Hide Articles List

2 articles on this Page

,L.,'-., ¥metobtoI.

News
Cite
Share

L. ¥metobtoI. DYDD MAWRTH. Ty yr Arglwyddi.— Rhoddai Arglwydd Stratheden rybudd y Z!l byddai iddo ddydd Iau alw sylw at y rhag- ocheliadau y byddai yn ddymunol i Brydain Fawr dalu sylw iddynt cyn myned i'r Gynad- ledd agosaol. Byddai iddo hefyd gynyg am yr ohebiaeth ddiweddar a. Ltywodraeth ei Mawrhydi ar yr amodau heddweh rhwng Rwssia a'r Porte. Gwrthodwyd y cynygiad i roddi mesur Afiechyd Heintus yr Anifeil- iaid i ofal Pwyllgor o'r boll Dy, a phasiwyd iddo gael ei roddi yn ngofal pwyllgor dethol- edig. Wedi i fesur Ysgrifrwymau y Syllty ( £ 1,000,000) fyned drwy bwyllgor, eyfododd eu harglwyddiaethau. Ty y Cyffredin.-Rhoddai Syr R. Peel rybudd y byddai iddo ddydd Iau, ofyn, onid ydoedd yn annymunol, wrth ystyried opiniyn- au adnabyddus Arglwydd Lyons ar y Owest- iwn Dwyreiniol, iddo gael ei anfon i gynrychioli Llywodraeth ei Mawrhydi yn y Gynadledd agosaol. Mewn atebiad i Syr Eardley Wilmot, dywedai Canghellydd y Syllty nad oedd Llywodraeth ei Mawrhydi wedi clywed fod y Rwssiaid yn taflu amddiffyn-gloddiau ar draws gwddf Cyfyngdir Gallipoli. Yr oedd rhagorsafaa y Rwssiaid, I yn ol y newyddiou diweddaraf, yr ochr bellaf i afon Karasu, oddeutu 12 milldir o Boulair, tra y credid fod eu prif fyddin yn Kadikoi, oddeutu 15 milldir o Boulair. Dywedai Mr. Cross, mewn atebiad i Mr. Macdonald, lod colliant bywydau mewn gweithfeydd mwn wedi lleihau llawer ar ol penodiad arolygwyr ar y gweithfeydd hyny. Fel canlyniad ymddyddan diweddar a'r cyfryw arolygwyr, y mae cyfrea o reolau wedi eu ffurfio er eu hyflorddiant. Tynodd Major Nolan ei gynygiad yn ol, yn sicrhau y dylai ychwaneg 0 sylw gael ei dalu i'r gorchwyl o brofi cynlluniau newyddion o oflferynau dinystr, nag -sydd wedi ei dalu yn ystod y tair blynedd diweddaf. Galwodd Mr. Ashley sylw at yr ohebiaeth rhwng Mr. Layard a'r Swyddfa Dramor o berthynas i'r adroddiadaU oedd yn ei frys-lythyrau ef am yr hyn a basiodd rhwng Mr. Gladstone ac M. Negroponte, a diweddodd drwy gynyg fod y Ty yn edrych gyda gofid ar y rhan a gymerodd Llysgenad- wr ei Mawrhydi yn Nghaercystenyn yn y mater. DYDD MERCHER. Ty y Cyifredin.—Cy- nygiwyd ail ddarlleniad y mesur er Diddymu Cosbau Eithafol gan Mr. Pease, a'i wrthod- iad gan Mr. Grantham. Wedi rhai sylwadau gan Mr. O'Shaughnessy, addefai Syr G. Bowyer, a Mr. Leatham, y Twrnai Cyffred- inol, nad oedd cyfraith Iloftuddiaeth yn Lloegr yn eefyll ar seiliau oedyrn. Yr oedd achoaion yn y rhai, oblegid deongliad celfyddol y gair "malais," yr oedd personau wedieu collfarnu am lofruddiaeth na ddylasent gael eu collfarnu felly. Yr oedd deddf apeliad mewn achosion o lofruddiaeth hefyd yn ddiffygiol; ond nid oedd hyn ond pethau dan ystyriaeth Llywodraeth ei Mawrhydi, a'r rhai yr ymwneid yn y mesttr yr oedd efe wedi rhoddi rhybudd am dano. Yr oedd y mynegiad nad oedd cosb eithafolyn efteithiol i ataf llofruddiaeth, yn gyfryw nad oedd cefnogwyr y mesur wedi ei brofi. Yr oedd dros yr ail ddarlleniad 64; yn erbyn 263; mwyafrif, 199. DYDD IAU. Ty yr Arglwyddt.—utketb Arglwydd Beauchamp a mesur oddiwrth y Goron i'r awcan fod ei Mawrhydi, yn unol a'r anerchiad ddydd,Gwener diweddat, i roddi cyfarwyddiadau i benodi Dirprwyaeth i wneud ymchwiliad i'r cweatiwn o nawdd- ogaeth leygol yn yt Eglwys. Tynodd larll Delawarr sylw y Ty at yr ohebiaeth ddiwedd- ar a fu rhwng y Bwrdd Masnach a Chwmniau y Rheilffyrdd mewn perthynas 1 arfer brakel parhaua gyda'u cerbydau. Yr oedd. arrer ofiferynau felly yn wastadol yn llwyr rheidiol er diogelwch y cyhoedd; ac os byddai i'r Cwmniau gydymuno i weithreflW yr un fath ar y pen hwn, y byddai rhyw f&1I1 o ymyriad Llywodraethol neu Seneddol ýD angenrheidiol. Yn y ddadl a ddilynodd, yr hon y cymerwyd- rhan gan Arglwyd l Cowper, Henniker, a Carlingford, a Due o Somerset, dywedai ei urddasolrirydd j gel^j prysuro mynediad araf cwmDiau yrheilffyrltd yn mlaen yn y peeh hwn drwy osod dirwyon trymion mewn grym lie y dygwyddai da111- weiniau oblegid diffyg arfer brakes parhatte. Ty y Cyffredin. Dywedai Canghellydd J Syllty, mewn atebiad i Mr. Beckett Dennison a Mr. Onslow, mewn perthynas i'r Gynadledd gynygiedig, y byddai i bob Llywodraeth ft gymerai ran ynddi, -rod yn sicr o gadw ei hawlfraint neu ei vhyddid iencilio ar unrb yw foment pan y tybiai fod ei hanrhydedd cenedl" aethol neu ei buddianau yn ei chyfarwyddo. i hyny. Nid oeddys yn cynyg fod y mwyafrif i gael rhwymo y lleiafrif; ac o berthynas i Loegr, yr oedd hi yn gofyn yn mlaen Haw fod pob erthygjl yn y cytundeb heddwch rhwng Rwssia a Twrei i gael ei ioddi gerbron y Gynadledd yn y fath fodd, fel y galiai iod yn alluog i farnu pa un a yw yr erthyglau hyny yn galw am ystyriaeth oddiwrthi neu beidio. Gyda golwg ar gwestiwn Mr. Onslow, nid oedd y boneddwr gwir anrhydeddus yn alluog i roddi unrhyw hysbysrwydd am nf byddinoedd Rwssia o flaen Caercystenyn. Mewn atebiad i Mr. Dillwyn gyda golwg or y gohiriad dros y Paag, mynegai Canghellydd y Syllty, os byddai i'r Ty fabwysiadu ei awgrym ef, y cynygid iddo gyfodi ar yr 16eg o Ebrill hyd y 6ed o Fai. DYDD GWENER. Ty yr Atglwyddi.— Cymerodd ychydig ymddyddan le ar bwnc yr enciliad o'r fyddin, pryd y mynegai Arglwydd Bury nad oedd yr enciliadau dros un y cant. Ar gynygiad Due Richmond a Gordon, en- wyd pwyllgor detholedig ar fesur Afiechyd Heintus ar Anifeiliaid. Ty y Cyffredin.-Dywedai Syr M. Hicks- Beach, mewn atebiad i gwestiwn oddiwrth Mr. Walter James, nad oedd efe yn alluog i sicrhau a oedd gwirionedd yn yr adroddiad a gyhoeddwyd yn y Daily News, i'r amcan fod eynwysiad adroddiad Mr. Rowsell wedi ei wneud yn hysbys yn Malta, ac, mewn can- lyniad, fod ymgais trefnus -wadi ei Osod ar droed yn yr ynys i luddias diddymiad y dreth ar ymborth. Yr oedd yr adroddiad wedi ei anfon mewn hyder i ddau foneddwr o safle swyddogol uchel yn Malta, y rhai nad oeddynt yn debyg o dori ar yr hyder a rodd- id ynddynt drwy gyhoeddi y manylion. Dy- wedai y byddai iddo ef wneud ymchwiliad pellach i'r mater. Tra yr ymofynai Mr. Hanbury a ydoedd yn wirionedd, megys yr oedd yn cael ei adrodd, fod RWBsia yn gwrth- od gollwng Groeg i'r Gynadledd, gwahoddai Canghellydd y Syllty yr aelod anrhydedduB i roddi rhybudl o'i gwestiwn. Gofynai Syr George Campbell a ydoedd yn wirionedd fod y Llywodraeth yn. gofyn, fel rhagamod i fyned i'r Gynadledd, fod pob erthygl. yn y cytundeb rhwng Rwssia a Thwrci i dderbyn eymeradwyaeth y Gynadledd. Ail fynegodd Canghellydd y Syllty ei adroddiad y noson flaenoiol,lyn cadarnhau yrjegwyddor hon. Yn fuan ar ol pump o'r gloch, cyfododd Mr. W. H. Smith i wneud ei adroddiad ar ddygiad i fewn Amcangyfrifon y Fyddin. Gyda golwg ar weithrediadau dyfodol, dywedai y Prif-Ar- glwydd fod cynyg yn cael ei wneud i gwblhau yr Orion, un o'r llongau Tyrcaidd a bwrcas- wyd allan o'r Bleidlais Arianol, ac yr oedd yn mbellachlam.adeiladu unarbymthag o gad-

AR Y DAITH.