Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

N —— ;i — z r J .5 „ • "■ ■ • • rnOO' ydwf ereill wedi gwneud arch-MfiiSf' we(^ analyse j Jy wiliadmanwl i mewn i ansawdd GEORGE'S Ms V/ George's TILE A3TO GBAVKL^k r1 r /7eioh Peleni, ac yr ydym yn cael eu /PILLS," ac yr wyf yn cael eu\ I jjllysienol tyneraf'. Yrwyf wedieudefnyddio^ PILE & GRAVEL j! bod yn gy^ansoddedig o ddefynddiau^k I fj yn helaeth am flynyddau lawer mewn \l jj llysienol. Nid oes ynddynt ddim o natur \1 J I private practice, a hyny gyda llrvyddiant I PILLS. | fetelaidd. YR YD WYF o'R FABN BIT || II I ndded'w. Rhoddant esmwythad buan i rai I l\ I 11 mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y I rOD ™ FEDDYGINIAETH DBA GWEBTH- J f V- Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jjf PAROTOIR Y PELENI UCHOD iawr AT Y DOLUBIATJ HYNY AR GYFER Jl t • dwetid, nad oes, mewn gwirionedd, eu j MEWN TRI O DDULLIAU 'V- PA RAI Y MAENT WEDI fl l> 5 Vk v cyffelyb fel meddyginiaeth tuag ^S* /g •>' wena y PUe. a'r QWAHANOL FEL Y CANLYN: E° HAMCAKU. H,Gr>'v'L No.I GEORGESPILE&GRAVELPILLS. N^' fi0Rnnu >iL* W/UIAMS, „ „ „ „ „ \UUN^ r No. 2 -GEORSE'S GRAVEL PILLS. r r No. 3 GEORGE S PILLS FOR THE PILES. GOCHEIWCH DWYLLWYR — —- GOCHELWCH DWVLLWYR. Mewn blyohau Is. Ho. a2s. 9o.yruD. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgyloh GAN BOB FFERYLLYDD PARCIIUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Hefo hyn nid oes dim yn DEWY YR HOLL FYD "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. neb w»U. G^L,. } •1 ¡>: .¿ ;,i;¡! .) i. f",r. I..r j^mJ YN Y CEFN j | CHWYDD YH V TRAED j |GWm,flWflEW^^J DWFR POETH AC ATALIOL J I LUMBAGO, SCIATICA, j | RHWYMEDD, 10. | L ■ ■ ■ i ■ m ■! ■ ■ ■ ■ m »■ GEORGE'S MB. GEORGE, apnAimT Dea"Snt' Hhtx"t' „ t-r I I > H. /V. € T l-C A V ri 1 4 I have much pleasure in bearing terttmonrto the Dear Sir,?—Your Pills take well here. *UU «l Vliri W u Mm* great efacacy of yo»r?illa for Piles and Gr»Tel. X alway» »ni recommend them with the greatest confidence to my ca»- and in time I shall have a large opening "TD~1—r ."F .<^1 tpmers as bjing superior te any other medicine In reliorlng >uu i« u -1 I I I I those troublesome and painful disorder!, and cm rarely for them.-Yours truly, I disappointed even in most obstinate catei. /iTT-nnLT I remain, yours truly, G. OWSN, Chemist to (he Boyal Family. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth FBANKLIN DIXON. SICR. BUAN, A DIOGEL I'R t m J PILES A'R GRAVEL. F ac i luaw8 0 o-nhwylderav, ercill sydd bob I amser yn eu canlyn, megys:- -= I A • at>l POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, OIFFYQ TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYQ AMWH. BT*,— Jy* "GWELLHAD ANADL. POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI &" Ie- aC anW^ lft^? 'P1 RHYPEDDOL."—Bum YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, vmboeni gany pn^a'/orayel, y^Td 4.X f/J(> o-lof llawer O flvnvddau ■> GWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y st ini mawr ar rai am»erau yn dufewnol, am t«a^\ if cS yn glat aaWCT O nynyaaau CEFN, Y LWYNAU, A GWA^LOD YR YMYSGAROEDD, fl(>ud(ieg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn 1 ml 11 v gan y Piles a'r Gravel. Braidd (P DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN piu.i gafaei ar eich peleni chwl, .yT oeddwn wedl tj vk vr oeddwn vn nlliioc i <?#>fvll ar fV BWL AC ANEGLUR, SYCHDER A BLAS ANYMUNOLVM llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath T>oen „ j 1 GENAU. POEN YN Y DORDCWYDYDD, CHWYDDIANT g')fl(lus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm yagyfaint, a \1 II nhraea gan y poen a acnogent 1 mi, ar \1 YN Y TRAED, &C. /• poen mawr yn fy mhen, ac ynkfeadw gan.bendro, fel nag \1 II ysgafederynfymhen. Fe wnaeth Doctoriaid |\ RHODDANT ESMWYTHAD UNI3NBYRCH01. f gair^rr^d^t^r^^ra"^yoU^bS«^«eU^lel ll II Aberdare a Merthyr eu goreu nmi, ac yr I I nas gallwn gredu fod modd i ml byth wella; ond dlokh 1 I 11 wvf wedi talu iddynt bunoedd lawemm hvnv I PERCHENOG, 1, Awdwr pob daioni, a pharch 1 chwlthau. m f 11 wy • • T J r, Yn mhen bytliefnos, drwy ddefnyddlo eich Peleni yn oi l ond ni dderbymais lawr lies oddlWKth un O I J JJ. GEORGE, M.R.P.S-) V ei('h cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dllyn fy II \honyut. Pryoais flychaid „ QKOEGE'S J ■ \SfOfS^iS!SiSiSSS»J/ V\ PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais jj W A 1JV, V yr oeddynt yn gWeithredu amaf. /i \ddau ddogn o honjnt-yr ydwyf yn GLAMORGANSHIRE. 0er\^hiat r^c^d.T/ Vv awr yn ddyn WC/l. I V, maent wedi fy adferyd i'm gwrea fel °ynt, /M \K. BENJAMIN EDWARDS, C -d j f. "I,l "t =