Hide Articles List

3 articles on this Page

QUEEN'S BENCH RE GEORGE METCALFE,…

AR Y DAITH.

OFFEIRIAD LLANEF RO.

News
Cite
Share

qlwij na wna doethineb ond amddiffyn araf hag frallod, ofld yn y diwedd un sicr.' Dychwelodd y dafarnwfaig yn awr i "ybod, 08 ewyllysiem gael ystflfell weddus- j a chan gydsynio, dangoswyd i ni ystafell gallasem eiarad yn fwy rhwydd. Wedi i 11181arad eir; hunain i ryw radd o dawelwcb, Ilis gallasem beidio ymawyddu am ryw banes o r Rraddau a'i harweiniasajit i'w sefyllfa Ildfydus bresenol. Yr adyn, syr,' ebai hi, 0 ddydd cyntaf ein hymgyfarfyddiad, efe a 'oddodd i mt gynygion anrhydeddus, ond dirgelaidd. 'Adyn, yn wir,' Hefais i; 'ac eto syna fit ryw fesur, sat y gallasai dyn o gallineb, ac anrbydedd ymddangosiadol Mr. Burchell, foi yn euog o'r fath ddyhirwch darbodus, a tbroi I mewn felly i deulu i'w ddinystrio.' 'Fy anwyl tada,' atebodd y fercb, 'yr ydych |*ewncamgymeriadrhyfedd; ni cbeisioddMr. burchell erioed fy nhwyllo i: yn lie hyny defnyddiodd bob achlysur i fy ryhbuddio yn ddirgelaidd rhag dichellion Mr. Thornhill, yr hwn a gefais, hyd yn oed yn waeth nag yr arddangoeidef.' 'Mr. Thornhill,' meddwn, gan dori ar draws ei siarad, 'a eill hyn fod?' 'Ië, syr,' atebodd hi, 'Mr. Thornhill a'm I darostyngodd i, yr hwn a ddefnyddiodd y ddwy foneddiges fel y galwai hwynt, ond y l'baioeddynt mewn gwirionedd yn fenywod anfad y dref, heb foesgarwcb na thoaturi, i'm hudo i fyny i Llundain. Buasal eu dichell- ion, gellwch gofio, yn sicr o Iwyddo, oni baa Uythyr Mr. Burchell, yr hwn a gyfeiriai yr enllibau hyny iddynt hwy, y rhai a gymhwys- em ni atom ein hunain. Sut y daeth ef i gael cymaiot o ddylanwad fel ag i orchfygu eu bwriadau, a erys etoyn ddirgelwcb i mi; ond yr wyf yn argyhoeddedig ei fod ef erioed ein cyfaill gwresocaf a mwyaf didwyll.' 'Synwch fi, fy anwylyd,' llefai3 i, 'end gwelaf yn awr fod gorirod o sail i fy nrwg- dybiau cyntaf am ddybirwch Mr. TbornbiU ond gall efe fuddugoliaethu mewn diogelwcb; oblegid ei fod yn gyfoethog, ajninau yndlawd. Ond dywed i mi fy mblentyn; yn sier Did temtBBiwn fach allasai felly ddilea boll ar- graffiadau y fatb addypgiaetb, a thueddfryd mor rinweddol a'r eiddot tiV '•"ty »»'j V V i J :J