Hide Articles List

7 articles on this Page

AT NAMOR ELLIS, MIN-Y-MOR.

DINAS MAWDDWY.

LLANUWCHLLYN.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLANUWCHLLYN. AT LLEDWYN. Ymddenffvt A ma^ 8*™ eich dywediad, "Yn mhob pen mae opin iwn," Be felly yma. Nid wyf weii ymgynghori a'i ond yn hollol ar fy nghyfrifoldeb fy kunan> ceiaiaf ateb eich gofymadau a ymddangoaasant yn y DYDD diweddaf, fel y nnnlvn; 1 Mae'n debyg ma; 7 rheswm paham na chawsid cyfarfod rhydd i'r pl. wyf yw, na fwriadwyd iddo fod yn rhyw eisteddfod enwog, eithr yn rhywbeth bychan er ceisio dwyn iet \eactyd em cynulleidfa ein hunain i ddechreu meddwl ychydig. 2 a 3 Mewn perthynas i destynau y prif draeth- awd a'r englyniou, prin y gt NUwchddysgwyl unrhyw atebiad genyf, Mae'n debyg eu bodmor chwaethus a'r cyffredin o destyaau o'r fath. Nid wyf ya dewis datgan fy marn yn wah anol, a thrwy hyny, geisio gosod fy hun yn ddoethach na'r pwyllgor a'u dewisodd. 4 Dymunaf eich hysbysu, os yd yen am fod yn fanwl, fod testyn y Can, "Y noson olaf," wedi ei eirio yn hollol briodol, gan nas gall one un noson olaf fod, o angenrheidrwydd. Felly, chwi ganfyddweh mai noson olaf y greadigaeth a olygir. 5 Prin y mae hwn yn deilwng o sylw, gan ei fed yn amheu gonestrwydd ymarferol yn. y pwyllgor, ac yn diraddio eglwys a chynuileidfa barcL^us. Hyderaf y boddlonir ehwi ar yr atebion ucnoa, gan nas gallaf hebgor amser i ysgrifenu yeh waneg at y pwnc eto; ond os bydd gan y pwyllgo.r ryw genadwri bellach, caiff pawb y fantais o'i chl.vwed ,drwy ryw gyfrwag cyhoeddus. Yr eiddoch yn b arch us, British School, G. R. HUGHES, Rhag. 23ain, 1878.

CYHOEDDIADAU YR ENWAD.

GWNEWCH BOBPETH YN GYMRAEG.

[No title]

.■•■..■, i \ ATEBION I GWESTIYNAU…