Hide Articles List

3 articles on this Page

QUEEN'S BENCH RE GEORGE METCALFE,…

News
Cite
Share

QUEEN'S BENCH RE GEORGE MET- CALFE, YN ERBYN YNADON TRE- FFYNON. Mae'n debyg nad oes un achos lleol wedi cael mwy o gyhoeddnerwydd ar hyd v chwe' mis diweddaf na Bwrdd Ysgol Mostyn a'i gysylltiadau; ac anaml y gwelwyd y fath ieuadau anacbaidd a chydbleidiau gwahan- ry.wiol yn cydano i wrthryfela yn ei erbyn. Collodd pleidwyr y Bwrdd ddydd yr etholiad drwy fwyafrif o dros gant, ond collasant dan sicrhau y cynygient eilwaith yn mhen y deuddeg mis. Cynhyrfodd byny y gwrth- "Wynebwyr i'r fath eitbafioo, fel mai prin y rhoddasant bun i'w harorantau cyn tyngu diofryd i anghymhwyso blaenoriaid y symud- Jad i wneud dim yn gyhoeddus yn y plwyf lun rai blynyddoedd, os nad am eu hoes, gan feddwl bid sier y cai y wlad lonydd. Cerddwyd y plwyf yn f&n ac yn fuan gan "yro urddas (?) i geisio eael rhy w gybuddiad- 8U y gellid eu screwio i ffurf trosedd. Buwyd yn taer gymhell amryw dlodion, ac yn ceisio Bianufactrio gwracblaidd chwedlau, ond y owbi yn ofer. Yn y diwedd disgynwyd ar George Metcalfe, gan feddwl wrth hyny y ^yddid i godi'r argae He y ceid hyd i lu o m illegal practices," digon trymion i osod pleid- wyr y Bwrdd o dan warth oesol. • Utt Ji»>:} it-p« f" 4 Erlynwyd George Metcalfe am votio yn lie ei dad, am y gwyddid y buasai y tad, yr hwn oedd yn cael cymhorth plwyfolyn pleidleisio gyda mawrion y plwyf, yn ei erbyn, tra yr oeddid mor sicr fod y mab wedi pleidleisio trosto; Yr oedd y summons a roddwyd i'r gwr ieuanc yn perthyn i rywogaeth nad oedd neb ffordd bon yn galittgwneul dim o fconi, math o "ysten shoned, neu gwdyn saint." Nid oeddid yn dyweud pa ddeddf oedd efe wedi droseddu. Gan y gwelid fod Vicar Whitford, y Parch. Thomas Zephaniah Davies, Ynad Heddwch, Ex-Officio Guardian, Cadeirydd y School Committee, i fod yn dyst yn erbyn y liane, a gwyddid hefyd y byddai gwr Parchedig arall, Walter Evans^ offeiriad Helygen, yn ngbyd a brawdoliaeth Eglwysig a Phabyddol ar y fainc yn barnu, meddyliwyd mai doethfyddai cael rhyw wr cyfarwydd i wylio yr achos ar ran y bachgen, ond ymddengys nad oedd y twrne yn teimlo dyddordeb yn yr achos, neu nad oedd yn deall y gyfraith, felly gwrthod- odd groesholi y Parchedig Zephaniah Davies. Ond yr oedd y Parch. Spinther James, Llandudno, yn y llye, ac yn wir yr oedd wedi crefu ar Mr. Mwyndeg Evans i ddadleu nad oedd gan yr ynadon hawl i brofi yr achop, ac nad oedd yr an ddeddt ar y pwnc. Ond pan glywodd yr ynadon y gwrthwynebiad, "your objection," meddent, 'is over ruled.' Ac wedi i'r tri yuad, gydsynio i ddirwyo y llanc i ddwy bunt a'r costau, a hyny heb ofyn barn clerc y llys o gwbl meddir. Apeliodd y cyfreithiwr am gael y case i'r chwarter. Atebodd y Parchedig Walter Evans, 'We are competent judges of the facts.' Ond mynai Spinther James nad oedd yr un ddeddf i gospi y bachgen, pe byddai yr hyn a ddywedid yn wir, ac nad oedd yno evidence o gwbl ei fod wedi pecha, pe byddai deddf i gael. Rboddwn yma gopi o ddedfryd y Queen's Bench Court fel y daetb i law, heb geieio ei chyfieithu, fel y caffo y darllenydd weled mor bell o'i lie y gall ynadon Heddwch fyned. Dywedai Mr. M. Davies, cyfreitbiwr yr erlynydd, na fu acbos o personation yn Ngogiedd Cymru er ys 25 mlynedd, ond mae yn debyg na fa achos erioed yn Nghytnrn er dyddiau Jeffries yn fwy trahaus ao anheg. ..CI.TIV MJ; RULE. 1.—That the information and conviction are bad-not being framed on any existing statute, bat on a repealed statute. 2.-That there is no enactment constituting the offence charged, and it there be the in- formation is not iounded on, nor laid under it. 3.-That the statement of the alleged offence in the Information and Conviction is on the face of it-Self Contradictory, insen- sible, and insufficient. 4.-That there was no jurisdiction in the said justice's to hear and determine the Complaint and charge laid in the Inform- t5 ation. 5.-That there was no suoh evidence of the essential fact? stated in the information as is necessary to give the justices jurisdiction and authority to convict. And it is further ordered by consent that the said conviction when returned be quashed. BY THE COURT. Dylai y ddedfryd ucbod, o eiddo y Queen's Bench, fod yn gysur i dlodion ac ymneilldu- wyr'y wlad, geliir oaelcyfiawnderyn llysoedd uwebe-fy deyrnae, vnunig mae yn ddrudia*n er ei gael. Ond ymddeagys fod y Barnwyr uwchlaw dylanwadau cliques politicaidd, ac yn ddiau dylai yr achos hwn ein deffro, i ofyn i'r llywodraeth ganiatau i ni gael Ynadon Cyflogedig. Mae y symiau canlynol wedi i'r llywodraeth ganiatau i ni gael Ynadon Cyflogedig. Mae y symiact canlynol wedi I; \I" ,f;- ,)'" eu rhoddi at ddwyn y treuliau. Byddir yn ddiolchgar am y cymhorth Ueiaf. ;'2 £ s. d. Thomas Gee, Dinbych 11.1, 110 Enoch Lewis, Mostyn Quay. f 1 0 0 Capt. Phillips, Tanylan 0 5 0 A Friend '< 1 5 0 A. Sympathizer 100 Thos. Humphreys, Lily Home 1 1 0 W. Pierce, Bagillt 0 10 0 E. Bryan, Carmel 1 1 0 W. Jones, Church Street, Holywell- 1 0 0 R. Grafton, Bagillt 0 5 0 W. Jones, Mertyn Hall 110 Thomas Jones, Bridge House • 0 10 0 Llew Llwyfo 1 10 0 M. Gwenvil Davies 1 1 0 Garmonydd • 0 10 0 A Friend 0 5 0 Do 0 2 6 The Widow's mite 0 2 0 D. J. Davies, Liverpool 0 2 0 Dyngarwr 0 1 0 Mostyn. E. P. JONES.

AR Y DAITH.

OFFEIRIAD LLANEF RO.