Hide Articles List

6 articles on this Page

Netosliiioii ®j)mreig. ■ i

Y DEHEUDIR.

[No title]

News
Cite
Share

Dydd Mercher diweddaf, torodd tan allan yn ngwaith "elastic" Leicester, perthynol i Meistri Wheatley a'i Gwmni. Mae y golled yn zelopooo. Dywedir fod y Chineaid wedi mabwysiadu y "telephone," gan fod y pellebyr yn ddiddefn- ydd iddynt, trwy nad oes ganddynt y wyddor. Y maent wedi bod yn gohebu am 600 o fill- diroedd o ffordd trwy yr offeryn hwn. Mae Orydd yn Engachies wedi lladd ei dad-yn-nghyfraitb a'i fam-yn-nghyfraith, am ymyryd ag efpan wrth y gorchwyl o lofrudd- el io ei wraig, eu merch. Saethodd yr hen wr, a churodd y ddwy ddynes i farwolaeth gyda'i ddryll. Torodd tin allan yn nistylldy Powers, yn Dublin, dydd Mawrth diweddaf. Dinystriwyd dwy gerwyn fawr o "wiskey." Anafwyd un dyn yo ddrwg iawn. Dinystriwyd neuadd gyhoeddus yn Renfriew, trwy dan. Chwe' blynedd yn ol y codwyd yr adeilad, yr h-vn gostiodd £ 20,000 Mae amgylchiad torcalonus iawn wedi cymeryd lie yn Ffrainc. Aeth M. Henry, mab i Faer Sarry, i'w ardd gyda llawddryll i saethu piogen. Wedi methu cael oyfle ar yr aderyn, aeth yn ei ol at y ty, a'r dryll ar ei fraich. Y wraig ieuanc, wedi dyfod allan gydag ef, oedd yn cerdded wrthfei ochr, pryd yn ddisymwth yr aeth yr ergyd allan, ac i fynwes Madme Henry, fel y bu farw yn y fan. Nid oedd ond mis oddiar pan briodwyd hwy, 4 phob ymddangosiad o ddedwydd- wch. Mae yr amgylchiad wedi effeithio yn fawr iawn ar y gwr ieuanc, a cheisia roddi terfyn ar ei fywyd ei hun,

LE'RPWL.

CAERLLEON.

BIRMINGHAM.I