Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"K -7"- i f wedi .< r V/ wiliad uaanwl i mewa i' aneawdd GrE3^3)I?;Gr3E!l'^ A'" GEORGE'S PILE AND Geavel^V U^eichPelem,aoyry^ •■? \ff PILLS," ac yr wyf yn cael eu\ llysieuot tyneraf. Yr wyf wedi etf deftiyddio^ IPILE&GRAVELl jf bod yn gyfansoddedig o ddefynddaau^k j/yn helaeth am fiynyddau lawfi mewn -• > jf/ llysimol. Nid oes ymddynt ddim o natur \l I private practice, a hyny gyda llmyddiant 1- PILLS, II fetelaidd. YR yd WYF O'R faen bit 11 II 1 rnewn sefyllfa anobeithiol o herwydd yf | B0D W Febdyginiaeth DBA GWTERTH> jl Vi ^Piles a'r-Gravel. Ac nid wyf yn peiruso j! .PAROTOIR Y PELENI UCHOD I'AWR AT Y DOLTJEIAU HYNY AR GYFER fj Vu.-dWeud, nad oes, mewn gwirionedd, eu j ] MEWN TRI O DDULLIAU PA EAI Y MAENT WEDI 11 "d~'Ua^■ ■' 'aWAHANOLFEL.YCANLY^^ '\<% ,» No. 1—GEORGE'S PILE & Gravel FILLS, a a I'-i|o^2"6eoi%e,s<GRAVEL PIUS. j 7 "") r r "n' ~-r- —- Nd^5^^pRGErs PILLS forthiPILES. a r m »i « « fl 60CHELWCH DWYLLWYR. r 7T\ J 1 | • GOCHELWGH O^yLLWYR. i ^uwi Luii I n. blyohau ls.lKa 2s. 9o. yr un. V 1 Daliweh sylw fod enw y gwneuthunvr -• Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, i; l-'wuistamp y Llywodraefe sy<W:o^mg>l«h GAN feOB FPERYLLYDD PAECHUS, £ BICM8E8WAMQ, lift chynwrwoh- »• i bob blwdh. Heb hya aid oes dim yn V „ dewy yr holl; Fm '•. 4 ( G^avel Pllls> o-wneuthunad ;,X?>virionMdoi.' ,■ '• .i i neb ara11' •' 'rtirtr-1 ±~tr~^ U ul.uJ1' >■ ■» '■■■ C r.»>M » ■ m mm m mm'rn m m m il .i, ,[ ,-z ¡ ,>,J. "ç.),,f-rr9Û'{:) ')JjH) G 7. A,l'f\.¡:i t: I, ,) I" '¡ T" ,'10 IOU')] U.êJfD"¡l'T :10 '1 iJ Kif dh..d80b t'i t'l III -Y -CEF9, 0{ 'I": ¡ .Ú" I Y' .¡; )Uf A. 4! I" :u.JJf"f [ f YSGftFa^B VW Y.. ■ 61, t GWAEW' WFR POETH AC ATALI .t.. (. „ LUMBflGO, SCIATICA, | V; RHWYM^Ilt f&0. 7|; 4 £ 7F i .— ..i-■ ■ CHIiaw H'KKJ-f I -n't' V-, ,j oo bi. 1'-1 :J:f¡j' io 9imuLj.Li £ l' *4jM cj.ejo JEfcGJ-EJ*s i' "<" • I; ''«'■■ • | DEAR SIB, EHiiiNiiT. i;r MR. brEOEGE, I T T t 1*^1 l^lr a i •' I liaye much pleasure in bearing testimony to the 1 S Dear Sir,—Totii Pills tahewoll here, r riUUW.M^n, rg- S«SS'fct^;? and in time I shall have a la"rge opening r Z^IT lT iS. j those tTOubie^me^anfl '(Jilordere, anS. am rardy IP -fni* Hiom Vhlira tniW'- I <^saPIx>intid'even in most obstinate'eases. •■ II 8 I remain, yours truly, G. OWEN, Chemist to the Itoyal Family. I Y mae y P.eleni hyn yn Feddyginiaeth ,J 1 fBANKLUT DIXON. a SICR, BUAN, A DIOGHL I R PILES' A'R GRAVEL, :.vi >j., .uvu tiuL .i o. i <<■■■■. —_> .j c/il.luaws o anhwylderau, creitl gyM bob | a;- -— TT"-5^^ amser yn eii cantyri, megy's:— J= ■' • -V "■■2 -O • ^SL. POEN YN V. CEFN, YSGAFNaER YN Y PEN, DIFFYG jSANWYSSYR,- »'• « awWTJTWAT> ^C' TREULIAD. BHWYOedd, LLVNQER MAN,; .feiFFYG Y ie ao amvyl Jawn: i mi JY 3k» AtiADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI f' f hgf 'd Yr Wyf Wedi bod yn 5* KHYFEDDOL. —Bum SV YN YR y'8fYMoQ',>OEN'oTfe^A\VR YK v ooluddion* ymi^eni eanV^8 a'r Gravel, yn £ M vn rjlaf llawer O flvnyddau JY> X\ SWAEW: GWYNT,-COIJ.C,'teimuad:jO BWYSAU YN I £ se]nl maWr ar l-ai ariiserau yndulewnol, smtus^L -if o i t> ,-i, cfi, OEFN, Y LWYNAU, A SWAELOD YR YMY3GAB0EDD, T ly denddsB mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn 1 mi N\ if Sjl gan V Plle# r urravel. xJraida & \V DWFR POETH, DWFR-ataliad, Y GWELEDIAD YN gnel gafael ar eich peleni chwi, -yr oeddwn wedi fy iV** «• vrwrll n vn alltiog i sefyll ar fy BWL ao aoieglor,8YOHOER A BLAS ANYMUNOUVM llwyr gaethiwo. ij aros yn-y ty.Yr^oeddy lath hoen yr,0<?CUlVn GENAU, PC-EN VN Y COM?wnrrtTO,-CHWYOt>«AWT j | gofi.lus yn fy nghylla, a.m ysgyjamt,. a 5^' /"Hhrdifitoi gan y poen a SCJJOSefH.B .i nilj Jir \1 YN Y TRAED 4o I poen m»wr yn ty mhen, an ynwfeddw gan.bendro, felnaa \l 1 f irafvQ-fnrloK —iSyf—mh^n F@ WU^tfr Doctoriaid il is p-ftllwn amgyffred pcthftu yp.&& Jliwa'u Hun priodol; mewn | J ysgamderyflgymncll. I RmiOQANT I8»WYTHAD UKlQKaYltCHOL. 1 f gah- yr oeddwn wedi fy lwyr andwyo gan boen a selni, fel I fi Aberdare a IperthjT eu goyl rvmi, ac yr 1 .■ .—j || gallwn grWu ^dpio^d 1 mi byth wel^a; onjl dMdi i i f[ wyf wedi talu iddynt bunoedd rawer am hyny, ill perchenog, t I I d m dderbyniais fawr Ilea .OCldlY'Btn un O II ?• TJ.. M.R,RS.| V'eichtyiarwyddyd, yr oeddwn yngalltl.dilyt'fy^ngalw^B. 71 k $1.- •*■•-•■x ■■■ £ '< •■ a -icWij- A ftKOEGE's ¥ J" TT^sC I « .wketh gydag egni aphleser. Yr oeddynt, yn ngwella. /,s 4» X)Hynt. PiynaiS flychaid 0 ■ tt t t> ut A T ~kt braiddlifib.ynwybodimi, gan y Zf £ it A' Pilbs and GRAVEL PILLS, a chymerais ■•. ±i J m vy a. j j\, t"V yr_6eddynt yn gf^etthrodu ionaJ.' r yi« r ddaw ddogn o honyn^yr ydmjf yn =-j :G.L £ M O RG ANS HimEvj/D. I oerY^sK^ > awr yn ddvn icich. —— — I V\ maerit Wli ity Adfei-yd i,fll Cfnt, /Jf X \nHi*iNiii™m,/ ^GWMDABE, Abeedaeis," .>r ■•■ r j~%PATH). DAirii! "J r 0 Now