Hide Articles List

7 articles on this Page

I Y CYNWYSIAD.

[No title]

News
Cite
Share

• Dygwyd y Parch. Mr. Dodwell gerbron y Ventral Criminal Court, dydd Gwener, i Befyll ei brawf ar y cyhuddiad o danio llaw- ddryll at Syr George J essel, Meistr y Rholiau, ,R.yda'r amcan o fyned a'i fywyd ymaith. Fodd bynag, bu y rheithwyr yn lied dyner • jWrtho, oblegid yr oeddynt yn barnu nad Pedd y liawddryll wedi ei lwytho a dim sunsai yn cymeryd ymaith fywyd, nac yn gwneud niwaid difrifol i'r corff. Profwyd ef, gan hyny, am ymosodiad cyffredin. Ar J cyntaf, dadleuai ei ddieuogrwydd; a phan yr aeth yn rhy ddiweddar, dymunai dynu hyny yn ol. Yn y diwedd cafodd y rheith- 1Vyr ef yn euog o ymosod, ond nad oedd efe yn gyfrifol am ei weithredoedd, yr hyn sydd yr an peth a dweyd ei fod yn ddieuog ar gyfrif gwallgofrwydd, a gorchymvnwyd iddo gael ei gadw mewn dalfa hyd nes y barnai ei Mawrhydi yn briodol ei ryddhau. Yr unig gwestiynau ar ba rai y gallasai y rheithwyr fod mewn ambeuaeth yd oedd, yn nghylch bwriad y sarcharor, a'i sefyllfa feddyliol. Am y cyntaf daethant i benderfyniad yn ei fiafr. Ni welwyd bwled nac 61 bwled yn agos i Lys y Rholiau, ac ni chaed dim o'r fath yn ei feddiant; fel y credid, yn unol a'i gyfaddefiad, nad oedd y liawddryll yn cynwys dim heblaw pylor a phapyr. Cawsant allan yn nesaf nad ydoedd yn gyfrifol am ei weith- redoedd— eifod wedi myned ynaberth i un o'r f tudoliaethau mwyaf cyffredin-i synied fod pawb yn ymgyngreirio mewn cydtwriad yn .ei erbyn. Yr oedd efe, druan, wedi bod yn auffortunus, ac nid ydoedd yn alluog i achub el hun oddiwrth y diweddglo fod ei holl anffodion yn dynodi penderfyniad, yn enwedig da y Barnwyr, i'w amddifadu ef o'i hawl- .nir, h.> <'■ P/X

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]