Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

tLINELL Y WHITE STAB" SYLWER. Mae agerlongaa f Llinell hon yn cymeryd y r*ne Routes, a gymeradwywyd gto Lieut. ury, wrt yoed adychwelyd. J: AQERLGHGAU m UNQl 0 oaleithiau. lF&r$9? P i13>°Q° cefly 1 W## 0 WT^RPOOIi i NEW YORK bob dydd 1 fal O QUEEN&TOWN CCORK) bob dydd 11 -HTirir fcWENER. mAp Albiongau cyflym a thra adnabyddua iinelS hon yn hwylio fel y canlyn:—O LIVER- hdbio QUEENSTOWN: 'eibio ermani\ Iau, Mawrth, 21. ■ altic. ^V,, .wC • Mawrth, Mawrth 26 i Adriatic Mawrth, Ebrill 2. ] ritanic Iau, Ebrill 11. ] Republic Ian, Ebrill. 16. Y mae y Llestri newyddion ysblenydd hyn wed 1 rnujJe*6-jr iordaith i'r amaer byxp.f^J mae.yn otitt, ac yn rhoddi i Dcithwyr y gradaau uchaf o Drnv aydd hyd yma yn gy rhaeddadwy ar y mor i CjVartaledd y fordaith, 8i dydd yn yrHaf; 9Jyn y f»u« £ i Y mae -Saloon, Ladies' Boadoir. State Rooms, a'r Smoking Rooms, yn nghahol y Lleetri, ac wedi eu Aodrefnu yn foethus, a'u gosod i fyny gyda'r holl £ yfl«nsderau diweddar—pianos, libraries, electricbells lath barber's shop,$c. c Cludiad, 15 Gini, a 18 GinL Return Tickets am brisiau iseL Y mae cyfleusderau y Steerage o'r nodwedd uchaf, t'r ystafelloedd yn anatflerol o helaeth, wedi eu goleuo, eu hawyro. a'u cynesu yn dda; a chaifl teithwyr y dosbarth hwn allan fod eu cysur yn caei astudio yn ofalus. Cyflenwad anmhenodol o ymborth wedi ei goginio. Cysuron meddygol yn rhad. } Ystiwardesau yn y Steerage t wasanaethu ar %ragedd a phlant. 8teerage fare mor isel ag unrhyw Linell aralL 4 ^Totkam symiau heb fod dros £ 1 rAm^Mof-iog nen y fordaith, ymofyner ky ISMAY, IMRIE & Co j| f 10 Water St., Liverpool, j j |iir *• ^^TSE LARGEST AND LEADING > PAPERS IN WALE&AND THE WEST OF ENGLAND "SOOTH WALES DAILY NEWS. Published eTery Morning, Price Id. THE LARaBST DAILY PAPER In Wales and,th& West of England, and the LEADING ADVERTISING MEDIUM. The "SOUTH WALES DAILY NEWS" has a ver, large and constantly increasing circulation, and is {distributed throughout an unusually extensive area. The SOUTH WALES DAILY NEWS" circulates In every Town and Village in South and Mid-Wales, Monmouthshire, the Forest of Dean, and a large portion of the West of England, and it is unsurpassed £ s a General Advertising Medium—"particularly for joommunicating with the Commercial, Mining, Ship- ping, Manufacturing, and Agricultural sections of the community. j 1 THE "CARDIFF" TIMES," 1 1 AND "SOUTH WALES WEEKLY NEWS P uliUfesrfi entry Friday & Saturday. Price 2 Has been Enlarged to Sixty-four ColcniBB, ren THE LARGEST NEWS-SHEET IN THE KINGDOM. J and the E WEEKLY ADVERTISING JOURNAL gk the Weet of England. i ilit i .-j,' ) A .Jnt/itvw/ tn f"» y ;;• ••; L467 9 0 Cirwetiw' i ••V «•yn- "'t JO 0 ItiiGera^ 5 o W". Williams (MJ&) >». 0 /6 o X V 0 2 0 ^o^taaaBpprtea.^ <_>•; ^■.«« j* 6 ^S^wgliad.YY0 6 0 Ml« iS^SiwnberfA- JX 0 2 6 0 .r—rr^ f. V o < v- FURWCH Y -lab HEWCH Y GWABI) A 0 GWABD A CH EYFi q W^^vCHRYF.. { '1-' AgaVr, :h": GWILYM EVANS' QUININ E BITlERS, NEU VEGETABLE TONIC, '« Y Feddyginiaeth oreu a ddychymygtoyd ac a ddyfeis- iwyd er cryfhau y cyfansodfiad a phuro y gtpaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddas gymysgu, sef, Quinine, Sarsaparilla, Safiron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Root, &c. Mewn gair, y mae bron bob llysieu yn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau canlynol:— 1. Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol:-Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig chysglyd. y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline). 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadaUt sef gwaelder cyn bwyd, trymder hanarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn cewyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boetb, brathiadau disymwth yn yr ochr, pleurisy, yr afii yn aftach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r ilygaid, ao ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyflfdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a phob math o distemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethan pwyøig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbys- rwydd trwy yagrifenu at y perchenog. Os bydd rnywun yn amheo gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. TAHratisuu, FFSSTIKIOO, Mehefin 7, 1877. AlfWYL Sy.Mae yn bleser mtwr genyt trael y fraint o anfon hyn atoob, fel y enfloch chwi a phawb eraill wybod betb mae eilb Quinnine Bitten yn ei wnemthnr yn Ngoeledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws personau aydd wedi cael tu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn udig enw fy hunan. Qwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi ar llall i gyfalll, a gwnaeth y ddwy ei gwaeth yn rhagorol. Mentraf ddyweyd nad oes dim, ia sylwoh, dim wedi d'od i'r golen eto gan neb un dyn byw, nw gymbaru &'r Quinine Bitters tnag. at ddiftyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur cnriad y galon, poen yn yr ochor a rhwug yr ysgwyddau, a phoen yn y pon. Oallaf eicrbaa fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardel hon trwy gymeryd nn botelaid 4s. 60. o'r Quinine Bitters. Taer gymhellaf bawb sydd mewn bryder am en hiecbyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd dyngarol oddiwrth un a gafodd wellhad cyflawn Tr eiddoch yn dra diolohgar, EOBERT WILLIAMS, (Gwas y Llew). THIALS, NIAR READING, LLTA May, 1877. «|DBA& SIX,—I have examined your Quinine Bitters and nd them to beqaite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous idstances that have come under my immediat0 notice. for genaral debility, atonic indigestion, fee. I have frequently recommended them with marked snaceM (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY. M.RtOS. (Eng.), and L.S.A. (Lond), Panttorco, Cokwil-in-Elvkt, Mat 30, 1877. Amwtl Sye,-—Er clod i chwi a lies i ganoedd, dymyttaf eich byabysu fod eich meddyginiaeth arddercbog wedi bed yn hynod o lwyddiinns yn mhob case ag yr wyf fl wedi ei gymeradwyo. Owelir yn eglur mewn amsar byt bod eich dyfeisiad yn dda, sef cryfhau ac nid gwanhau y cyfan- soddiad." Nid ydwyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at weiniadau y nerves a gewynionj curiadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, eef neuralgia, tic deloreux, &c.; anhwylderau y cylla, yr afa alr arenan, M uwchlaw pob peth iselder yebryd a gweniadau y freit. Y mae yn dda genyf fod cywrsinrwydd meddyginaethoi wedi ei befffeithie mor belled. Mr. Gwilvm bvans. Yr eiddooh, fco. T. DAVIES. D.B.—Y mae yn hynod gyfaddes i blant yn tyfu. Linellau a ysgrifonwyd gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), ar ol profi ao adnabod effeithiau GWILYM BV ANS' QUININE BITTERS. OR VIOEABtB TONIC. Allan o ''Seren y Cymru" Mor boenus ao amrywiol yw 2 'R doluriau flinant ddynolryw; Nid oes un diwrnod yn ddihoen, Na neb heb wybod both yw poen; Yn wyneb hyn, mor werthfawr yw Fod dynion yn ein mysg yn byw "JilL, Gyaagnmteimeddyliamdoeth I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth. Am drwythau sydd o gvflawn rin j I wellVu anhwylderau Dlin. Mae GWILYK Kvahs, Cymro chweg, Fferyllydd mawr Llanelli deg Drwy'i feddwt eryf a'i nerthoi fryd, i Am lwyr wellhan'n dolariauli gyd. Mae wedi proffr llysiau glSn, Ea Rhinau oil yn fawr a m&n; Oymyogulr chwerw Wr malue was I wneud un dwysfeddyglyn da; Maelluoedd wedi pron inorth, | Ond byth nia gellir dweyd ai werth. BYDDED HYSBYS I BAWB. i (A.) Nid ydyw bosibi dodt'r holl gytttXtu aydd yj y feddyginiaeth hya mewn Pint (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, 08 oymol ystyiiaeth brindery Quinine a Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer; heb un aDD ff. leusdra. ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y m* yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bittereyn cryfhau y rhan, neur toel o'r corf sydd yn wanach, ao felly yn fwy agored i hein. ti as a&«hyd aae arfwol, a dyM oono fod bron pob m i a BILLS yn gwanbau y oyfassoddiad, ao alffe&yddu jr eyUa| (E.) Nid Quinine Wine. na Tincture of Qoimn, bao unr hyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, jond "Evans Quinine Bittexa" mown poie!aa. 4*. 9c. a J Ml 6<fc a'r enw, "Gwilym Evans, Ph. C.; M.R.P.8." wedi ei ysgriisnu ar Stamp y l'Jywodraeth; heb hyn, fcwyll a ffhgiad yayQt' Ar werth yo mhobttrei, neu ya direct i bbb ..an o'r wlad oddiwrth y perchenog il i GWILYM EVANS, 'Ml • j Carmarthenshii4. D.S.->Os na ellit cael y IB itters heb dramro- ysgrifeaer at y perchenog. J Wholesale Agent-Mr. R. WYNliB WILLIAMS, Dolgellau. •* ANEUON ORIAU HAMDDENOL p T i Paboh. JOHN. H. WILLIAMS, LLANBESTTW, LUETN, YN cynwys 82 o ddarnau Barddonol ar wahanol destynau. Pan Swllt. fl. ~rz TYS TEB IEUAN IONAWE. vt Dymuna loan Eryri wneud yn hysbys ei yn der- byn tanysgrifiadau at dysteb Ieuan Tr*11" beris, a'r amgylchoedd. Ni bydd y»u».*hwy^tr, trwy hyny, i neb afyno anfon at y ddau frayd ayrbgyiner- asant yn ewyllysg^r i dderbyn tanysgriliujdau yn Nolgellau, sef— Mr. Hugh Owen, Currier. Mr. Wm. BvauS, Furmtura Dealer. TTTEISIEU. "J. V- CRYDD. Yn ddyn aobr ac yn weithiwr da. Ymofyner A Griffith SvAns, LlWJDpril, Merioneth.