Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CTMDEITHAS ADBILADU GOGLEDDBARTH SIR DDINBYOH PRIF SWYDDFA —DINBYCH. Y SwYDDFHYDD CANCKHENOL. GOBUOHWYLWTR. Rhuthyn Mr. Ezra Roberts, Vale View. Llandyrnog Clawddnewydd.Mr. R. Roberts, British School. Ceryg y Druidion.Mr. David Jones, Dolwerfyl. Llaaneydd Mr. Moses Jones, Brynhyfryd. Henllaa Mr. John Roberts, Draper tSewmarket Mr. John Thomas, Draper. „ j Mr. Ellis Roberts, Joiner, Ty'n- WmeI ( y-wern; J. Jones, Cysulog. 1 Mr. Robert Thomas, Draper, eaarachno j Mr> 0wen Williams. Dolyddelea Mr. Richard Jones, Penllyn. Quarry. Ualgellau «.Mr. David Owen, Printer. Corwen •»•••• — Abergele Mr. Hugh Williams, Sea View. Colwyn Mr. William Hughes, Penmaen bach Ffestiniog Mr.Robert Thomas, Post Office Bethania. Fearhyndeniraeth. Mr. W.Hughes, Hafod y Wern Llangerniew Mr. Thomas Williams, Ty'n- twll. Lees wood.. Mr. Peter George. Llaaarucm Mr. David Jones, Bryn'rogof. Adwy a Ckcedpoeth Mr. Edward Foulkes. Bodfary Mr. T. J. Owen, National School. Bagillt Mr. Thomas Roberts, Agent, Gadlys Lane. RhoallMerchrngog Mr. W. John Rogers, Church Street Llangollen Yr. Thomas Jones, Draper MotttyK. Mr. Valentine Williams. Mount Cattages. Fftt Mr. Thomau Burgess Simon, Chester street. Dimas Mawddwy B. D. Evaas, Tanyfoel Meld Joseph Jones High St. Ar cais am feathyca arian o'r Gymdeithas, ac amunrkyw hysbysiad pellach yn ei chylch i'w anfoa at yr ysgrifenydd, MR ROBERT PARRY, 13, CIUPBL STREET, DENBIGH. ;7'" PEOPLE'S HALL, PONTYPRIDD, AND GENERAL FURNISHING WAREHOUSE. JOHN CROCKET, Clock, Watch, and Cabinet Maker, Mill-puff Feather, and Iron Bedstead Warehouse, TAFF & MILL STREET, PONTYPRIDD. HAVE you been to Crockett's Furnishing Wa house, People's Hall, Pontypridd? If not, nd buyfor CASH only. it. I. D Good Iron Bedstead — 0 14 0 Good Mnput Bed and Bolatet 0 10 0 flood Palliasse tor ditto -0 0 10 Stood Mattress <e. i) 0 Solid Mahogany Front Chest of Drawers 1 5 0 ood useful Pembroke Table «• ISO urood eight-day Timepiece 1 5 0 Good American Clock .oo 1 16 0 Good Kitchen Chait 0 3 Good Mahogany Bottom Chair 0 5 o Observe this particularly- atent Layer Watch, Warranted 4 4 0 Do. do. J. C. best make 5 5 f) Bilve and Gold Chains & Alberts equally low. Good Geneva Watches 1 5 0 Do. strongly recommended 1 15 o Furnishing department—Saucepans, Tea Kettles, Fenders, Fire Irons, Brushes, &c. UNDERTAKING DEPARTMENT. Men's Full Sized Coffins ISO Chiildren's lined with Blue outside 0 6 6 Clothcovered, Pall and attendance I 5 o A beautiful coffin. Carpets, Floor, Cloths, Hearth Rugs, Pianos and Harmoniums Meddygmiaeth. Anffaeledig I WELLA Y RHEUMATIC A'R GOUT; YR ydym wedi derbyn canoedd o dystiolaeth au i brofi hyn, ac nid oes un achos eto nad yw wedi ei gwbl wellhau, os na bydd y dyoddef ydd wedi bod dano er's blynyddoedd, a bod ei afiechyd yn chronic. Grellir ei gael mewn potelau, Pris 2s. 6c.a 3s. 6c., wedi talu ei gludiad i'r orsaf agosaf at y lie y bydd yn anfon am dano. Anfoner at y gwneuthurwr-R. Simon, Chemist, 57, Brownlow Hill, Liverpool. V COED TRAMOR. YN cael eu dadlwytho, llwyfch rhagorol o PITCH PINE O DARIEN. Mae yn y cargo hwn lwyth rhagorol. MEHEFIN, 1877. i LLWYTH o Fyrddau Llorio wedi eu parotoi. HYNOD Ð LAN. MEHEFIN, 1877. LILWYTH o FFAWYDD coch (Red Pine) yn oynwysCoED YSGTWAR, PLANCIAU, o 2 i 4 mod- fedd o drwch. Coed rhagorol. GORPHENAF, 1877. A MB. AT 0 LWYTHI I'W DISGWYL I MEWN. Mae y llwythi uchod yn gystal a'r Stock flaenorol o BOB MATH 0 GOBD yn deilwng o sylw neillduol. JONES & GRIFFITHS, ABBRDOYEY, YNYSLAS MACHYNLLETH. Pob archeb i'w hanfon i Aberdovey, Melinau Llifio yn Ynyslas. TO COAL MERCHANTS. Celebrated Eagle Coal!! Hot, Free, Clean, Durable. To be had only from J. H. NICHOLS, Sandfleld :House, Newton-le-Willows, Lancashire. DOLGELLAU! DOLGEUA un DOLGELLAU!! DYMUNAHENRY MILES hysbysu ei luosog gwsmeriaid yn y dref a'r wlad yn gyffredino ei fod newydd gael adret stock helaeth o DDILLAD READY MADE m brisiau rhesymol ar ffasiwn ddiweddaraf. Siwtiau iddynion, 28s. 6o. i fyny i 38s. do. Siwtiau i fechgyn, 15s-, 18s., 21g.; Siwtiau eto blant, 4s. 6c., 4s. 9c, 8s-, 8s. 6c., 21s Melvid eto, 15s.; Trousers Brethyn i ddynion diefnydd rhagorol, 8s. 60., 10s., 12s. 60. 13s.; Trowsers i fechgyn, 5s. 3c., 60. 60., 7s 60.; Torwsers i blant, 2s. 60., 3s. 6C., 4s. 4s. 6C.; Cotiau i ddynion, 14s., 18s., 21s. 22s.; Cotiau i fechgyn, 7s. 6C., 9s. 60., 12s, 2s. 6c., 13s.; Cotiau i blant, 3s. 6C. i fyny, Stock helaeth o Wasgodau Lliain am 2s. 60., 3s, @C.; Trowsers Fastiaii i ddynion, 8s„ 8s. 60., 8S.'9G.; Trowsers Cor drays i ddynion, 7s. QG., 8s. 60., 8s. ge., 9s.; Gwasgodau Fwstian, 4s 9c., 5s.; Gwasgodau Fustian a Uewys o bob mah, Crysau wedi eu gwneudyn barod am 2s. 60., 3s, 3s. 6c., 4s., 5s., 5s, 60. Cofied pawb y cyfeiriad:— HENRY MILES, Cambrian House, Dolgelley. l A CERTAIN CURE FOR NERVOUS DEBIL ITY. GRATIS, a MEDICAL WORK showing suffer- ers how they may be cured and recover Health and Vitality, without the aid of Quacks with Recipes for purifying the Blood and removing Skin Affections. Free on Receipt of stamp to prepay postage. Address Secretary, Institute of Anatomy, Birmingham, LLYFRAO CYHOEDDEDIQ GAN W. HUGHES DOLGELLAU. ->» ABERTH MOLIANT: Casgliad a Kmynau, Tonau, a Salm-odlau, addas i addoliad oyi hoeddus a neillduol. Yr Emynau dan olygiaeth y Parchn. W. Rees, D.D., a'r diweddar WilMam Ambrose; y Tonan a'r Salm-odlau dan olygiaeth y diweddar Mr. J. Ambrose Lloyd, a Mr. E. Rees. Y mae'r CasgliaA Si cynwys 726 o Emynau, 28 o Salm-odlau, a 344 a Onau priodol i'r geiriau. Gellir cael yr £ loyaAU *'( Ealm.odlau heb y Tonau. Y.PRISIA.TT. Yr Emynau ar Tonau (Sen Nodiant): b. at Cloth Boards, Red Edges 0 Cloth Boards, Bevilled, Red Edges » ( 0 Levant Grained Roan, Gilt Edges 8 8 Yr Emynau cer Sol-ffai Cloth Boards, Red Edges _rf I Levant Grained Roan, Gilt Edges « M v F Sol-fa yn mig. Cloth Boards, Sprinkled Edges Z1 « Tr Emynau alr Salmrodlau yn unig: ArgfaBl&d Bras, yn y gwahanol Rwym. iadau, am Is. 6c., 2s., a 3 4 Xrgraffiad Bhad, am Is., Is. 6c.,8i.,2s. 6c. a S 9 GEIRIADUR YSGRYTHYROL A DUWINYDDOL: gan y diweddar Barch, D. Husmin, B.A., Tredegar. Dan Olygiaeth y Parch, J. PBTB*, Bala. Mae yn cynwyø Eglurhad ar Eiria* so Ymadroddion y Beibl, a Hanes Teyrnasoodd, Sinas* oedd, Mynyddoedd, Dyffrynoedd, Oreaduriaid, Afen. ydd, Coedydd, a Meini gwerthfawr crybwylleiig yn yr Ttgrythyrau. Hefyd, sylwadau ar Wyliau, Aberthan, a Seremonlau yr Iuddewon, a Ohenedloedi waill; ya nghydag Baboniad ar brif Bynciau a Byledowytdax y Grefydd Grisfcioaogol, ao Adnodau cyleiriel at beb pwsfc1 Hefyd, Darluniad o Egwyddorioa prif Itewaia* y Byd Crefyddol, gyda banes Bywyd Ysgrifeawyr Sawimyddel eawocaf Oymru, a gwledydd eraill. Yn Rkana* Sifllt# GYDA MAPIAU A DARLUNIAW. ESBONIAD OYPLAWN AR Y TESTAMENT NEWYDD: gan y Parch. T. BOBBRIS, Llanrwst. Yn Rhifynau 6e. Cyfrel gyntat am 7, 8s., nen 9s., yn ol y rhwymiad. Cynwysa lylwadau ar bob Adnod, cyfeiriadau Ilawn, ac y mae y gwaith hefyd wedi ei addurno 8.g amryw Fapiaa ysplenydd. ILI COFIANT A GWEITHIAU y di- weddar Barch. W. Ambrose, Port- madog: Dan Olygiaeth y Parch. W. RBBS, D.D., Le'rpwl. Yn rhifynau swllt yr Qn. Rhenir tigy BWysiad i dri dosbarth. GYDA, DARIT THK KEADY-MADI: CLOTHING MART I ELDOiff HOUSE, DOLGELLAU. DYMTWA W. UDAVIES, hysbysu y cyhoedd el fod newydd dderbyn Stock 0 GOTIAU yOHAF At Y GAUAF. gw erthir y gwe ^dill o'rj^tock Haf sydd ar law ydagostyngiad cjKferbyfiiol i a ganlyn:— Rhoddir 3c. yi\ ol <) bob Is. mewn "Window Hollands gwynion^inelynion. Defnyddiau at Ddresses, pris arferol Is., fgwerthir hwy am 9c. Saith pwys o De d.^t rhagorol am £ l neu 3| lbs. am 10s., &c., &c/ Goruchwyliwf lleol dr4 y Cwmniau canlynol:- Northern Fire & Life Insurance. Plate {Mass Insurance. I Horse & Carriage In prance Guarantee & Accident*.Insurance —— The National Steam Ship Co, The Coupon Trading System, &c DIFFYG GWYNT, PESWCH, BRON- CHITIS. IHWiliKHi*ItH MAB TN BRODDI RHTDCHAD UNIONGTBCHOX. yn y achosion gwaethaf e ASTHMA,. PBSWCH, BRONCHITIS a BYEDEA ANADL, a gellir ei ddefnyddio gan y rhai mwyaf tyner a ran eu hiechyd heb yr anghvfleusdra lleiaf, gan nad ydynt yn cynwys unrhyw sylwedd a barai niwaid i'r cyfansoddiad. Pris 2s. 6 c. y blwch. neu saith blychiad am 158 yn ddidraul trwy y Post ar dderbyniad P.O.O. i WILCOX & Co., 336, Oxford Street, London, a tbrwy bob Fferyllydd. Ffug y w pob un beb fod y enw "E. W. WILCOX" wedi ei ayddo ar y blwch.