Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

j ,j AILARGrBAFFIAD. "'o k :')C J3 ■> 1 Yn barod, gyd* Darluniau, j THANES BYWYD UNCLE TOM GANDDO EF El HUN, s 5V 4WMCV* ynagos i 250o dudalenau. Pri$U. 6e.™ «I SA'-F BYWGRAFFIAD Y -KSON", Paroji. josiah henson MRS. HARRIET BEECHER ST OWE). 0 1789 i 1876. n Otda tft&gynuuLodd, ac Arwein-nod, gan GEORGE STURGE a S. Mo™' ^SW-> # £ /Si a Deugain," gan y Parch. D. GRIFFITH, Dlgellau. | 'Ye,ru^ifTrtyW*f>BDia GA^wT^UGHES, DOLGELLAtr.: 7;U •tfstsaa**? M ,'t ..•i- l'w GAELGANYR HOLL LYFKWJSRTHWTB. A F TJ^lV/xi J"?: J rliH /!■•< Mv^vs v\T-r>' jwbo3B^a5f .attA—.}iut/r' ENTERED AT SXATIONERS TTATIT».. "V>cT? Ins >. Vi'V tligoamt^ "i 9llt f: '■■■'>' i • 3IJBEKTH MOLIANT, j: M-iUviT? CASGL1AD O u M;1 ,t EMYNAU TONAU, A SALM-ODLATT,. | te:{} I, lIt ,I' ADDA8 (", "N'¿1{' ;iSPli»4TH0BDDUS 4 NKII.I.D1.01, I .o-> J-, r "J, YB EMYNAU DAN OLYGIAETH i «riT,Y PARCHED W. REES, D.D., A'R DIWEDDAR W. AMBROSE <t.H:.I.lllJ. i, Y TONAU 8ALM-ODLAU DAN OLYGIAETH j ,ttT, vY PJWEDDAR J. AMBROSE LLOYD A E. REES^; a v u -G«lr vn y Cascliad 726 o Emynau, 28 o Salm-odlau, a 344 o Donau priodoli'f gelrlau Mae yCaagUnd 6 Emynau ar irahan yr un rhif a'r a nodwyd, yn nghyda'r Salm-odl&u ar j Atvw\bi~¥EZSIAU MEWNGWAHANOL RWYMIADA&} j •Hhygytmn a*r Tonau (Hen Nodiant o >! -:o?> ^Uv:c;%fflgnau»»rSolfB» §«• a Lr; > j Jv,«>an; eolfffc (neb yr Emynau) j is 6c: 2s.-a 3a. J/rC rf*rv >HymnauBras | i« • lS' ftp" 5rn Hymnati Man^ 17 ^s,»ls* lqw cad gan yr holl lyfrwerthwyr, neu yn ddidr^jl drwy y Post, ar dderbyniad eu gwerth mew. Stamp. n««Po»toffice DoWeUau; 1 f{ {' v w. JONES, 28 Hemans St.,Liverpool. "ït \t Iõ:C l' K DARLLENWQH ydd.-Mercher, Tachwedd 14eg) ac ar ol hyny, ton nv b'(rf Byddwn yn cynyg i'r cyhoedd -ortTASAIX AC ESGIDIAU LLEDI^ 4, .L. t.AKmo-u < AM OSTYNGIAD MAWR YN Y PRISIAU, 1'" :1 'WAf >■ «4ie stock t>braB6 goes, "to make room for new goods," but simply to make it impossible for boot if to be cheaper or better than whfct we sell. Mpd'e Elastic Bide Boots from ,uill "Wi" «(;> o'C Double Soles 7s. ga. oife.ubs ii-»w x^ace, strong everyday wear os. oa. uf,;a liadiesEUaetic Side Boots, tipes on heels, from 2s. lid. tTO, J-u"0 » » will wear well ru 3s. 6d. t w» » r* -■ »ood i"CiJ 'if' .§4* ,;1j.. i ti\!cmu <>■• f"f!i Wj.s »verv srood — *• os. ua.. ^VO ^4 »» 1 incomparable TT^TOi r'u 5s, 6d. nv.% r toVirfm aM Gentlemen will find in the higher claas of gooda everything they can desire in style, fit^and i iunbility. i into .1/r" — /jj. ,<H(jJ31-4aTAV/ Children's Boots at eqa&lly low prices la. 4d., Is. 6d., 1». 8d., 1.. tod., 28.,2.. 3d., 2s. 6^ 2s. 8d., 2's. iOd. and npwardi. .Jo i¡ J' r. 1I:,j We hare every confidence in recommending our Otttta Perch a Soled Boots as the very best for>inter 4 Wear, as they keep the feet warm and dry. 5 Our special qualities in repairing are well known: CHEAPNESS, PUSCTUALITY, and DESPATCH ¡:It ><OTB THB —DECK'S, I: fivdao?! ..o.^ KICK'S, i-^vtDwkgate StrMt' ABERYSTWYTH f X jr AMPETER l*>1- ■" v*'5L' owq^a d-. -iw*ci Maengwys Street/ Victoria BuUdiBgs, iACHYNLLETH | DOLGELLEY, AT ymfubwyr Y -MffbiW TO EMIGRANTS JOB Gbmbbal AgBNT TO ALL AlHSlOiR AND AlTSTBAL IAN SHIPB and Stkamwhs. NM, JONES (Ctmuo Gwtllt), Passenger • .Broker. 28 Union-street, Liverpool, Gor- achwyliwr Vv Ltinetlau canlynol:—-Inman Line, Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, JDominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uehod yn hwylio wa- hanol borthladdoedd yo y Talaethau Unedig, a'r Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael y cyfarwyddiadau gofynol drwy anion llythyr i'r cyfeiriad hwn. Caiif pawb a ymddiriedo ett gofa iddo y sylw manylaf. "Bydded hysbyi i'r oyfaoedd pad jw Jbm&i Re«a mwyach yn fy ngwasanaoth. 6ofied ym^ud\7yr «a cyfeiriad.. v' Dymnnol gaa y Cymro aUahysbysu y Cyhoedd fod ganddo y Tx CYMRElG eatfgaf a toiwyaf cyfleus i Deithwyr ac Ymfudvyr yn Le'rgwl,.»r agoaaf i'r Landing Stage. avVioj Cofier y Cyfeiriad,—, N. M. JONES (CYMBO GWTLLT), 28, Union-street, Liverpool P^.—GfiOir ymholi yn Aberdar. f .JvM, '•■yr Crown Hofel OYFAILL. PAWB. l PELEKAU HOLLOW^S Difiyg Treuliad, a Phoen yn y1;4 Kid oes un rhax or corff dynol yn fwy anhwyldeb na'r afu; ac nid oeaun yn fwy tmoao paD ei heageuluait) i fyned i afael ag afiechyd^fj|pr yglus Dylid coflo pan y mae gwrthwyneb a gwyn a aurntar y cylla yn ein rhybuddio nad yw treul iad yn myned yn mlaen yn briodol, fod pelenau Holloway yn rheoleiddio pob gallu gryfhau y peiriannau, yn symud ymaifch yn uniongyrchol holl achosion o ddiffyg treuliad, geri, a phoen yn y pen a rhydd lachad ^cwyadl ANMHURBDD "W X G'W'AfilX Gwerthiawrogir y pelenau hyn gan bob dosbart foe ^y tlawd yn gystal a'r (^foethog. Y maenty foddioc effeithiol i buro yi holl gyjfausod^fiad.^b niweidto gweithrediad naturiol un o*i' D<!iriannau,y diwreiddia hadau yr auhwyM^ffa hyny sydd a achos o fedd anamserol i ddegau o flloedd.J Gwendid a Nychdod. Mewn cyflwr o wendid a ilesgedd, yn cael achosi gan anghymmedroldeb o unrhyw fath—pa Un bynag ai meddyliol ai corflo rol-y mae eflfeithiau y pelenau hyn o'r fath fwyaf dymunol. Y maent f yn tymud grmaith o'r cyfansoddiad a^hosu)? iechyd, yn adsefydlu y treuliad, yn ctyfb.au y giaa, yn codi ysbryd y claf, ac yn dwyn y cyfansoddiad yn ol i'w fywiogrwjrdd a'i iechyd cynteflg. Meddygmiaeth i r ^Arekiau. O. defnyddir y pelen,au. hynyn ol y cyfarwydd- iadau argraffedig, a rhwbio yr enaint ar y lie y mat yr arenau, am o leiaf tua hanner awrcyn myaed i'r gwely, yn gyffelyb i fel y rhwbir hjilen argig, f8 dreiddia at yr arenau, ac a feddyginiaetha unrhyw anhwyldeb arnynt. Os careg,neu grafel fydd y gofid, byddai yn ddymunol yn ycynyw achofion ddefnyddio yr enaint nos a boreu; oblapd dfVy wnead felly ceir gwellhad puan. A MAN YN FENTHYG gan yr ARIAHDY V- RHAGDDALIADOL YMERODROL, Liverpool, heb un math o feichiau. Dirgelwch hollol yn cael ei sicrhau. 0" £ 10 i £2,000 yn barod i'w rhagdalu yn ddioed, mewn symiau cyfaddas i Foneddigion neu Foneddigesau, Ty- ddalwyr, Boneddigion Proffeswiraethol, tier- igwyr, Clercod yn dal lleoedd sefldlog. J Person- au ar anturio i faanach, ac eraill, ar, delerau esmwyth, ac ar eu cyfrifoldeb eu bunain, heb feichiau. Rhagdelir hefyd symiau i Ffarmwyr, Ceidwaid Gwartheg, Perchenogiau Ceir, ac eraill, ar eu heiddo, heb aymudiad na chyhoeddusrwydd ar eu hanturiaethau eu hunain, heb -oi#iau cyf- eillion fel meichnion, y rhai a ellir eu had-dalu yn fisol, neu chwarterol; neu nnrhyw delerau eraill y cytunir arnynt, yn cyrhaedd dros un flwyddyn ac uchod, i'w gaUuogl I chwanegu eu stociau, ao i estyn iddynt bob math o gyfleus- derau tymorol. Telir pob matn o ^einyddiad- au. Nid yw pellder yn UI* rhwyatfci i, Gellir cael pob hysbyBrwydd yn ewyUyagar. Ni wrth- oda yr Ariandy unrhyw ymofyniad da, gan fod wswm mawr o arianmewn liaw. Nid oes oyayiltiad rhwng yr Ariandy Ag unrhyw swyddfa yn Lloegr. Ymofjner m (n«i dr .trwy lythyr noder f »wm) A LEWII SlMlfONS, 27 South John St.; Liverpool.