Hide Articles List

9 articles on this Page

—.'-1 LC }J: r-ISLAW'RBltEF,…

.a!.1Diu",";,,:-, . BIRKENHEAD.

3SBO«>8it«h v « t EISTEDDFOD…

News
Cite
Share

3SBO«>8it«h v t EISTEDDFOD ABERMAW, DYDD NADÓLIG, xv 1878. Cynaliwyd yr uchod yn yr Assembly Rooms, o dan lywyddiaeth y Parch. R. H.Morgans, M.A., a J. Robert Davies, Yaw., yn absenbldeb S. Holland, M.P., a Dr. Davies, Machynlleth. Arweinydd y cYfadødyddydoeJd y ffraeth a'r by wiog-ddoniol loan Gian Menai, Harlech. Mae loan wedi bod f:amrai droiea yn flaenorol yn yr Abermaw yn arwain, ac y mae yn dda genym ddwyn tystiolaeth ei fod, nid yn umg yn dal, ood yn ychwanegu pcfblog- rwydd yn barhaus. Gweithredai baiyd fel beirniad 10 y farddoniaeth, ond efallai mai gormod fyddai i.dweyd iddo roddt bOddlonrwydd i bob cocosyn a anfonasai ei am.rwd gynyrckien iddo. Y buddug- wyr yn y gwahanol ranau ydoedd, y thai canlynol: —Rhyddiaeth—Traethawd ar 'Hanes yr Iuddewon o'r Caethgludiad Babilonaidd hyd yrnddsngosiad Crist;' goreu, Mr Lewis Jones; ail, Mr D. Roberts, .Harkch. Eta ary 'Sabbath,' Mr Wm. Williams, GanUwyd. Barddoniaeth—Can i 'Ynys Cyprus,' | goreu, Moelwyn Adams;' ail eto, Gwilym Ardudwy, } Englyn Beddargraff y diweddar Barch J. Jones, 5 Abermaw; cydfnddugol, Moelwyn Adams, a J. I Jones (Glan Mawddach), Borthwnog. Cyfieithiad o'r Saesonaegi'r Gymtaeg; goreu, Mr E. R. Jones, Post Office. O'r Gymraeg i'r Saesonaeg, ni atebwyd i'r enw. Dadganu'r anthem, 'Mor Hawddgar yw dy Bebyll'' (Dr. Parry). Gwobr JE5, ail eto, £ 2. Goreu, 06r Llwyngwril, o dan arweiniad y llafurus Mr John Lewis; ail, Cor Mawddach; arweinydd, Mr Joseph Jones. Eto, 'Gwlithyn' (Alaw Ddu). Gwobr JE2, ail eto, £ l. Goren, C6r Mawddach; ail, Cor Idris; arweinydd, Mr John Sank. Canu Tenor Solo, 'Baner. ein Gwlad' (Or. Parry); goreu, Mr Richard Lewis, oBirkenhead. Eto, 'Mantra Gwen;' goreu, Mr Griffith Williams, Llwyngwril; cyfartal, Master Rees Jones, a Richard Lewis. Soprano Solo, 'yn iach i ti Gymru,' goreu, Miss Roberts, Dyffryn. Dadganu difyfyr i bedwar llais; goreu, Joq. Jones, a'i barti. Am y Dda Gynulleidfaot oreu, rhanwyd y wobr rhwng Alaw Madog a D. Hughas, Bryncrug. Cerddoriaeth offerynol, eto, Harmonium, Miss A, Lloyd Edwards. Piano. 'Llwyn Onn;' goreu, Miss Lizzie Fisher; ail, Master Richards, Vronoleu; 3ydd, Miss Eva Evenson. Rhoddwyd y gwobrwyon yna un ac oil gan Miss Cordelia Edwards. Chwareu 'Sonato' ar y piano, yr oreu ydoedd Miss Eva Evenson. Areithio ar y Tafod; goreu, Moelwyn. Adreddiadau, 'Go'-pheowyd' (Robin Ddu). Goreu, Mr Griffith Evans; oyfartal ail, Wm. Lloyd, Llwyn- gwril, a Hugh Davies. Eto, rhan o 'Wiedd Bel- zassar' (Glan Geirionydd); goreu, Hugh Davies. zassar' (Glan Geirionydd); goreu, Hugh Davies. t Nid oes ynom y petrusder lleiaf i ddweyd mai adroddiad Hugh Davies ydoedd y peth goreu yn yr eiste dfod. Yr oedd yn llythyrenol wefreiddio pawb yn y He. Darllen difyfyr i blant; goreu, R. Ellis, Post Office. Eto i rai mewn oe l, yr oreu ydoedd Miss Ellen Barrow Williams. Am y Ffon Gollen oreu, gwobrwywyd Mr John Jones, Bontddu. Am Am yr Antimaccassar, Miss A. Lloyd Edwards, y pâr. hosanau Mrs Mary Jones, Glanaber Cottage. Yr oedd y gwobrwyon yn cael eu vhoddi gan Mr J. R. Davies. Mis* Annie Davies, a Mrs Phil-Morris, A R.A., Llundain. Goddefer i ni ddweyd i ni gael yr Eisteddfod fwyaf. llewyrchus ag a gaiwyd o'r dechreu. Mae clod mawr yn ddyled-us i'r ysgrifenyddion, ac yn enwedig i Mr Davies am ei haelfrydedd, ac am ei lafur yn casglu oddeutu ugdn punt tuag at ddwyn y draul. Y mae yma, a dweyd y gwir, gryn dipyn o anfoddlonrwydd, am na buasai ein hanrhydeddus Farchog wedi cadw ei adduned & ni. Gresyn nad allasai ymddwyn gyda'r un tegwch tuag at holl ranau ei gyorychiolaeth. Credaf y cofir iddo ei anffyddlondeb pan ddaw adeg chwilio am bleidleisiau. Yr ydym yn ilwyr benderfynu cael eisteddfod ar raddeg eangacb, Nadolig, 1879. Mae yma, o leiaf, sibrwd am yr Eisteddfod Genedl- aethol tua'r flwyddyn 1881. Beth ddywed y lIenor- ionar. y pwne?

\ADULAM, MERTHYR.",""

,LLANUWCHLLYN.

LLANDDANIEL.

-" AwGBYMUDAU.1 FECHGYN.

Advertising

_________:''^ 'I* 01 ■ -_…