Hide Articles List

7 articles on this Page

Y CYNWYSIAD.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Mae yr agwedd newydd sydd ar bethau yn Affghanistan, a achoswyd drwy ffoedigaeth Shere Ali, rbyddhad ei fab, Yakoob Khan, a thraws-symudiad carcharor gorthrymedig o ddaeardy ei garchar i fod yn dywysog ar ei wlad, yn parhan i fod yn destun llawer iawn o ymsyniadau. Ond gan mai yehydig o bobl, mewn cyttihariaeth, a adwaswant Yakoob Khan, nis' gallant ddyfalu pa ffordd y try. Y dybiaeth fwjaf dyddoroi, yn gystal a'r fwyaf tenygol, ydyw eiddo y Proffeswr Yambery, teilhiai yrhwn yn Nghanolbartb Asia sydd yn ei wteud yn gryn awdurdod, ac y mae yn bersonol gydnabyddus a lIywodraethwr newydd Cabul. Desgrifia y Proffeswr Yakoob 4 fel dyn gochelgar a dyfn, yr hwn sydd yu meddu ar ddigon o synwyr i weled pa mor ynfyd ac annobeithiol fyddai iddo barhau i wrthwynebu Prydain Fawr, ac i gasglu oddi- wrth enciliad Rwssia pa mor lieied y mae y gallu hwnw i ddibynu arno. Os geilir rhoi coel i dybiaeth y teithiwr yma, y mae y rhyfel drosodd, a chyda Yakoob mewn awdurdod, fe symuair yr anhawsder politiçyddol oddiar y ffordd yn dra buan. Mae yn boeibl y gall hyny fod. Ond y mae yna stori arall dra gwahanol ar led; o ba le y tarddodd, sydd gwestiwn arall. Dyna ydyw, fod yr Ameer wedi rhyddhau ei fab, a'i osod ar ei orsedd, ar yr amod cysegredlg fod iddo barhau y rhyfel a'r Saeson. Os profa y stori yma yn gywir, byddwn dan yr angenrheidrwydd eto o gymeryd Cabul. Pa ley mae yr Ameer, nid oes neb eto wedi cael allan. Yr anig arwydd ffaftiol i heddwch ydyw fod yr Affghaniaid yn hynod o gyfeillgar. Maent yn barod i wneud cyfcundeb ar unrhyw amodau.

[No title]

[No title]