Hide Articles List

8 articles on this Page

Y OYNWYSIAD.I

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Mae mab Mr. Gladstone, yr hwn sydd glerigwr, wedi etifeddu talent ei dad am ysgrifenu llythyrau. Mae wedi gweled yn ysgrifenedig yn rhywle fod gweinidogion Anghydfturfiol, na wyddent ond y nesaf peth i ddim am Roeg, yn cael eu parotoi i basio yr arholiad esgobyddol cyntaf fydd yn eu cymhwyso i Eglwys Loegr yn mhen y chwe' mis, a hyny heb ymyryd dim &'u galwedig- aethau dyddiol. Am hyny, ysgrifena y Parch, Stephen Gladstone i ofyn pa esgobion a feiddia hasio dynion felly ar gefn cymhwysder mor annigonol. Nid Esgob Caer, nac Esgob Exeter, nac Esgob Manceinion, nac Esgob Llanelwy; nac Esgob, Caerludd yohwaifcb, oblegid y mae peryglor Pen ar lag wedi gofyn iddo. Pwy ynte? Hwyrach y gellir ateb y cwestiwn yna. Yn ystod y prinder mawr diweddar ar grwydriaid yn Nghymru, ni buasai gan fwy nac un esgob y petrusder lleiaf i weinyddu ordinhad i weinidog Ym- neillduol, neu ei drwyddedu i freintiau y "Fam" Eglwys, pe cawsai ei foddloni yn ngallu y gweinidog hwnw i ddarllen ei Dest- ament Groes yn ddigon da i ganfod ei ystyr trwy gymhorth geiriadur, ac yn gwybod ei fod yn ddyn uniongred yn ei syniadau. O'r hyn Ileiaf, gvryddom am un engraifft yn mha un y gwuaed y cynygiad hwn i bregethwr teithiol efengylaidd a difrifol yn Neheudir Cymrll-nid gan yr esgob, ond yn tinian- gyrchol ar ei ran; ac, ar ryw olwg, 'does dim lie i dybied fody cynygiad yn afresymol.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]