Hide Articles List

6 articles on this Page

- ■ • l!.* iif f'V , . ■ ::…

X * TBAWSPYNYDD; •> ! ■»*{:«■■…

a" CYFARFOD YMADAWOL Y PARCH.…

' : -..f. ,: vd .f-ati/Atl'.y'ci-…

I PENILLION AR FARWOLAETH…

BIRMINGHAM.I

News
Cite
Share

wyr cafwyd cyfarfod dyddorol ac adeiladol iawn. cadeirydd oedd y Parch; J. Lewis. Wedi cael pn 8»n y cor, cafwyd anerchiad cynwysfawr pan y ^arch. D. Richards (W.), ar 'ftisiau dyrchafiad.' oedd y testun wedi ei roddi iddo yn flaenorol. Lan gan Mr. H. Davies, Garth, Rhuabon. Anerch- iad gan y Parch. J. Shillitio. Seisnig oedd ei anerchiad ef, ac yr oedd ei gweith yn llai o'r herwydd. Dywedodd ychydig eiriau yn ddoniol a 4hgrif, ac wrth derfynu dymaei eiriau,'What a speech would that be it was in Welsh?' Y peth nes oedd 'Cantata Joseph,' a hwn oedd asgwrn cefn y cyfarfod. Yr oedd y cerddorion wedi bod yn yafario er's wythnosau i ddysgu y Gantata, a chan fod yr awdwr ei hun yn bresenol, ac wedi addaw ei Rynorthwy, yr oedd pawb yn awyddus am glywed y deroyn rhagorol a enwyd yn cael ei ganu. Cymer- odd Mr. H. Davies y rhan flaenaf. Yr oedd y Gantata braidd yn faith mewn cwrdd o'r fath; ond er hyny yr oedd bias ar ei gwrando, ac heblaw ei bod yn felus, yr oedd llawer o gynghorion buddiol Wedi en planu fel blodau prydferth ar ei gwyneb, pa rai a ddiigynent ar y gluat mewn aam can a moliant. Y map y cerddorion yn deilwng o ganmoliaeth, oblegid hwy yn benaf ga'dd y pleser owasanaethu y cyfarfod, ac yn neillduol felly Mr. .Daviea am ei barodrwydd a'i ddeheurwydd ya myn'd trwy y gwaith mor ddyddorol. Y mae chwafeuydd y berdoneg yn teilyngu rhah o'r clod, y cyfaill Mr. Davies (nid wyf yn coftoei enw). Yn nesaf, cafwyd anerchiad gan y Parch. D. Boberfa (Gwalcfcmai), Mon. Byr oedd anerchiad Mr. Roberts, a thra y bu yn siarad yr oedd pawb ^Tth eu bodd. Talwyd y diolchiadau arferol, a therfyuwyd y cyfarfod.—Llwyd o'r nant.