Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYMDEITHAS ADEILADU ^>&LBDDBARTH SIR DDINBYCH )■' PRIF SWYDDFA —DINBYCH. I t Y. SWTDDFSYDD CANGHENOL. ') GOBUCHWYLWTK. >' Si^yn Mr. Ezra Roberta, ValeView. ^.andymog- — £ »wddne-wydd.Mr. R. Roberts, British School. r.*yg y Druidion.Mr. David Jones, Dolwerfyl. Mr. Moses Jones, Brynhyfryd. Z?u*Mr. John Roberts, Draper ^tuarket .Mr. John Thomas, Draper. U»el (Mr. Ellis Roberts, Joiner, Ty'n- ( y-wern; J. Jones, Cysulog. ( Mr. Robert Thomas, Draper. mchno Mr. Owen Williams. vfldelen .Mr. Richard Jones, Penllyn. Quarry. fi'Sellau Mr. David Owen, Printer. f £ *en [tpgele Mr. Hugh Williams, Sea View. "111 Mr. William Hughes, Penmaen h bach e,tittiog Mr.Robert Thomas, Post Office Bethania. tj^hyndeudraeth. Mr. W.Hughes, Hafod y Wern ^gerniew Mr. Thomas Williams, Ty'n- L twll. Mr. Peter George. Mr. David Jones, Bryn'rogof. ft Choedpofith Mr. Edward Foulkes. ^f»ty Mr. T. J. Owen, National School. HUt Mr. Thomas Roberts, Agent, k Gadlys Lane. °8Uanerchrugog Mr. W. John Rogers, Church h. Street u^SoUen. Vr. Thomas Jones, Draper ^tyn Mr. Valentine Williams. h. Mount Cottages. Mr. Thomao Burgess Simon, K. Chester street. MawddwV E. D. Evans, Tanyfoel ..Joseph Jones High St. cais am fenthyca arian o'r Gymdeithas, ac Uj^rhyw hysbysiad pellach yn ei chylch i'w at yr ysgrifenydd, MR. ROBERT PARRY, 13, CHAPEL STREET, DBNBIGH. t") *°PLE'S HALL, PONTYPRIDD, AND GENERAL FURNISHING WAREHOUSE. f JOHN CROCKET, cJ*t Watch, and Cabinet Makery Mill-puff I'tather, tind Iron Bedstead Warehouse, V,&PF & MILL STREET, PONTYPRIDD. M AVE you been to Crockett's Furnishing Wa 14i house, People's Hull, Pontypridd? If not, buYfor CASH only. Ik *.■> iron Bedstead M 0 14 0 Milpuff Bed and Bolatei m 0 10 0 Palliasse tor ditto 0 10 0 Mattress o o Mahogany Front Chest of Drawers 1 5' 0 ^d useful Pembroke Table 12 0 Speight-day Timepiece M. 15 0 American Clock 116 0 Kitchen Chaii 0 3 Mahogany Bottom Chair 0 5 o this particularly— Lever Watch, W wzanted 4 4 0 illy?* do. J. C. best make 5 5 0 tnd Gold Chains & Alberts equally Q low. ^Geneva Watches H. 15 0 K *?°« «trongly recommended 1 15 o ^^i8hing department—Saucepans, Tea Kettles, ^er», Kre Irons, Brushes, &c. W T USDBKTAKIHG DEPARTMENT. CISML! Sized Coffins I J 0 Ol™ke,*?B lined with Blue outside 0 6 6 ^covered, Pall and attendance 2 5 o Q A beautiful coffin. Floor, Cloths, Hearth Rugs, Pianos and Harmoniums ^)^\je^Vered home for 12 miles round, t* 7 Moaqy only—Arian pasod yn unig. GW AED DRWG YW'B achos o'r Blast, Scurvy, Piles, Clefyd y Brenin neu Manwynau, Clwyfau, Cornwydon, Penddynod, Ysfa y Cnawd, Gwynegon, Danodd, Gout, Spleen, Fits, Poen Pen, Stitoies, Chwydd y Glands, Clefydau Benywaiad, Cryd, Ataliadau Natur, Heintiau, Nerves Egwan, Gloesiadau, Clefyd Melyn, Diffyg Traul, ■ Twymynon, Tuedd i'r Darfodedigaeth, &c. Felly mae o'r pwys mwyaf i Buro, Cadarnhau, a Chryfhau y Gwaed, a thrwy hyny Ddadwreiddio pob Afiechyd trwy gymeryd y Feddyginiaeth Fawr at y Gwaed, se ■nnrgiigai PATENT Biwiiiiiiaiiril Er prawf o'r effaith neillduol sydd ynddynt, wele a ganlyn:— GWELLHAD HYNOD O'R PILES, &c. SYR—Trwy gymeryd eich Pills hynod, set, "lllood Pills," mi a gefais wellhad rhyfedd oddiwrth y Piles, Poen yn y Pen, Cluniau, a'r Cefn. Yr oeddwn yn methu a cherdded braidd gan wendid, ond yn awr yn gryf ac yn holliach. Cwmbran, Awst 20, 1876. MARY JAMES. GWELLHAD O'R DYSTEMBER,GWYNEGON,&c SYR,—Er lies y cyhoedd yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad a gefais trwy gymeryd eich Pills at y Gwaed. Yr wyf yn awr yn holliach, wedi bod am ddwy flynedd mewn blinder mawr gan Ysfa a Phoethder y Cnawd. B. THOMAS. Dolau, Llanelly. Y mae eraill'yma wedi eu hiachau o'r Gwynegon Stitches, a Tharddiant ar y Cnawd, gan yr un Pills gwerthfawr. Trade Mark-IB LOOD PILLS.' Cosbir pob ffagiad. Ar werth gan holl Chemists y Deyrnas am Is. 1 Jc., 2s. 9c. a 4s. 6c. Trwy y Post am Is. 2c. 2s. 11e. a 4s. 2c. gan y Pattittee- JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL, LLANELLY. Wholesale by all Patent and Drug Houses in Lon don, Liverpool, Manchester, Bristol, Birmingham Cardiff, &c. Meddyginiaeth Anffaeledig I WELLA Y RHEUMATIC A'R GOUT: YR ydym wedi derbyn canoedd o dystiolaeth 1 au i brofi hyn, ac nid oes un achos eto nad yw wedi ei gwbl wellhau, os na bydd y dyoddef ydd wedi bod dano er's blynyddoedd, a bod ei afiechyd yn chronic. Gellir ei gael mewn potelau, Pris 2s. 6c.a 3s. 6c., wedi talu ei gludiad i'r orsaf agosaf at y eulleybyddyn anfon am da no. Anfoner at y gwneuthurwr — R. Simon Chemist, 66, Brownlow Hill, Liverpool. V- THE 111 MADE CLOTHING MART, ELDON HOUSE, DOLGELLAU. DYMUNA WILLIAM DAVIES hysbysu ei fod yn bwriadu gwerthu COTIAU UCHAF, WATERPROOFS, &c., gyda gotyngiad fel y can- lyn, er mwyn clirio yr oil sydd weddill:- MACKINTOSH COATS, &c. Prisiau arferol7s. 6c., 9s. 6c., lis. 6c., 12s.6c., 14s.6c., gostyngir hwy i 5s. 6c.. 7s. 6c., 8s. 6c., 9s. 6c., 12s. Prisiau arferoll8s. 6c., 19s. 6c., 25s. 6c., 30s., gostyngir hwy i 15si 6c., 16s. 60., 21s., 24s. 6c.,&c. Hefyd heggine &c., gyda. gostyngiad cyierbyniol. Waterproof Cloaks i ferched. Papyr at Bapuro Tai o Qeiuiogf y pisin.i fyny, ->- v Gwllhad oddiwrth anwyd mown Dng munyd. HAYMAN'S BALSAM OF HOREHOUND. RHAG y Peswch, Anwyd, Crygni, » P^ob afiechyd yn y Frest a'r Ysgyfaint. Ymae yn attaltwym- ynau ynlperi i grynhoadau tufewnol dd'od i fyny, Swellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. VLhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaua. MAE EX FLAS YN FELUS A DYMUNOL. Important Testimonials. 16, Picton Place, Carmarthen. Sir,-I have had several bottles of your balsam, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen, Station Master. Amport Firs. Andover, May 29th, 1869.—Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benefit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is uow quite strong, I haT recommended you dozens ol customers, and all have J been pleased with it. I am, yours, &c., H. B. WEBSTER. Mr. Hay man, Chemist. CHILDREN'S Co UGH.—Mrs. Petherick, Ynyscedwi*- Iron Works, Swansea, has found the balsam eminently useful in her family, and always keeps it in the house ready for any emergency, and never finds it fail. Gellid rhoddi Rifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y Balsam hwn. Parotoedi6 yn unig gan A. Hayman, Fferyllydd Gastellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lic., a 2s. 9c. yr un tfSoD bob Fferyllydd parchua yn Aber tawe, Oaerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Dywysogaet tr PBIF OEUOHWYLWYB—W. Sutton & Co.; Barclay & Sons, Llundain; Collins & Bosser; Pearoe & Co. Briste; ac Evans & Co., Liverpool. GOOHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw 3 fod y geiria 'HAYMAN'S BALSAM OF HOBBHOUND- wedi ei stampio ar y poteli, heb yr hyn nid oes dim yn j wirioneddol. j D.S.—Y mae oryn arbediad wrth gymeryd y p I wyaf. ENAINT HOLLOWAY PA WB sydd yn dyoddef oddiwrth beswch, am < P wyd, bronchitis, caethiwed a symudiadau afreolaidd y galon a daer gymhellir i rwbio y gwddf y fron, neu y cefn, fel y byddo yr achoB yn gofyn gydag olew treiddiol Holloway ddwy waith yn y dydd. Gall cleiflon ymddiried yn y canlyniadau ftafriol a ddily"ant y driniaeth hon. Yr oiew hwu ydyw'r feddyginiaeth fwyaf sicr a diogel i hoi anhwylderau mewnol ac aMnol y gwddf. COESAU DRWG BRONAU DRWG, ULCERS, ABSCESSES, ARCHOLLION ENNYNIADAV O BOB MAIH. Gellir eu llwyr wellhau trwy gymhwysoyr enain hwn at y manau clwyfug, ar ol yn gyntaf e 5 tymheru yn briodol gyda dwfr cynhes. 0 da | effaith yr enaint nerthol hwn, yn cael ci gynnorth I wyo gan y pelenau, symudir pob anhwylde b o' corff gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn nod 1 grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen bynag y byddont, yn y modd a nodwyd. s G YD A'R GEWYJSWSl, CRYD-CYMALA A PHOENAU NEURALGAIDD. I Nid ^yw yr enaint hwn byth yn aflwyddo i roii i esmwythad. Y mae ei weithrediad tyner yn lleihau yr^enDyniad yn gystal a'r poethder tfr boen. Y ( maer enaint esmwythaol hwn, trwy gyfnerth o rhediad y gwaed trwy y rhanau dolurus, yn, cyn» nyrchu gweithrediad iachusol. Mewn achoøio, peryglus a chydgasgledig, dylid gofalu bob amsei am gymeryd y pelenau, gan fod en galluoedd pured igol ac adferiadol yn gosod yr holl gnawd a hylifau a berthyn iddo mewn jcyflwr isch. CYFAILL i FAM.-IACHAD BUAN ODD WR7 H BOB AFIECHYD AR Y CROEA Rhydd yr Enaint hw n iachad buan i benau cam i dyd, ymgrafu, a phlorod, yn IIghyda phob math ddoluriau, ond ei rwbio oddiamgylch y drwg dd waith neu dair y dydd; a chymeryd y Pelenau ol y eyfarwyddiadau argraffedig. ,werthir y Pelenau a'r Enaint yn sefydJifd Proffeswr HOLLOWAY, 533, Oxford-street, Llundwj ac hefyd gan agos bob cyfferiwr; pachus trwy 7 gwareiddiedig, mewn blychau a ph tiau am^ls l jc, 2s 9c, lis., 22s., a 33s. yr un, Y mae y rbaiw. 9c yn cynnwys tri, y rhai 4s. 6. yn cynnwys cnwecj, a rhai lis. unarbymtheg, y rhai 228. dairarddag a'r hugain, a'r 33s. ddeuddeg a deugain cymamt at a'r blychau a'r potiau Is. li- CynpyJ8 y blwch lleiaf bedwar dwsin o belenau, a r o enaint Rhoddir cyfarwyd liadau wgrattedig llawnion pa fodd i'w defnyddio ar bob Blwch a, Phot, a gellj caely cyfarwyddiadau mewn unxhyw iaith, hyd nod y Dwrcaeg,yrArabaeg, yr|Armenaog, yBe aegi neu y OhiuaeS-