Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

:u. Y DYSGEDYDD AM 1879 DAN OLYGIAKTH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA. A'R PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON. PRIS PEDAIR CEINIOG. Cynwysiad Rhifyn Ionawr. Anerchiadau i Wyr Ieuainc-Y Dechreuad y n o Genesis a Gwyddoriaeth. Gan Herber. Esboniad—Pechod, Eiriolaeth, ac lawn. Gan y Parch. John Davies, Aberdar. Adgofion am Enwogioll-Glan Alun. Gan Gwalchmai. Adgofion am Ddiaconiaid Rhagorol-Y diwedd- ar Mr. E. Jones, Post Office, Rhufchyy. Gan y Parch. S. Evans, Llandegla, gyda llythyr oddiwrtb Hiaethog. Pa fath un ydyw y Diacon Llwyddianus? Gan y Parch. Alun Roberts, B.D., Caernarfon. Pregethwyr ac Areithwyr—Y Parch. W. H. M. H. Aitken. Gan Edmygwr. Y Beibl a darganfyddiadau diweddar. Gan y Parch. Thomas Roberts, Wyddgrug. Trydaniaeth a'r Goleuni Trydanol. Hynafiaethau. Gan Oyflin. Y Parch. John Williams, Caecoch. Gan y Parch. KiThomaa Roberts. Cynulleidfaolwyr Seisnig a Damcaniaethau di- weddar am Gosb Ddyfodol. Gan Dr. Kennedy. Cariad Pedr. NODIADAU MISOL:— Llys Morley. Blwyddyn Newydd Dda. Ffydd y Tywysog Bismark. Y Dywysogea Alice. Cyfarfodydd Chwarterol, &c. Bydd DYSGIDTDD Ionawr wyth tudalen yn yn fwy nag arter. Diolchwn am yr Archebion YN DDIOED, DYSGEDYDD Y PLAN T, AM 1879. PRIS CEINIOG Y MIS. Cynwysiad Rhifyn Ionawr. Breuddwydio a Gwsithio Pwy sydd yn wir Hoffus Y Teithiwr a'i Arweinydd Dalen y Plant Lleiaf (gyda Darluniau) Rhagluniaeth fel cymylau Dweyd Gormod "Gwna a'th holl egni" Llwch aur Tom Bore dydd Calan (gyda Darlun) Yr Anffyddiwr a'r Plentyn Pethau i'w Rhoddi a'u, Cadw Geiriau Caredig Calenig BI .vyddyn Newydd Dda Dr. Isaac Barrow Presenoldeb meddwl Eilunaddoliaeth yn yr India (gyda Darlun) ASGLODION:— Rhy hwyr yn Cychwyn Camgymeriad Digrifol Gweddi Hynod Y Dyn Croes BABDDONIAETH: Y Bachgen Iesu Pan ddaw'r nos Dywedwch y Gwir Y Gauaf a'r Gwanwyn TON:-Blwyddyn Newydd Dda Amryw Wobrwyon am ateb Cwestiynau CYFARFOD CHWARTEROL SWYDDI DINBYCH A FLINT. CYNELIR y nesaf yn Llangollen ar y 15fed \J a'r 16eg o Ionawr, 1879. Y gynadledd am o'r gloch y dydd cyntaf. Pregethir y nos a hrwy'r dydd dranoeth. E. T. DAVIES, YSIJ. WILLIAM GRIFFITH, COMMERCIAL ENQUIRY OFFICE, GLANAFON COTTAGE, DOLGELLEY, PUBLIC ACCOUNTANT, House, Estate, General Commission Agent, and Debt Collector. Agent for the Scottish Equitable Life Assurance Society; The North British and Mercantile Fire Insurance Company; and several Trade Protection Societies, &c. Yn awr yn barod, DYDDIADUR YR ANNIBYNWYR am 1879. DAN OliYGlAETH Y PARCH. B. WILLIAMS, CANAAN; A'B PARCH. R.W. GRIFFITH, BEIHEL. Pris Is. 6c. a 6c. Y MAE yn cynwys y wybodaeth arferol, Y gydag ychwanegiadau a gwelliantau pwysig Yr archebion i'w hanfon i Mr. W. Hughes, Printer, Dolgelley. AT EIN GOHEBWYR. MORGRUGYN.-M wy gweddus i gyhoeddiad crefyddol. ABREC.-Gadewcb i arall Hdganu o'ch blaen, os yd- ych yn teilyngu hyny. YMHOLTDD.-Mae y DTSGEDTDD am Icnawr wyth tudalen yn helaethacli tla'i ragflaenoriaid. s. T. D.-Symol iawn, yn wir. DAR&UBNYDD.—Ymddangosa y benod gyntaf JTofel yn ein rhifyn nesaf. MEWS LLAW.—Porthmadog, Eisteddfod Abermaw, Rieiart Dafydd, At Dyfed Qwawdrydd, Luxum, ger TreBynon,&e.,&c.

ADGOFION Y FLWYDDYN.