Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

v^CTMDEITHAS ADEILADU GOGLEDDBARTH SIR DDINBYOH 1 PRIFSWYBDFA —DINBYCH.awr, Y Swyddfhtdd Cahghbnol. •1' r, GoKUCHWYLWYB. T/f Rhuthyn Mr. Ezra Roberta, Vale View. Llandyraog ■ —— Clawddnewydd.Mr. B. Roberts, British School. Ceryg y Druidion.Mr. David Jones, Dolwerfyl. Llaimeydd Mr. Moses Jones, Brynhyfryd. Henllan Mr. John Roberts, Draper eWmarket Mr. John Thomas, Draper. «'• (Mr. Ellis Roberts, Joiner, Ty'n« niel, •• | y-wern; J. Jones, Cysulogt (Mr. Robert Thomas, Draper. reuamchBO j Mr. Owen Williams. Dolyddelen .,—Mr. Richard Jones, Penllyn. Quarry. Dolgellau —Mr. David Owen, Printer. Abergele" Mr. Hugh Williams, Sett View, Colwyn Mr. William Hughes, Penmaen bach a, Ffestiniog Mr.Robert Thomas, Post Office Bethania. Penrhyndeudraeth. Mr. W.Hughes, Hafod y Wern Llangerniew Mr. Thomas Williams, Tylu. twll. Leeswood Mr. Peter George. Llanarmoa Mr. David Jones, Bryn'rogof. Adwy a Choedpoeth Mr. Edward Fomlketf. Bodfary Mr. T. J. Owen, National y School. Bagillt. Mr. Thomas Roberts, Agent, v' Gadlys Lane. < Bhosllanerehrugog Mr. W. John Rogers, Church Street Llangollen Mr. Thomas Jones, Draper Mostyn „ Mr. Valentine Williams. Mount Cottages. Fflint. Mr. Thomab Burgess Simon, >!1'B Chester street. Dinas Mawddwy E. D. Evans, Tanyfbel Mdld.Joseph Jones Sigh St. Ar cais am fenthyca arian o'r Gymdeithas, ac am unrhyw hysbysiad pellacft yn ei chylch i'w anionat yrysgrifenydd, •»"I»d »iosrfjiaffo wt-t1 -<• 1 -■ '"j-jtb, er^rr* MR. ROBERT PARRY, 18, Chapbl SSBBT, DBNBIOH. v,- "'IOPLB'S HALL, PONTYPRIDD, AND GENERAL BURNISHING WAREHOUSE. JOHN CROCKET; t, r;, Clock, Watch, and Cabinet Maker, Mill-puff i,, Feather, and Iron Bedstead Warehouse, 't'J, TAFP & MILL SVRBET, PONTYPRIDD. HAVE yon been to Crockett's Furnishing Wa house, People's Hall, Pontypridd? If not, ulClbuyfor CASH only. A. D Good Iron Bedstead ou o 1 Good Milpuff, Bad and Bolster M. 0 Ho 6 GdodPalliaase tor ditto \U' ■ U*> f 0 10 -*►- Good Mattress •• *»•; ,i Or 0 j Solid Mahogany Front Chest of V, ,.f Drawers i 5 Qi ood useful Pembroke Table w .< i 1 2 0 vrood eight-day Timepiece 1 5 0 Good American Clock 1 16 0 t Good Kitchen Chaii 0 3 Good Mahogany Botfioitt Chair1 J. 0 5 o t)b#erv61"^ ptoticularty—' (fu ;/m. <"1 atent Lever Watch, Warranted Do. do. J. C. best make 5 5 o* Silve and Gold Chain* & Alberta equally low. Good Genera Watches l 5 0 Do. strongly recommended 1 15 0 ji, Furnishing department~SaUcepanB) Tea Kettles, lJr; Fenders, Fire Irons, Brushes, &c. -P. UHDBBTAKING DBPARTlLBRX. ■ Men's Full Sized Coffins 1 10, 1; Chiildren's lined with Blue outside o 6 £ j -d: Clothcovered, Pall and attendance 2 a g h A beautiful coffin. r j I jQeipets, Floor, Cloths, Hearth Rags, Pianos and Harmoniuma :rrt1 í go«dsdelivered home for 12 miles roandv ] I ri 1!JQP 841 Money only—Arian parod yn uuJr. GWAED DRWG f •' f YW'R achos o'r Blast, Scurvy, Piles, Olefyi y Brenin neu Manwynau, Clwyfau, Cornwydon, Panddynod, Yafa y Cnawd, Gwynegon, Danod<f, Gout, Spleen, Zts, Pbea Pen, Stitcies, Ohwydd y Glands, Clefydau |Be4yWaldd, Cryd,, Ataliadau Natur. fleintiau, Nei|ireg Egwan, Gloesiadiu, Clefyd Melyn,' Diffyg Traul, Twymynon, Tuedd i'r Darfodedigaeth^.&c. Feilymae o'r pwys mwyaf i Buro, Cadarnhau; a Ghryfhau y Gwaed, a thrwy fayJiy DdtdWyeiddio pt>b Afie^^dv. trwy gymeryd y Feddyginiaeth jfawi at y Gwae^ m ^UL Er prawf o'r effaith neillduol sydd ynddynt, wele a ganlyn:— '■ I r; GWELLHAD HYNOD O'R PILES, &c. Srn-Trwy gymeryd eich Pills hynod, sef, "Blood Pills" mi a gefais wellhad rhyfedd oddiwrth y Piles, Poen yn y Pen, Cluniau, a'r Cefn. Yr oeddwn yn methu a chardded teaidd gan wendid,ond yn awr yn gryf ac yn holliach. Cwmbran, Awst 20, 1876. MALRY JAMES: GWELLHAD O'R DYSIEMBER,GWYNEGON,&c Syk,—Erlles y eyhoedd yr wyf yn eich hyabysu o'r gwellhad a gefais trwy gymeryd eich Pills at ,y Gwaed. Yr.wyf yn awr yn holliaph, wedi bod am ddwy flynedd mewn blinder mawr gan Ysfa a Phoethder y Cnawd. B. THOMAS. Dolau, Llanelly. Y mae araill:yma. wedi euhiachau o'r Gjtwynegon Stitches, a Tharddiant ar y Cnawd k gan yr un Pilla gwerthfawr. ■ Trade Mark-IBLOODPIILLS. 069birpab ffagiad. Ar werth gan holl Chemists y Deyrnas am Is. lie., 2s. 9c. a 48. 60. Trwy y Post am 2c. 2s. Up. a 4s. 2c. gan y Patentee— 4 JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL LLANELLY. Wholesale by all Patent and Drug Houses in Lon don, Liverpool, Manchester, Bristol, Birmingham Cardiff, &c.. Î .Oik ,.i>U .a l yB.1. Meddygriniaeth Anffaeledig 1 we £ ia V UIA| RHEUMATIC A'R rG?Wf} YR ydym wedi derbyn catnoedd p dystiolaefh 1 au i brofi hyn, ac nid oes un aclios eto nad yw wedi ei gwbl wellhau, os na bydd y dyeddef ydd wedi bod dano er's blynyddoedd, a bod ei afiechyd yu ckronic. Gellir ei gael mewn jpotelaUj Prjs 2s. 60. a 3s. 6c., wedi talu ei gludiad i'r oraaf agosaf at y eulleybyddyn anfon am da no. Anfoner at y gwneuthurwr — R. Simon Chenp^t, 56, Brpwulow Hill, Liverpool. j THE REÄQY MADE CLOTHING MIIT, EtDÓN HOUSE, DOLGELLAU. DYMUNA WILLIAM DAVIES hysbysu ei fod yn bwriadu gwerthu COTIAU UCSAF WATERPROOFS, &c., gyda gotyngiad fel y can- lyn, er mwyn clirio yr oil sydd weddill:— MACKINTOSH COATS, &c. Prisiau arferol 7s. 6c., 9s. 6c., lis. 6c., 12s.6c., 14s.6c., gostyngir hwy i 5s. 6c.. 7s. 6c., 8s. 6c., 9s. 6c„ 12s. Prisiau arferol 18s. 6c., 19s. 60., 25a. 60., 30s., gostyngir hwy i 15s. 6c., 16s. Or- 21s., 24s. 6c. &c. ;LgYd -Leggins &c., gyda gostyngiad cyferbyniol. Waterproof Cloaks i ferched. Papyr at Bapuro Tai o Geiniogr y pisin'i 17oy. &c., &c. Gwllhad oddiwrth anwyd mewn Dng munyd. flATMAN'S BALSAM 0? Dng munyd. flATMAN'S BALSAM OF HOMHOUND. RHAG^ y Peswch, Anwyd, Orygai, a phob afiechyo yn y Frest a'r Ysgyfaint. Y mae ya attal yoan yatperi i grynhoadftu tufewnol dd'od i fyny, Swellliad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r gehau, fel gellir iei roddA i blant yn gystal ag i rai mewn oed. H;h«dda hwn iachad uniongyrchol -a^pharhaus. iftif'ir i^AS' r$torn a dymunol. iV H { i\ Important Testimonials. 16, Picton Place, Carmarthen. khaie had several botthes your lfalaplti, |Uia ^Rjapotupl fti^m of isflnlle val#. Yours wuly, J. BoWea, Station Master. Amport Firs Andover, May 29th, I860.—Sir,—I have for some years had your Balsam Of Hdrehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much beoeflt Bhehas derived., fibs was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong, I hav ^recommended you doiena o> ciis^qn^rt^ ^nd all hare been pleased with it. J" /■ j <, I am, yours, &c., H. B. WsBsfBk. Mr. Hayman, Chemist. Childbkn's Cob&H.—Mrs. Petherick, Yny seedwi" Iron Woiks,.Swansea, has found the balsam eminently tseful in her family, and always keepa it in theàoue ready for any emergency, and never fixds it fail. Gellld rhuddl nifer fawr g$ystMl%ethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y Balaam nwn. Parotoedi6 yn unig gan A. Hayman, Fferyllydd Caatellaedci, ac yn cael ei werttiv, mewn boteli Is. 1 ^Cw, a.%i. 9c. yr un gan bo b Fferyllydd parchua yn Aber tave, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Dywyaogaet b* PRIF ÛRUOlIWYLWYR-W. Sutton & Co.; Barclay h Soina, Llufldain; Collins & Rosser; Pearce & Co. Briste; ac Evana & Co., Liverpool. Gooheliad.—Erfynir ar i'r cyhoedd gy»(eryj syln fod y geiria '.Hatman's Balsam of Hobkhound- wedi el atampio ar y poteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S!.—Ymae oryn arbediad wrth gymeryd y p wyaf. ^——i—' ■■mmip"" > BNAINT H0UM»WA¥ «^ i.H PAWS gydd yn dyoddef oddiwrth beswch, ▼yd, bronchitis, caethiwed anmudiada8 afreolaidd y galon a daer gymbellir i rwbio ygwdei y fron, nen y cefn, fel y bri,do- yr achos yn gofyo gydag olew treiddiol Holloway ddwy waith yn y dydd. Gall cleifion )'mddb:'iefJ yn y canlyniadau ffafriol a ddilyr ant y driniaeth hon. Yr olew hwn ydyw'r feddyginiaeth fwyaf sicr a diogel '• i hoi .aahwylderau mewnol ac allanol y gw<Mf. j [• C £ £ SAU DRWG BRONAU DttWO, ULCERS, ABSCESSES, ARCHOLLJOl* ENNYNIADA V o BOB MAIS. L- Grflir eu llwyr wejUhau trwy gymhwysoyr enain hwlt at y maaau clwyfoa, ar 01 yn gyntaf e tymhern yn briodol gyda dwfr cynhes. O da effiaith yr enaint perthpl hwu, yp cael ei gynnorth wyo gan y pelenau, symtidir pob mhwylde b o' corif gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn nod gcawniau gorllyd a niweidioL pa mor hen bynag y byddont, yn y modd a Bodwydv Q YD A'R GEWY3SWS1. dllYD-CYMALA i A PHOENAZT NEURALGAIDD. Nid ^y w yr enaint hwabyttx yna%rj^ctoi rod i esmwythad. Y mae ei weithrediad tyner yn lleihau yr ennyniad yn gystal a'r poethder a'r boen. t m&er enaint eamwytdjaol hwn, trwy gyfnertho rhediad. y gwaed trwy y rhanau dolurus, yn cyn- nyrchu gwejthrediad, iachuaol. Mewn achosio> peryglus a chydgasgledig^ dylidgofalu bob amsel am«ymeryd y pelenau, gan fod eu galluoedd pured igol aq adferiadol yn gosod yr holl gnawd a hylitau a berthyn iddo mewn cyfiwr iach. CYFAJLL ie FAM.—IACHAD BUAlV ODD WRlH BOB AFIECHYD AR Y CBOE." Rhydd yr Enaint hw n iachad by an ibenau cam dy d, ymgrafu, a phlorod, yn ogftyda jAob math ddoluriau, ond ei rwbio oddiamgylch y d wf dd waith neu dair y dydd; a eb) nic-ri d y elenau ol y cyfarwyddiadau argrttffadig. werthir y Pelenau a'r Enaint yo asiyttiiad Proffeswr HOLLOWAY, 533, Oxford-street, Llundai; ac hefyd gan agos bob cyfferiwr; pachus trwy y bya gwareiddiedig, mewn blychau a pb tiau am jg IJc, Ss 9c, lis., 22s., a 33s. yr un, Y mae y rhai 2s. 9C yn cynnwys tri, y rhai 4s. 6. yn cyno.wys. chwecj, a rhai Us. unarbymtheg, y rhai 22s. dairarddsg a'r hugain, a'r 33a. d4?uddeg a deugfin cymaint ai a'r bly^haa a'r potiati • is.- -f |. Cyn^wy« y bhrch lleiaf tedwar dwain o belenau, a'r ileiaf wns o enaint Rhoddir cyfarwydiiad.au argnilit-Ji^ llawnioo i'w defnyddio ar bob Blwch a Phot, a gellj cyfarwyddiadau mewn unrhyy iaith, hyd y Dwnoa^g, yr Arabaeg, yr AraMtoacg, yBe ■wi/GUnM*. J