Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLINELL Y WHITE STAR SYLWER. 1 Mae agerlongau y Llinell hon yn cymeryd y Lane Routes," a gymeradwywyd gan Lieut. Maury, wrth fyned a dychwelyd. AQERLONGAU I'R UMi daleithiau. Llwyth, 5,000 3,000 Gallu ceft Yn hwylioo LIVERPOOL i NEW YORK bob dydd IAU; o QUEENSTOWN (COnK) bob dydd GWENER. Y mae Agerlongau eyflym a thra adnabyddus Llinell hon yn hwylio fel y canlyn:—O LIVER- POOL heibio QUEENSTOWN: Republio Mawrth, Rhagfyr 17. Germanie .Iau, Rhagfyr 26 Ariatie.Mawrth, Rhagfyr 31 Celtic Mawrtb, Ionawr 7 Y mae y Llestri newyddion ysblenydd hyn wed tyuu i hrwr y fordaith i Ir amser byraf y mae yn besibl, ac ya rhoddi i Beithwyr y graddau uchaf o gysur sydd hyd yma yn gyrhaeddadwy ar y mor Cyfartaledd y ferdaith, Ii dyddynyrHaf; 9iyn y Gauaf. Y mae Salooa, Ladies' Boudoir. State Rooms; a'r Smoking Room*, yo nghanol y Llestri, ac wedi eu dodrefau yn foethus, a'u gosod i fyny gyda'r holl gyfleusderau iiweddar—pianos, libraries, electrichelis bath-rooms, barber's shop, 4*c. Cludiad, IS GHoi, a K Grini. Return Tickets am brisiau iseL Y mae cyfleusderau. y Steerage .'r nodwedd uchaf, a'r ystafelloedd yn anarferelo helaetk, wedi eu goleuo, eu hawyro. a'u cynesu ym dia; a ckaiff teithwyr y dosbarth hwn allaufed eu cysur yn caei ei astudio ynefalus. Cyflenwad anmhenodol a ymborth wediei geginio. Cysuron meddygol yn rkad. fstiwardesau yn y Steerage wasanaethu ar wragedcl. a-phlamil. Steerage fare mot isel ag unrhyw Linell aralL E p Drafts ar Now York am symiau heb fod dros XI jm rhad. Am y Ilong-log neu y fordaith, ymofyner if ISMAY, IMRIE & Co 10 Water St., Liverpool. THE LARGEST AND LEADING I PAPERS IV WALES AND THE WEST OF ENGLAND hSOUTHW ALES DAILY NEWS. Published every Morning, Price Id. THE LARGEST DAILY PAPER In Wales and the West of England, and the LEADING ADVERlISING MEDIUM, The "SOUTH WALES DAILY NEWS" has a verj large and constantly increasing circulation, and is distributed throughout an unusually extensive area. The SOUTH WALES DAILY NEWS" circulates in every Town and Village in South and Mid-Wales, Monmouthshire, the Forest of Dean, and a large portion of the West of England, and it is unsurpassed as a General Advertising Medium-partioularly for communicating with the Commercial, Mining, Ship- ping, Manufacturing, and Agricultural sections of the community. THE "CARDIFF" TIMES," AND "SOL1H WALES WEEKLY NEWS) Fubiahed every Friday & Saturday. Price 2d. Has been Enlarged to Sixty-four Columns, ren pg it THE LARGEST NEWS-SHEET IN THE KINGDOM, and the WEEKLY ADVERTISING JOURNAL For Wales the West of England. R. E. EDWARDS, v DENTIST, r ( r I cBOBSES FFISTIHIOG ADDYMUNA hysysm ei fed yn parhan i ym- 1 weled &'r lleoed canlynol, lie y gellir yua- gyngbori ag ef yn mhob achog perthynol i'r danedd. LLANBERIS bob dydd Mawrth cyntaf ar el y cyfrif, gyda Mr Ishmael Davies, Draper. PORTHMADOG, bob dydd Gwener, gyda Mr. John Jones, Temperance, (gyferbyn a'rfarchnadfa). DOLGELLAU. laf a'r 8ydd dydd Sadwrn yn a mhob mie, '^yda Mr William Davies, Beady Made jr CiOtWDgMwt. I D/fc.— IIJJM by jt fjmro.l f PURWCH Y HEWOH Y GWAED A CYFANSODD- IAD .£. Ago rf: GWILYM EVAKS' UI IM\K BITTERS NBU VEGETEBLE TONIC Y Fedayginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a Adyfeis. iwyd e wryfhau y ey/ansoddiad a phuro y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau "wedi. eu haddas gymysgu, sef, Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Root, &c. Mewn gair, y mae bren bob llysieu yn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfynaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau canlynol:— 1. Gwondidau bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol:-Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig chyaglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r rwyneb, llewygon, teimlad obwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, d^yg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, pesweh, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline). 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder hanarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn cewyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ae yn beeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, pleurisy, yr afu ym afiach. a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ao ysgafnder yn y P%. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock^ ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a phob math o distemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethan pwysig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbys- rwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rhywun yn amheu gwinoneddy canlynol, dymunir amo ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. (Å eerr.) London, Medi laf, 1878. M*. GwilvmEyans.. Anwyl Syr,—Mae yn dda genyf ddwyn tystiolaetn i rinwedd eich darpariaeth rhagorol, y Quinine Uittbes, trwy yr hwn yr ydwyf wedi derbyn: Ueshad mawr yn fy nhaith faith a'm llafur parhaus am bedwar mis-teithio a phregethu braidd bob dydd, ao yn ami ddwy a thair gwaith y dydd. Yr ydwyf yn hynod ddiolchgar amy lies a gefais, ae os y caf y fraint o gyrhaedd cartref, bydd yn dda genyf ei recommendo i eraill, yn gyatal a gwneyd defnydd o hono i fy hun am tetilu. Ystyriwyf eich bod yn gymwynaswr mavor dynoliaeth yn y darganfyddiad hwn. Ewchrhagoch—llwyddiant parhaus, a« oes hir oddeinyaa- ioldeb. Meddyliaf fyned i Paris heno. Serch calon atoch, gyda diolchgarwch eto.-Tdwyf, yrA^°^ERIESj V4.4I, W. Hamson-street, Chicago, U.S.A., Gweiziidoff y Methodistiaid Clfinaidd. Y mae gan QUININE BITTERS un cvmeradwyaeth an- arferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heflfeithiau trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methaat gyda'u cyfleri meddyginiaethol eu hunaia. AT FASNACHWYR GLO. ( Y GLO ERYR CLODFAWR. Gwresog, Brae, Glan, Parhaus. I'W GAEL TN USTIO ODDIWRTH B.JNICHOLS, SAJIDFIELD HOUSE, NEW- TON-LE 1LL0WS, LANCASHIRE QUININE BITTERS. Fy nghyd-wladwyr— Yr wyf, er ys rhai blynyddoedd bellach wedi bod ya yr arferiad ø gymeradwye y 'Quinine bittera* i ddynion yn dyoddef dan amrywiol o anhwylderam, ac y mae yn dda genyf i allu hysbysu, fy mod wedi ei oael yn ateb fy nysgwyliadau yn mhob achoa, i raddau pell iawn. Yr wy wedi gael mantais, nid yn anig i weled ei dylanwad Aai«n us ar eraill, ortd hefyd i'w deimlo fy honan. CMdiar y»- brawf hir a theg o hone, yr wyf yn y modd mwya dibryder a ohydwybodol, yn ei gymeradwye i'r eyhoedd fel cymysgedd Uysieuol ragoroL Y mae yn gymysgedd a ddarpariaethau o'r llysiaa goreu. Cynghorwn ddynion gweiniaid mall-dreulio, iselyebryd, See., ym sghyd a rhai yn cael eu blino gan darddiadaa ae anmhnredd gwae i wneyd defnydd amser ol o bono yn enwedig ys yr Hydre a'r Gwanwyn. Yr ffiddoch, yn hofitas, See., J H. BOWLAND Oaruel Hall, Awst, 10,18f8. GWILYM ZTANS' QUININE BITTEBB, OR THBABliJII TONIC. Allan o ''Seren y Oymeu,* Mer boenus ao amrywiol yw 'R doluriau flinant ddynolryw; Nid oes un diwrnod ya ddihoen, Na neb heb wybod beth yw poen; Yn wyneb hyn, mor werthfawr yw Fad dynion yn Mil. mysg yn byw Gysogrant ei meddyliau doeth I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth, 1 Am drwythau sydd o gyflawn rin I weu%'u anhwylderan blin. Mae GWILYK EvANS, Cymro chweg, Fferyllydd mawr Llanelli dog Drwy'i feddwl cryf a'i nerthol fryd Am lwyr- wellhan'n doluriatfi gyd. Mae wedi profi-r Hysiaa glin, j Eu Rhinau oil yn fawr a mäu; Cymysgu'r chwerw a'r m elus wna i I wneud un dwys feddyglyn da; Mae Uuoedd wedi profili nerth, Ond byth nis gellir dweyd ei werth. BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid ydyw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd ya feddyginiaeth hyn mewn Pius (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os ejrmerir ystyriaeth brinder y Quinine a Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer; heb an mmghyf- leusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neur aelod corf sydd yn wanaeh, ac felly yn fwy agored i heintiau aflechyd nae arferol, a dylid coflo fod bron pob mathoa 111LLS yn gwanhau y cyfansoddiad, ac aflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine, na Tincture ef Qainm, nao unrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond "Evans Quinine Bitters" mowh potelau 2s. PC. a 4s. 6e. a enw, "Gwilym Evans, Ph. C.; M. R. P. B." wedi ei ysgrifen ar Stamp y Idywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad ydynt. Ar werth yn mhob tref, neu yndirect ibob ma o'r wlad oddiwrth y perchenog GWILYM EVANS, Pharmaceutist, Llanelly, Carmarthenshire. D.S,Os na ellu cael y 'Bitters heb drafferth, ysgrifener at y perchenog. I'w gael yn Dolgellau gan R. O. REES Chemist. CANEUON ORIAU HAMDDENOL y PABCH. JOHN. H. WILLIAMS, tsuxsxamm, Lurrer, YN cynwys o ddaraau Barddonol ar waha J destyaa SwU«, f,