Hide Articles List

9 articles on this Page

—.'-1 LC }J: r-ISLAW'RBltEF,…

.a!.1Diu",";,,:-, . BIRKENHEAD.

News
Cite
Share

.a!.1Diu" BIRKENHEAD. Cyfarfod Te a Chyngkerdd.—Dydd Mercher di- weddaf (sef dydd Calan), eyn^liwyd yr unfedarddeg olr cyfarfodydd uchod yn nghapel Oliver Street. Oddeutu chwech o'r gloch, eisteddai oddeutu 600 i yfed te, ac i fwyta y danteithion arferol ar y fath t achlysur.^ Ac erbyn saith, yr oedd yr addoldy mawr 1; wedi ei lenwi ar gyfer v cynghardd. Llywydd- Patch H. Jones, y gweinidog. Y rhaia gymerasantl ? ran ynddo oeddynt-Miss Maggie Jones Williams, Birkenhead; R. H. Rowlands, Llundain; J. Rowland, Wrpwl; N. A. Parry, Miss Lewis, Miss Grierson; Miss Pugb, Llanfyllin, Catherine Davies, N. Jones, Birkenhead; a chwareuwyd ar y Piano gan Miss f Maggie Evans (Megan Mon). Cafwyd anerchiad barddonolgan Gwilym Alltwen. Arweinydd—John Griffiths, yr hwn a wnaeth ei waith yn gampus, yn "tenwedig gyda'r plant sydd dan ei ofal yn y cyfar- fodydd nos Iau yn Oliver Street, y rhai a ganasant ^bum gwaith yn y cyngherdd. Rhoed y diolchiadau arferol gan M. Jones, a'r Alltwen. Fe ddywedir mai hwn oedd y goreu o'r nnard'feg, yn enwedig y ).e, ei fod raor dda, nes oedd amryw o'r hen wragedd yn tymblo wrth fyned tuagadref, acmaectbeb hollol wellaeto. Os oes rhywun heb wybod y ffordd wneud y cyfarfodydd hyn yn llwyddiant, câot gyfarwyddyd gan Mrs Davies, Brook Street, Birken. head.—EaMMONT. lt«

3SBO«>8it«h v « t EISTEDDFOD…

\ADULAM, MERTHYR.",""

,LLANUWCHLLYN.

LLANDDANIEL.

-" AwGBYMUDAU.1 FECHGYN.

Advertising

_________:''^ 'I* 01 ■ -_…