- ping, Manufacturing, and Agricultural sections of we community. -:0:- THE "CARDIFF TIMES," AND "SOllH WALES WEEKLY IVEWSI! Published every Friday & Satur day. Price 2d. Has been Enlarged to Sixty-four Columns, ren tXE LARGEST NEWS-SHEET IN THE KINGDOM, and the WEEKLY ADVERTISING JOURNAL For Wales the West of England. R. E. EDWARDS, DENTIST, J" CU K CROSSES FFESTINIOG "2* DDYMlTNA hysysu ei fod yn parban i ym- weled &'r lleoed canlyDol, lie y gellir ym- gynghori ag ef yn mhob achosperthynoli'r danedd. LLANBERIS bob dydd Mawrth cyntaf ar ol y eyfrif, gyda Mr Ishmael Davies, Draper. PORTHMADOG, bob dydd Gwener, gyda Mr. John Jones, Temperance, (gyferbyn a'r farchnadfa). DOLGELLAU. laf a'r Sydd dydd Sadwrn yn t&hob mis, gyda Mr William Davies, Ready Made Clothing Mftrt. D'S.— Xmae Mr dwards yn Gymro. PURWCH Y HBWCH Y GWAEl) A Ilo CYFANSODD- C HRY F: IAD 0 0 A aoVF i'vrtf- rnnnn fiWILYM EVAfiS' QUININE BITTERS NEU VEGETEBLE TONIC Y Fedaygintaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddyfeis- iwyd e eryfhau y cyjansoddiad a phuro y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau "wedL eu haddas gymysgu, sef, Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Root, &c. Mewn gair, y mae bren bob llysieu yn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer 0 fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau canlynol:— 1. Gwendidau III bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau eanlynol:-Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, Uewygon, teimlad o bwysau ar. y. chest, i poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diiiyg anadl, phlegm., y gwaed yn tori, peswch, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline). I 2. Diffyg treuliad a'i ganlymadau, sei gwaelder cyn bwyd, trymder hanarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn cewyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ae yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd I melyn, poen yn groes i'r llygaid, ao ysgafnder yn y T 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, y croen yn bigog ao anesmwyth, a phob math o distemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethan pwysig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbys- rwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rhywun yn amheu gwirioneddy canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. (A copy.) London, Medi laf, 1878. MB. GWILTO EVANS. ANWYL SYE,—Mae yn dda grenyf ddwyn tystiolaetn L rinwedd eieh darpariaeth rhagorol, y QUININE BITTEES, trwy yr hwn yr ydwyf wedi derbyn llosbad mawr yn fy nhaith faith a'm llafur parhaus am bedwar mis-teithio .a phregeLhu braidd bob dydd, ac yn ami ddwy a thair e-waith y dydd. Yr ydwyf ym hynod ddiolcbgar am y Iles a gefais, ac os y caf y fraint o gyrhaedd cartref, bydd yn dda gexiyf ei recommendo i eraill, yn gystal a gwneyd defBydd o hono i fy bun am teuln. Ystyiiwyf eich bod yn gymwynaswr mawr dynoliaeth yn y darganfyddiad hwn. Ewch rhagoch-llwyddiant parhaus, ac oes hir o ddefnyud- ioldeb. Meddyliaf fyned i Paris heno. Serch calon atoch, dtouwwch .t».-idwyr, pA«^BEIESi 7468, W. Hamson-street, Chicago, U.S.A., Gweinidog y Methodistiaid Clfinaidd. Y mae gan QUININE BITTERS un cvmeradwyaeth an- arferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu hefleithiau trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y mcfthaat gyda'u cyfieri meddyginiaethol eu hunain. AT FASNACHWYR GLO. Y GLOERYR CLODFAWR. Gwresog, Brae, Gla% Parhaus. i'w [GAEL YliI tJNIG ODDIWRTH .r H..NICHOLS, SANDFIELD HOUSE, NEW- TON-LE-W 1LLOWS, LANCASHIRE, QUININE BITTERS. Fy nghyd-wladwyr— Yr wyf, er ys rhai Dlynyddoedd bellach wedi bod yn yr arferiad Q gymeradwyo y 'Quinine bitters' i ddynion yn dyoddef dan amrywiol o anhwylderau, ac y mae ya dda genyf i allu hysbysu, fy mod wedi ei aael yn ateb fy nysgwyliadau yn mhob achos, i raddau pell iawn. Yr wy wedi gael mantais, nid yn unig i weled ei dylanwad daioa us ar eraill, ond hefyd i'w deimlo fy hunan. Oddiar ym- brawf hir a theg o hono, yr wyf yn y modd mwya dibryder a chydwybodol, yn ei gymeradwye i'r cyhoedd fel cymysgedd llysieuol ragorol. Y mae yn gvmysgedd o ddarpariaethau o'r llysiaw. goreu. Cynghorwn (idynion gweiniaid mall-dreulio, iselysbryd, &c., yn Bghyd a rhai yn cael eu blinogan darddiadauac anmhuredd gwae i wneyd defnydd amserol o hono yn enwedig yn yr Hydre a'r Gwanwyn. Yr Eiddoch, yn hofPos, &e., J H. ROWLAND Oarmel Hall, Awst, 10, 18f8. GWiLYM EVANS' QUININE BITTERS, OR VEGEABLE TONIC. Allan o "Seren y Oymrit." Mor boenus ac amrywiol yw 'R doluriau flinant ddynolryw; Nid oes un diwrnod yn ddihoen, Na neb heb wybod beth yw poen; Yn wyneb hyn, mor werthfawr yw Fod dynion yn ein mysg yn byw Gysegrant ei meddyliau doeth I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth, Am drwythau sydd o gyflawn rin I wella'u anhwylderau blin. Mae GWILYH EVANS, Cymro chwegf, Fferyllydd mawr Llanelli dag Drwy'i feddwl oryf a'i nerthol fryd Am lwyr wellhau'n doluriau'i gyd. Mae wedi prefl'r llysiau glan, Eu Rhinau oil yn fawra m&n; Cymysgu'r chwerw a'r m elus wna I wneud un dwys feddyglyn da; Mae lluoedd wedi profi'i nerth, Ond byth nis gellir dweyd ei werth. BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid ydyw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn feddyginiaeth hya mewn PILLS (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os cymerir ystyiiaeth brinder y Quinine a Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer; heb an annghyf. leusdra, ao nid oes perygl anwyd, ond yn hytraoh y mae yn atal anwyd. (D.) Y man y Bitters yn eryfhau y rhan, neur aelod corf sydd yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau afiechyd nac arferol, a dylid cofio fod bron pob math oa BILLS yn gwanhau y cyfansoddiad, acaflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine, na Tincture of Quinin, nBc unrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, •'Evans Quinine Bitters" mown potelau 2s. 9c. a 4s. 6c. a enw, "Gwilym Evans, Ph. 0.; M.R.P.S." wedi ei ysgrife ar Stamp y IJywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad ydynt Ar werth yn mhob tref, neu yn direct ibob ma o'r wlad oddiwrth y perchenog GWILYM EVANS, Pharmaceutist, Llanelly, Carmarthenshire. D.S.» Os na ellu cael y 'Bitters heb drafferth, ysgrifener at y perchenog. I'w gael yn Dolgellau gan R. O. REES Chemist. CANEUON ORIAL HAMDDENOL x PARCH. JOHN. H. WILLIAMS, MAlqlgfNYN, LLBTN, Y N cynwys oddaraaa Barddonol ar waha if destyna 1 PlUS SWI-L*.