Hide Articles List

1 article on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

iWatcSnaioeW. Y Fasnach Yd am yr wythnos ddiweddaf. Nid oes un cyfnewidiad o bwys wedi cymeryd lie yn ein rhagolygon amaethyddol. Y mae y planhigyn gwenith, ar y cyfan, yn edrych yn dda, ond y mae ei dyflant wedi ei wanhau i raddau gan y llifddyfr- oedd sydd wedi bed mewn amryw ranau o'r wlad, a'r rhew. Ni anfonwyd ond cyflenwadau bychain o wenith cartrefol i Mark Lane, oad anfonwyd cryn lawer i farchnadoedd y siroedd, er fod, ei aneawdd yn dra anfoddhaol. 0 ganlyniad, teimlid anhawsder mawr i werthu, gan nad ydyw y melinyddion, fel y mae yn naturiol disgwyl, yn foddlon i brynu cynyrch gwael pan y gallant gael gweaith tramor sych am brisiau isel. WILLIAM GRIFFITH, COMMERCIAL ENQUIRY OFFICE, GLANAFON COTTAGE, DOLGELLEY, < PUBLIC ACCOUNTANT, J Home, Estate, General Commission Agent, and Debt Collector. Agent for the Scottish Equitable Life Assuranoe Society; The North British and Mercantile Fire Insurance Company; and several Trade Protection Societies, &c. HYSBYSIADAU. HUGIIES & SON WREXHAM. Yn awr yn barod, Pris Gtinitg, ALMANAC Y MILOEDD A LLAITLYFB. 0 WYBODAETH FUDDIOL AM 1879, Y Dtyitdi ar ol blwyddyn Naid, a'r 3 o deyrnasiad y Frenhines Victoria. GRALMADEG CYMRAEG, gan y Parch. David Bow lands, B.A., Athraw ym Ngholeg Aberkonddu. Y mae y Granadeg nchod wedi ei ysgrifen. ar gynllun «vydd a rhwydd ar gyfer y dosbarth uniaith. Pris Dav Swllt mewn llian. DAEARYDDIAETH PALESTINA, gyda darluniadau o'r Trefyid a'r Dinasoedd a eawir yn Nheithiau yr Apostolion, gan "Walter McLeod, F.R.G.S. Pris mewn amlen, Swllt; llian hardd, gyda Mapiau, Swllt a chweckeiniog. HTCTODION HEN BREGETHWYR CYMRU, sef adgofUm difyrus am danynt. Rhanau 1, 2, a 3, Pris Iwlli yr urn; wedi •« rkwymo yn gyfrol hardd mewn llian, Pea war Swllt. IUGBILIAID BETHLEHEM, Cantata Gysegredig gan H. S. Hughes, awdwr y "Golomen Wen." Y* awr ym barod, Pris Chwecheiniog ym nodiant y TemM Sol-ffa; Hen Nodiant, 2s. 60. BSBONIAD KITTO ar y Testament Newydd (Mewn Rhanau), gyda Nodiadau Ycbwanegol gan y Parch. O. Thomas, D.D. BBIBL Y& ATHRAW sef yr Hen Destamen Jfewydd, Gyda Chyfeiriadau a Mynegair. Cyn ddetholiad helaeth o wybodaeth anhebgorol i d iaid yr Ysgol Sabbathol. Mawn lledr, gilt edg cWasp, Pris 10s. 6c. YD JSOUGLYDD BEI&NIADOL ar yr Hen D men sef Eglurbld mamwl ar Eiriau, Brawdd ac a rawiaethau Dwyfel yr Hen Destamen t ei go. n < weithiau 250 o BKII- FEIBNIAID y B er g asanaethu Teuluoedd a'r ysgolion Sabba Gam Parch. John Jenes (Idrisyn). Yn awr ym b Argr fiiad Nawydd. Mown 4 cyfrol, croen llo, 14s. y gyfrol. Anfenir CATALOGUE CYFLAWN yn ddidrav trwyy Post oDd anfon am dano at HUGHES AND SON, WREXHAM. OIL, LAMPAU, &c7 DYMUNA HUGH EVANS, Painter, &o. Dolgellau; hysbysu ei fod newydd gael Stock helaeth o'r PARAFFIN goreu adref, ac y gwertha ef am 4c. y eh wart. Hefyd, cyflen- wad da o LAMPAU, Lanternau Llaw, Llogell, a Police Lanterns. I mae H. E. hefyd yn gwneud pob math o Ganiau, Gograu, a Dysglau Llaeth, ac yn trwsio y oyfryw am y| prisiau mwyaf heafmol. HUGHE £ PATENT DROPSY PILLS Y w'r unig Feddyginiaeth ag y gellir ymddiried ynddi tuag at wella y DROPSY DIFFYG DWFR, GWYNT-CHWYDD yn y Traed, Cluniau, Ymysgaroedd POEN CEFN, CURIAD Y GALON, ASTHMA, CRAMP a CHWSG Y CLUNIAU, &c. Canoedd a wellheir yn flynyddol. Tystiolaethau lawen yn fy ,J meddiant, y rhai y gellir eu cael ond anfon am danynt. — Ar werth drwy'r Deyrnas am Is. 110.,28. 9c., 4s. 6c.; gyda'r post Is. 3c., 2a. lie., bl diwrth y Perchenog, ,.1. ) JACOB HUGHHS, d- APOTHECARIES HAIL, \;— t LUNELLT., 1_ 'c .m. 'm. J PAWB sydd ya dyoddef oddiwrth beswch, wyd, brMchitis, caetbiwed x syniidiaaat afreolaidd y galon a daer gymhellir i rwbio y gwddf y froa, Hem y cefm, fel y kyddo yr achos ym gefy- gydag elew treiddicl Molloway ddwy waith ym y yid. Gall eleifon yrnddiried ym y caalymiadau "riol a ddily nant y drimiaetk hwn. Yr 9 w kwn yw'r foddyginiaetk fwyaf sicr a diogelle i kell ahwylderam mtewmel ac allamtl y gwddf. COESAU DRWG, BRONAU DWG, ULCERS, ABSCESSES, ARCHOLLION, ENNYNIADAU O BOB MATH t Gellir eu llwyr wellhau trwy gymkwyso yr enaim hwn at y manau el w yfus, ar ol yn gyntaf eu tymheru yn briodol gyda dwfr cynhes. 0 dan effaith yr enaint nerthol hwn, yn cael ei gynnorth- wyo gan y pelcnau, symudir pob amhwyldeb o'r corff gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn nod grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen bynag y byddont, yn y modd a nodwyd, GYDA'R GEWYlVWS7, CRYD-CYMALAU A HOENAU NEURALGAID3. Nid ydyw yr enaint hwn byth yn aflwyddo i rodd esmwythad. Y mae ei weithrediad tyntr ym lleiha* yr ennyniad yn gystal a'r poethder a'r been. It mae'r enaint esmwythaol wn, trwy gyfnerth D rhediad y gwaed trwy y rhanau doiarM, ya cya- nyrchu gweithrediad iachusol. Mtwa ackosion peryglus a chydgasgledig, dylid gefaln beb amsef ) am gymeryd y pelenau, gan fodou galluoedd pured- igol ac adferiadol yn gosod yr holl gmawd a hylifau a berthyn iddo mewn cytwr iach. CYFAILL i FAM.-IACHAD BUAN ODD1 .WR'IH BOB AFIECHYD AR Y CMOEA Rhydd yr Enaint kwniachad buan ikenam cam- dyi, ymgrafu, a phlorod, ym nghyda pheb matli o ddolwriaw, ft. ei rwkio oddiamgylch y drwg ddwy waith uu dak y dydd; a chymeryd y Teleman yn wl y cyfarwyddiadam argraffedig. Gwerthir y Pelenau a'r Enaimt yn sefydliad y Prelteswr MOLLOWAY, 133, Oxford-street, Llundain ac hefyd gas agos tob cyileriwr; pacbus trwy y kyd gwareiddiedig, mewa blycham a ph tiam am Is ljc, 2& 9c, lis, 22s a 33s. yr un, Y mae y rhai 2a. 9d yn cynmwys tri, y rhai 4s. 6. yn cynawys chwech, a rhai lis. unarb. mtheg, y rhai 22s. dairardtpg a r hagai D, ai 33s. ddeuddeg a deugaim cymaaint a'r blychau a'rpotiau Is. lj. Cyanwya y blwck lleiaf bedwax dwain o belenau, a'r ileiaf wns • enaint Rhoddir cyfarwyddiadau argraffedig llawnion pa fodd i'w defnyddio ar bob blwch a Phot,, a gellir cael y cy farwy ddiadau mewn unrhyw iaith hyd yn nod y Dwreaeg, yr Arabaeg, yr Armenaeg, < y Beroiaeg, neu y Chinaeg. „ j G we Ilhad oddiwrth anwyd mown Deng munyd. HAYMAIT'S BALSAM OF HOREHOUITD. RHAG J Peswch, Amwyi, Cryjpl, a phok afiech J yn y Fr«st a'r Ysgyfaiat, Y mat yn attaltwym ymau yn peri i grymkvadam tmf»wm«l dd'ed i fyny, a gwellhad i Beswok. )(80. ya hyfryd rr genau, fel y gellir ei roddi 1 klant yn gystal ag 1 rai mewn oed. Rhodda kwn iacha unimtgyrohvl a pharhans. MAN BI J'LAS YN TBLUa A DTMWNOL. Imptrtmnt Testimonials. 16, Pictwn Plaee. Carmarthen. Sir,-I have had several bottles efywnr balsam, and have found tkem of infinite ralue. YouBt truly, J. BeWem, Ststioia Mastw. Amport Firs Andover, May 291k, I860.—Sir,— have for some years had yoar Balsam of Ktrekoum for Mrs. B. Webster, and intended writing so ttl you how mrnck kenelt she has derive. Sae waa considered censumptiv-t, but the Balsam kas quite restored her, and she is tow quite strong, I have recommended you dozens ex easterners, aad aU have been pleased with it. I am, yours, &c., H. B. WBBSTBB. Mr. Hayman, Chemist. CHILDREN'S C«UGH.—Mrs. Fetksriek, Ynyscedwi- Iron Works, Swansea, has found the kalsaaa eminently aseful in her family, and always keeps it im the house ready fer amy emergency, amd nertr finds it fail. GelUd rkeddi mifer fawr o dystiolaethau yn profl gwellhad trwy ddefayddio y Balsam hwn. Parotoedig, yn unig gan A. Maymaa, Fferyllydd Castellnedd, ae yn cael ei werthu mewn boteli is. I ic., a 2s. 9c. yr an dan bob FferyUydd parchus ya Aber tawe, Oaerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddim Harerferdwest, Lerpwl, a'l holl Dywyaogaeth Pbif OxioxwyLWYIR-W. Suttemi Co.; Barolay & Sens, Lhmdahi; Collins & Rosser; Pearce & Ca. Briste; ae Eraas & Co., Lirerpool. GocHBMAB.—Erfynir ar i'r oyheedd gymeryd sylw fod y geiria 'MATMAN'tt BALSAM w JLOREHOVNP, wedi ei atampie ar y poteli, hek yr hyn mid ees dim rr. wirioaeddel. Mae eryn arbediad wrth gymeryd y p»Mi mwya PUIS 1#. 6c. CLUDIA3 lie. GOFYNIADAU AR HFBNGYL MATTHBW. yIf rhifo dres wytk mil; ya faawl ar bob adnod jL &e. ATEBION ORYNO I'R GOFTNIABA¥. Y ddau lyfr i'w cael gam yr Awiwr y* Miar, end anfon stamps i'r cyfeiriad hwm: — W. Edwards Cwnabaeh, St. Clears, S. Wales. Yn barod. Pris Is. GEtRtADUR, Rhif 20.