Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYMDEITHAS ADEILADU GOGLEDDBARTH SIR DDINBYOH PRIF SWYDDFA —DINBYCH. Y SWYDDFgTDD CANGHENOL. i GOBUOBWYLWYB. Rhuthyn Mr. Ezra Roberts, Vale View. Liandyriiog, dawddnewydd.Mr. R. Roberts, British School. Ceryg y Druidion.Mr. David Jones, Dolwerfyl. JJtaaaeyM Mr. Mases Jones, Brynhyfryd. Henllaa Mr. John Roberts, Draper Newmarket .Mr. John Thomas, Draper. n- | Mr. Ellis Roberts, Joiner, Ty'n- jjitnei. } y-wern; J. Jones, Cysulog. J ^r- Robert Thomas, Draper. J^amchno j Mr 0^ea wiUiama'i Dolyddelea .Mr, Richard Jones, Penllyn. Quarry. Delgellau HI»»».Mr. David Owen, Printer. Cerwea ———— Abergele Mr. Hugh Williams, Sea View. Colwyn Mr. William Hughes, Penmaen bach Ffestiniog A Mr.Robert Thomas, Post Office Bethania. PearhyndGniraeth. Mr. W.Hughes, Hafod y Wern liangeraiew ..I Mr. Thomas Williams, Ty'n- twll. Lees wood Mr. Peter George. jUaaarm»a Mr. David Jones, Bryn'rogof. Adwy a Cheedpoeth Mr. Edward Fontlkes. Bodfary Mr. T. J. Owen, National School. Bagillt Mr. Thomas Roberts, Agent, Gadlya Lane. Rhosllanerchrngog Mr. W. John Rogers, Church Street Llangtllea Ifr. Thomas Jones, Draper Mostya Mr. Valentine Williams. a Mount Cottages. Mt Mr. Thonafc Burgess Simon, Chester street. Diaas Mawddwy E. D. Evans, Tanyfoel Meld, Joseph Jenes High St. Ar cais am featkyca arian o'r Gymdeithas, ac aauarkyw hysbysiad pellach yn ei chylch i'w auioa at yr ysgrileaydi, MR ROBERT PARRY, 13, CHAFBL STREET, DENBIGH. PEOPLE'S HALL, PONTYPRIDD, AND GENERAL FURNISHING WAREHOUSE. JOHN CROCKET, Clock, Watch, and Gabimt Maker, ifill-pug Feather, and Iron Bedstead Warehouse, TAFF & MILL STREET, PONTYPRIDD. HAVE you been to Crockett's Furnishing Wa house, People's Hall, Pontypridd? If not, nd buyfor CASH only. 4. a. D Good Iron Bedstead « 0 14 0 Good Milpuff Bed and Bolstex » 0 10 0 Stood Palliasse ior ditto M. 0 10 Stood Mattress m 0 0 Solid Mahogany Front Chest of Drawers 1 5 0 ood useful Pembroke Table 1 2 0 trood eight-day Timepiece 1 5 0 Good American Clock „ 1 16 0 Good Kitchen Chait „ 03 Good Mahogany Bottom Chair 0 5 o Observe this particularly— atent Lever Watch, Warranted 4 4 0 Do. do. J. C. best make 5 5 0 fiilvo and Gold Chains & Alberts equally low. Good Geneva Watches 1 5 0 Do. strongly recommended 1 15 o jTirnishing department—Saucepans, Tea Kettles, Fenders, Fire Irons, Brushes, &c. UNDERTAKING DBPAKTMKKT. Men's Full Sized Coffins l o Children's lined with Blue outside 0 6 6 Clothcovered, Pall and attendance 2 5 0 A beautiful coffin. Carpets, Floor, Cloths, Hearth Rugs, Pianos and Harmoniums Meddyginiaeth Anffaeledig I WELLA Y RHEUMATIC A'R GOUT. YR ydym wedi derbyn canoedd o dystiolaeth 1 au i brofi hyn, ac nid oes un achos eto nad yw wedi ei gwbl wellhau, os na bydd y dyoddef ydd wedi bod dano er's blynyddoedd, a bod ei afiechyd yn chronic. Gellir ei gael mewn potelau, Pris 2s. 6c. a 3s. 6c., wedi talu ei gludiad i'r orsaf agosaf at y lie y bydd yn anfon am dano. Anfoner at y gwneuthurwr—R. Simon, Chemist, 57, Brownlow Hill, Liverpool. COED TRAMOR. YN cael eu dadlwytho, 11 wyth rhagorol o PITCH PINE O DARIEN. Mae yn y cargo hwn lwyth rhagorol. MEHEFIN, 1877. LLWYTH o Fyrddau Llorio wedi eu parotoi. HYNOD 4) LAN. MEHEFIN, 1877. LLWYTH 0 FFAWYDD COCR (Red Pine) yn cynwysCoED YSGWAR, PLANCIAU, o 2 i 4 mod- fedd o drwch. Coed rhagorol. GORPHENAF, 1877. AMRAI 0 LWYTHI I'W DISGWYL I MEWN. Mae y llwythi uchod yn gystal a'r Stock flaenorol o BOB MATH o GOed yn deilwng o sylw neillduol. JONES & GRIFFITHS, ABERDOVBY, YNYST-AS MACHYNLLETH. Pob archeb i'w hanfon i Aberdovey, Melinaw Llifio yn Ynyalas. TO COAL MERCHANTS. Celebrated Eagle Coal!! Hot, Free, Clean, Durable. To be had only from J. H. NICHOLS, Sandfleld House, Newton-le-Willows, Lancashire. c,,= DOLGELLAU! DOLGELLAU!! OOLBELLAUH DYMUNA HENRY MILES hysbjBU ei luoiog gwsmeriaid yn y dref a'r wlad yn gyffiredino ei fod newydd gael adref stock helaeth o DDILLAD READY MADE m brisiau rhesymol ar ffasiwn ddiweddaraf. Siwtiau iddynion, 28s. Be. i fyny i 38s. do. Siwtiau i fechgyn, 15s., 18s., 21s.; Siwtiau eto blant, 4s. 6c.,4s ge., 8s., 8s. 6c., 21s Melvid eto, 15s.; Trousers Brethyn i ddynion driefnydd rhagorol, 8s. 60, 10s., 12s. Be. 13s.; Trowsers i fechgyn, 5s. 3c., Be. 60., 7s 60.; Torwsers i blant, 2s. 60., 3s. 60., 4s. 4s. 00.; Cotiau i ddynion, 14s 18s., 2ls. 22s.; Cotiau i fechgyn, 7s. 6e. 9s. 60., 12s. 2s. 00., 13s.; Ootiaui blant, 3s. 0e. i fyny Stock helaeth o Wasgodau Lliain am 2s. 0O-, 3s' 00.; Trowsers Fuatiaa i ddynion, 8s., 8s. 0c.' 8s. 9o.; Trowsers Cordroys i ddynion, 7s. 0c. 8s. 8s. 9o., 9s.; Gwasgodau Fwstiau, 4s ge., 5s.; Gwaagodau Fustian a llewys o bob mah, Crysau wedi eu gwoneuiyn barod am 2s. 60. 3s, 3s. 6c., 4s., 5s., 5s., 0c. Cefied pawb y cyfeiriad:- HENRY MILES, Cambrian House, Dolgelley. A CERTAIN CURE FOR NERVOUS DEBIL ITY. GRATIS, a MEDICAL WORK showing suffer- ers how they may be cured and recover Health and Vitality, without the aid of Quacks with Recipes for purifying the Blood and removing Skin Affections. Free on Receipt of stamp to prepay postage. Address Secretary, Institute of Anatomy, Birmingham, ILYFRAU CYHOEDDEDIG 6AN W. HUGHES DOLGELLAU. ABERTH MOLIANT: Casgliad a tmynau, Tonau, a Salm-odlau, addtis i addollad 071 hoedduB a neillduol. Yr Emynau dan olygiaeth y Parchn. W. Bees, D.D., a'r diweddar William Ambroas; » Tonau a'r Salm-odlau dan olygiaetb y diweddar Mr. 3. Ambrose Lloyd, a Mr. B. Bees. Y mae'r Catgliad Si cynwys 726 o Emynao, 28 o Salm-odlau, a 344 a 6nau priodol i'r geiriau. Gallir cael yr fimyaau tk't "Ila.gdlau beb y Tonau. Y PRIGIAU. rr Bmynau ar Tonau (Sen Ntdiani)t I." Cloth Boards, Red Edges .u u. 4 0 Oloth Boards, BeTilled, Red Edges M ( 0 lATant drained Roan, Gilt Edges m 0 |9 yf Emynau fir 801-14: Cloth Boards, Red Edges „ » W < Lerant Grained Roan, Gilt Edges « i 0 Y Sol-fa yn unig. Cloth Boards, Sprinkled Edges ,$ « I I Tr Smynau a'r Salm-odlau yn unigt c Argraffiad Bras, yn y gwalianol Rwynv iadau, am Is. «o., 2s., a 3 t Argraffiad Bhad, am Is., Is. 6c.,2s.,2s. 6o. a S 9 eEIRIADUR YSGEYTMYROL A DUWINYDDOL: gan y diweddar Barch. D. Hcskis, B.A., Tredegar. Dan Olygiaeth y Parclu 3. Pits*, Bala. Mas yn cynwys Bglurbad ar Eirian &0 Tmadroddion y Beibl, a Hanes Teyrnaaoadd, Sinas* Otdd. Mynyddoedd, Dyffrynoedd, Creadnriaid, Afou- ydd, Coedydd, a Meini gwerthfawr crybwylledig yn yr Xsgrytbyrau. Hefyd, sylwadau ar Wyliatt, Aberfba.. a Beremonlau yr luddewon, a Ohenedloedd eraill; yt Bghydag Esboniad ar brif Bynciau a DyledawyAdaa t Qrefydd Qristionogol, ao Adnodaa cyfeiriol ar bob pwafc Hefyd, Darluniad o Bgwyddorion prif Unwaia* y Byd Crefyddol, gyda hanes Bywyd Ysgrifeavyr Sawiayd^al envocaf Oymru, a gwledydd eraill. Yn ftkaaa« SflM* OYDA MAPIAU A DAKLUNIAV. E8B0NIAD 0YFLAWN AR T TESTAMENT NEWYDD: gany Parch. T. Kosnn, Llanrwet. Yn Rhifynau 6e. Cyfral gyntaf am ft., 8s., neu 9s., yn ol y rhwymiad. Oynwysa lylwadau ar bob Adnod, cyfeiriadan Uawa, ao y mae y gwaith hefyd wedi ei addurno Ag amryw raptae ysplenydd. „' v OOFIANT A GWEITHIAU y di- weddar Barch. W. Ambrose, Port- tnadocr: Dan Olygiaeth y Parch. W. Bees, D.D., Lo*rpwl. Yn rhifynau sWilt yr ua. Bjltsir «i fj» BUysiad i dri doibarth. «T9A DABD- OOFIANT y Diweddar Baroh. Bi fiDMMDS, Horeb, Dwygyfylchi. YREPISTOL ATYR HEBREAID -Nodia.dau Kglnrhaol ao Yinarforol ar yr Eptttol; gau y Parch, W. Reos, D.D., Liverpool. Wedi ei rwymo, Is. 6c. Y OAWG AUR: gan y. diweddar Barch. D. Evaits, Mynyddbach; gyda REA.aDBA.MH gan y Parch. R. Thomas, (Ap Vi/ohan), Bala. Y OYFARWYDDWR: neu Holwjdd- oreg ar Brif Bynciau a Dyledswyddau Crefydd: gan y Parch. W. Rus. O.D., Liverpool. Yr Wythfed Argraff* iad. Pria 6c., neu 4s. y dwsin. „ HOLWYDDORBGAU ARHANE9 MOSES A DAFYDD. Pris lc. yr un, neu 14 am III. HOLWYDDOREG Y GOBEITH- LU: dan Olygiaeth y Parch. Z. Matukr, Ffes- tiniog. Pris lo., neu 14 am Is. YR ADD YSGYDD, NEU Y GATE- CISM CYNTAF: gan R- EVEHKTT, D.D., PriB Dimai, neu 4s. y cant. CynwvBiaM: Am Wybod. iieth o Dduw a Dyn-Am y Beibl, a'i borthynas a ni- JDyledswydd Dyn a'i auufudd-dod -Am Bee hod a'i Jj!ff,eithia.u-Dyn mewn sefyllfa o obaith- Am y Gwar- bdwk-Am Edifeirwoh a Ffydd—Amrywiol Ddyled- swyddau Plant-Am y rhai Da a Drwg—Am y Farn a'i Chaniyatadau. LLYFR Y DOSBARTH CYNTAF, yn cynwys yr Bgwyddor Gymreig, yn Dk'hyda Geinap is Darlleniad o an siU i fyny i dri sill. Pris lo. neu 1% yn y-dwoln. ANNIBYNIAETH GYNUI,LEID- PAOL. Ail Argraffiad. Sef yr Aner -iiiad a ilraddodwyd gaa y Parch. W. GRiyviTRI, O'a vgybi, jrn Nghyfarfod yr Undob Cynulleidfaol yn Merthyr. prig Ii., neu 8s. y 100. DARLUNIAU o'r Parchn. T. Ress, D.D., Abortawe; W. Ambrose, Portmadoc; a J. R, ya mesui t modfedd wrth 6. Pris 6c. yr nn. DYDDIADUR YR ANNIBYN- WYR olygiaeth y Parchn. W. Williah^ Hirwaen;' B. William: Canaan; ac R. Griffiths, Bethel. Pris mewo. f;nt>1 rwyshiadau Go, a is. 60. Oyhoeddir 11 -#),i flynyUdol yn niwedi mil Hydref. Y TESTAMENT D1EARYDDOL: fiswn plys aUyoh -n 'frasach ua'r argraf&adau blapnorol, gyda chano-di o sylttadau newyhl Pris 3s, so. [Yn cae' ei b.irotoi i'r Waxg ga.1I yr AIl,dw,- ei hunJ, rNid oes » fyno yr Awdwr (jlr un a gyhoeddir daB Olygiaeth arall.] fftilir cael unrhyto nif '.r o'r Uyfrau. ueho<i trity y Da& tAwyr, ntu ynwtoiifj/rthol oddiwrth y Gyftotddter.