Hide Articles List

3 articles on this Page

Y NEWYN KN CHINA.I

News
Cite
Share

Y NEWYN KN CHINA. jl mae yr adfoddiad am y newyn andwyol 8 n Par^au fedi dynoliaefcb Wi-th y tQiloedd" yn nhaleithiau gogleddol Chta* newydd gael ei osod gerbrou y Senedd. Y 1Jlae. wedi ei ddyddio Hydref 30,1877, ac-, ei wneud gan Mr. Mayers, yr ysgrifen- Chineaidd yn Peking. Darlunir y tryohilleb yn yr adroddiad hwn fel yn gyfqr- tal, 08 nad yn fwy helaeth, na'r un a brofwyd neheubarth India. Priodoliref hefyd i'r Un achoa, sef aflonyddwch yn y gwynt bydd arfer chwythu yr un fforddyn ystod chwe yr haf, a hyny am ddwy flynedd olynol. ■Mewn rhai tiriogaethau, yr oedd gwla v ar- Atbrol wedi disgyn, nes acboai dylifiadai teychinebus, a dinystr ar y cnydau; tra mewn taleithiau eraill yr oedd sychder wedi dyfetha y cynbauaf, ac wedi lluddias lluaws i ban eq. tiroedd. Yn ychwanegol at hyn, bu i Ma y locustiaid ddifrodi rhan helaeth o'r J*lad. Yn ganlynol i'r adroddiad swyddogol hwn o eiddo Mr. Mayers,mynegai gohebiaeth oddiwrth Lywodraethwr Cyflredinol Shaft-si yr ymerawdwr, fod yn y dalaeth hdnp yn unig, yn Taohwedd diweddaf, bedair miliwn (4,000,000 o drigotion wedi eu darostwng i lwyr angen. 'Yma,' dywedir, *nid oes yti %roa heb eu bwyta na bare y coed na gwreidd- lan gwylltlysiau, ac y mae cyflenwad o ymborth cyffredin wedi cilio 0" golwg yn gyfan; y mae y tir wedi ei lerlwi a Sain galar- Uad, ac y mae eyrtr y rhai sydd wedi syrthio yn ebyrtb i'r newyn i'w canfod ar bob llaw.' Dywed y llythyrgod oedd yn gadael Shang- hai ar y 27ain o Ragfyr diweddaf, fod y lIyrdd sydd yn arwain o daleithiau y newyn fPeking a Tientsin wedi eu hulio a ffoedig- ,!10n, o'r rhai yr oedd 'tyrfaoedd' yn marw bob v<Jydd. Mewn lluaws o leoedd nid oedd cy- < taaint un creadur byw i'w ganfod; yr oedd mocb, y cwn, a'r adar naill ai wedi marw jUeu gael eu difa, a tbiriogaethau llydaln .adi eu llwyr ddiboblogi. Yr oedd eng- o ganibaliaeth wedi dygwydd, sef y .•toaill yn bwyta y llall ertori aethau a chao- feydd newyn; tra y mynega adroddiad Mr. Mayers fod y bobl, mor bell yn ol a HydfcSf. ÐY flwyddyn ddiweddaf, yn cael eugwthio gan *ngea i merthu eu gwragedd a'u plant er tael rhywbeth i gynal bywyd. Yn neohreu I i J" flwyddyn hon, cynygid tiroedd, tai, a dod-: refn, yrhai nas gellid eu bwyta na'u cludo1 ymaitb, bron am ddim mews llawer o bar th- an yn y taleithiau gogieddol, ac nid oedd prynwyr i'w cael er hyny; Tua diwedd loaawr diweddaf, d^eth telegram óddíwrth, Mr. Davenport, y trafnoddwr Prydeinig yn Shanghai, yn nodi naw miliwn (9,000,000); ',Iol nifer y trigolion oedd yn ymddibynu ar gynaliaeth elusenol neu swyddogol. Fodd by nag, yr oedd yr arwynebedd oedd yn dyoddef oddiwrth y newyn ei hun, Mu ddy- linwad y newyn, yn, cyriwys poblogaeth o ddeng miliwn a thriugai<i (70,000,000). Mewn apeliad taer a gwresog sydd newydd ei gyhoeddi at Eglwysi y wlad hon a'r Unol daleithiau, dywedir y bydd i bob gini a dan- j ysgrifir fod yn ddigonol i waredu un person 'Vitag now ynu i farwolaeth. Derbynlwyd, y tanysgrifiadau cinlynol yn Llundain hyd brYdnawn Jau diweddaf:—Yn yr Agra Bank, .;Q2032 lQB. 2c, Gan Méitstri Coutts & Co., • £ 630 12s. 6c. Gap Gymdeiqha^au Cenadol Llundain a'r Eglwys Sefydrledig, £ 500; AlUryw Ariandai yn Lluntjaifc* £363 lis. Byddai ychwaneg o arddaOg^siad o gydym- deilulad oddiwrth y wlad hon, yn enwedig yn yr ade<{ bresenoi o gyfyngder maanachol, yn gyhmorth i roddi ergyd ar wreiddyn 7 thagfarn oenedlaethcl sydd' yn ffyun tnor nejaeth yn yn arbyn y sjyniadau Gor UewittOl. Ja wj, dJu-iio o- UfchiajilBDv itn-' -V u Ijtii/ii L^iwuis UBrtjaq I'iiii j .1\fi3hSuaiJat i'{ Diitbwd j

>RWSSIA YNU tfVDIAn , > e…

HUNAN-JLAttl)lAI> i