Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YMDDIHEURAD (Apology). 106 London Bload, Liverpool. Mawrth 14, 78. Bahchedio Sto.— j Pan yn ysgrifenu i'r Gronicyam y mis hwn, ni feddyliais #Vi eich bycliax/i na'ch diraddio fel dyn a phregethwr. Ni/cyddid yn sicr y pryd hyny pwy^pedd "WjfN. o leiaf nis gwyddwn i, pe yn\icr, ysgmfenaswn yn wahani. ol. Wrth ail ddarllenVy IWthyr a gwrandaw ar eaboniadau, gwelaf rod: ynddo ymadrodd'on megys "y bregeth a ft" &c.; yr wyf gyda phob rhwyddineb yn dymuno eu tynu yn ol, h.y., bob ymadrodd sydd widdo yn tueddu i'ch difno. Y mae yn/wir red fy llythyr wedi ei dalfyru, ae mor ywir a flyny ychwanegu ato ychydig. Nid oaadwn ynYydweled a "W.N." am y Cronicl, uu. hunig a an oedd ei wrth- wynebu ar y mr hwnw. Gtallwoh wneuthur unrhyw ddefnydd o'r llythyr uohod. J Yr eiddocb yn, wir, D.V. DAVIES. Parch. W Nicholson. NEW WESLEYAN CHAPEL, DOLGELLEY. TO BUILDERS.—Plans and Specif cations of the above may be seen on applying to the Rev. R. Williams, Wesley Place, Dolgelley, on and after Tuesday, the 19th inst. Sealed Tenders marked outside, "Tender for Chapel," to be delivered to the Rev. R. Wil- liams not later than Six o'clook in the afternoon, on Monday the let proximo. The works are divided for four contraota, under the headings-Masonry, Joinery, Plaster- ing, and Painting, and might be Tendered for separately, or otherwise, all in one contract. The Trustees reserve the right of rejecting any or all of the Tenders. RICHARD DAVIES, ARCHITECT. Bangor, March 12, 1878. R. E. EDWARDS, DENTIST, FOURCROSSES, FFESTINIOG, ADDYMUNA hysbyau ei fod ynpirhau i ym- weled âr lleoedd canlynol, lie y gellir ymgyng- hori kg ef yn mhob acboa perthynol i'r danedd. LLANBERIS, bob dydd Mawrth cyntaf ar ol y cyfrif. gyda Mr. Ishmael Davies, draper. PORTHMADQG, bob dydd Gwener, gyda Mr. John Jonea, Temperance (gyferbyn a'r farchnadfa). DOLGELLAU, laf a'r 3ydd dydd Sadwrn yn mhob mis, gyda Mr. William, Davies, Ready Made Clothing Mart. D.S.-Y mae Mr. EDWARDS yn Qymro. i EOS BRYGHAN. Y Buddugwr ar, ddatganu y Solo Bast yn Eisteddfod Qenedlaethol Caernarfoa, 1877, a ddy- muna wneud yn hysbys ei gyfeiriad er hwylusdod i bawb lydd am gael ei watanaeth ym eu eyngherdd- au, &c. Mr. J. BRYANT (Eos Brychan), "Y DTDD," Office, DOLGELLEY. WILLIAM GRIFFITH, Accountant and Estate Agent, Glanafon Cottage, Doloelley. DRWS Y TY. SEF Llawlyfr i Ymgeiswyr am Aelodaeth Eglwysig, gan y Parch. Simon Evans, Hebron. Y Trydyda Argraffiad o'r Waag, Pris Is. y dwsin, neu 7s. y cant. I'w gael o swyddfa y Dysgtdydd neu oddiwrth yr Aw<J*r. Cytarfod Chwarterol Meirion. &YNELIR yr uchod yn Nghapel Tabor, ger Dolgellau, ar y dyddiau Iau a Gwener, Mawrth 28ain a'r 29ain. Y gynadledd am 2 y dydd cyntaf.—Y Diacontaid. 1 wnniii w xxt. Y DYDD. Da. genym allu hysbysu ein Derbynwyr a'r Dosbarth- wyr ein bod o hyn allan wedi aicrhau gwasanaeth rhai o ysgrifenwyr blaenaf y genedl—yn weinidagion a lleygwyr, i ysgrifenu i'r Dydd. gan ddymuno am bar- had o'r gefnogaeth ydym wedi ei gael er'r deng mlynedd. DALIER SYLW. Taer erfyniwn ar ein Gohebwyr i anfon eu cyn- yrchion i'r swyddfa mor fuan ag y byddo modd gan y bydd hyny yn hwylusdod nid bychan i ni. Gwnaed pawb ymgair i anfon erbyn bore dydd Sadwrn neu Linn y fan bellaf. 1>il )In7 J. C. J.—Methasom roddi rhagor o'r hanea. Ctmbo.—Gwelwch fod un arall wedi anfon. AT Caebonwy.—Ai Gwilym Mai yw awdwr y llinell olaf yn englyn y Chwedleuwr yn Abermaw?—Un a garai wybod. Mobfryn GLASô-Ni ddaeth enw priodol gyda'ch ysgrif. MEWN LLAW-Caerlleou, Abergwili, loan Marant, Nodion o Ffestiniog, &o., &c. Dymunwn hysbyau y bydd PwyUgor Cyffredinol, perthynol i dysteb y diweddar Barch. J. Petr, F.G.S., yn cael ei gynal yn y Bala, prydnawn dydd Mawrth, am 3 o'r gloch, y 26ain o'r mis hwn, pryd y dygir y dysteb i derfyniad. A dymunir ar bawb sydd wedi bwrihda eyfranu, ao heb gyflawni y bwriad, am wneud hyny yn ddioed. Ydym yr eiddocb, D. M. Jekkips,} E. Williams, > Ysgrifenyddion B. WILLIAMS, )

AMCANGYFRIFON Y LLYNGES.