Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

v LLINELL Y WHITE STAR SYLWEB. Mae agerlongau y Llinell hon yn cymeryd y Lane Routes," a gymeradwywyd gan Lieut. Maury, wrth fyned a dychwelyd. AGERLONGAU I'R UNOl DALEITHIAU. Lbryth, 5,000 o unelli. 8,000 (J fillu Ct ify Yn hwylio o LIVERPOOL i NEW YORK bob dydd IAU; -0 QUEENSTOWN (.CORK) tob dydd GWENER. Y mae Agerlongau cyfiym a thra adnabyddus LlineU hon yn hwylio fel y canlyn:—O LIVER- POOL heibio QUEENSTOWN: Germanio. law, Mawrth, 21. Baltic. Mawrth, Mawrth 26. Adriatic Mawrth, Ebrill 2. Britanic. Iau, Ebrill 11. Republic Iau, Ebrill. 16. Y mae y Llestri newyddion ysblenydd hyn wed tynu i lawr y fordaith i'r amser byraf y Mae yn boribl, ac yn rhoddi i Ddthwyr y graddau uchaf o gyaur sydd hyd yma yn gyrhaeddadwy ar y mor Cyfartaledd y fordaith, 8J dydd yn yr Haf. 91 yn Gauaf. Y mae Saloon, Ladies' Boudoir. State Rooms; alr Smoking Rooms, yn nghanol y Llesfri, ac wedi eu dodrefnu ynfoethus, a'u gosod i fyny gyda'r holl gyfleuaderaudiweddar—pianos, libraries, electoricbells bath-rooms, barber's shop, fyc. Cludiad, 15 Gini, a 18 Gini. Return Tickets am brisiau iael. Y mae cyfleusderau y Steerage o'r nodwedd uchaf, iVr ystafelleedd yn anarferol o helaeth, wedi eu goleuo, eu hawyro. a'u eynesu yn dda; a chaifl teithwyr y dosbarth hwn allan fod eu cyaur yn caei ei astudio yn ofalus. Cyflenwad anmhenodol o ymborth wedi ei goginio. Cysuron meddygol yn rhad. Ystiwardesaa yn y Steerage i wasanaethu ar wragedd a phlant. Steerage fare mor isel ag unrhyw Linell aralL Drafts ar New York am symiau heb fod dros Al ynrhad. Am y Ilong-log neu y fordaith, ymofyner Air ISMAY, IMRIE & Co 10 Water St., Liverpool. • THE LARGEST AND LEADING PAPERS IN WALES A ND THE WEST OF ENGLAND "SOUTH WALES DAILY NEWS. Published every Morning, Price Id. THE LARGEST DAILY PAPER In Wales and the West of England, and the LEADING A D VER11 SING MEDIUM. The "SOUTH WALES DAILY NEWS" has a ver, large and constantly increasing circulation, and is distributed throughout ad unusually extensive area. The SOUTH WALES DAILY NEWS" circulates in every Town and Village in South and Mid-Wales, Monmouthshire, the Forest of Dean, and a large portion of the West of England, and it is unsurpassed as a General Advertising Medium-particularly for communicating with the Commercial, Mining, Ship- ping, Manufacturing, and Agricultural sections of the community. -'0'- THE "CARDIFF TIMES," AND "SOUTH WALES WEEKLY NEWS j Published v ry Friday & atur day. Price 2 Has been Enlarged to Sixty-four Columns, re n HE LARGEST-NEWS-SHEET IN THE .■ ,uinaHrt KIIVGDOM. ,r.rn/(r■ and the WEEKLY ADVERTISING JOURNAL For Wales the West of England. TYSTEB IOAN PEDR. Cydnabyddwyd •• •• •• £ 457 8 0 Corwen— Rev. J. Pritchard. 0 10 0 — H. Cernyw Williams 0 5 0 W. Williams f M.O.) • • • 0 5 0 Mr. O. Lloyd, Draper • • 0 2 o Thomas Davies.. 0 l 6 D. EYM< .026 ()Ynwyli-.Caagliad 0 6 o Kiø Jon" B_bee, f 1.1 .i;y" 0 2 6 Bethel, Victoria 5 0 °, t Cwio PURWCR Y rK HEWOR Y GWAED A ol GvVAEDA CHRYF- 8WILYI MUDIS1«li J, .< Jj. "fix -1 slgv 'V E G E T'A B LET 0 N I C.' Y Feddyginiaeth 'oreu a ddychymygcyd. ac addyfeis- iwyd er cryfkau ycyfansoddiad a phuro y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollpl lysieuol, ac yn JL cynwfs chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddas gymysgu, sef, Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Root, &c. Mewn gair, y mae bron bob llysieu yn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol tiawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn vellhad difethiant at y doluriau canlynol:— 1. Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un Deu ragor o'r anhwylderau canlynol:-Iselder yabryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline). 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder hanarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn cewyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y getiau yn sych ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ao ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a phob math o distemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethan pwysig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbys- rwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rhywun yn amhea gwirioneddy canlynolfc dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. TANYQBISLAU, FFESTINIOG, Mehefin 7, 1877. AmvTL SYB,—Mae yn bleser mawr genyf tyael y fraint o anfon hyn atocb, fel y eaSoch chwi a phawb eraill wybod beth mae eith Quinnine Bitters yn ei wneHthuryn Ngolfletid Cymrn. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws personau sydd wedi cael eu gwellhpu trwy y gymysgodd ardderchog hon, ond yn udig enw fy hanas. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi ar llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy ei gwaeth yn rhagorol. Mentraf ddyweyd nad oes dim, ie sylwch, dim wedi d'od i'r golen ato gan neb un dyn byw, iiw gymharu Wr Quinine Bitters tnag at ddiflyg treuliad, ifielder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochor a rhwug yr yagwyddau, a phoen yn y pon. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu flwyr wellhan oddiar ttmryw yn yr ardel hon trwy jjymeryd un botelaid 4s. 6e. o'r Quinine Bitters. Taer gymhellaf bawb sydd mewn bryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd dyngarol oddiwrth un a gafodd wellhad cyflawn Yr eiddocli yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS, (Gtvas y Llew). THBALB. NEAR READING, 11th, May, 1877. HDEAR SIB,—I have examined your Quinine Bitters and Und them to bequite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous idstances that have come under my immediate notice, for genaral debility, atonic indigestion, &c. J have frequently reeommended them with marked success > (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S. (Eng.), a*d L.B.A. (Lond) PANTTNRUS, CONWIL-IN-ELVM, Mai 30, 1877. ANWYL SYE,—Er clod i chwi a lies i ganoedd, dymynaf eich hyabysu fod eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn hynod o lwyddianns yn mhob case ag yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr bod eich dyfeisiad yn dda, sef cryfhan ac nid gwanhau- y cyfan- godtiiad." Nid ydwyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at weiniadau y nerves a gewynionj curiadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen. sef neuralgia, tic doloreux, &c.; anhwylderau y cylla, yr afa a'r arenaa, ac uwchlaw pob peth iselder ysbryd a gweniadau y freat. Y mae yn dda gcnyf fod cywreinrwydd meddyginaethol wedi ei befffeithie mor belled. Mr. OyriLXii BVANS. Yreiddoch, &c. T. DAVIES. D.S.—Y mae yn hynod gyfaddes i blant yn tyfn. Linellau a ysgrifenwyd gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), ar ol profl ac adnabod effeithiau GWILYM tVANS* QUININE BITTERS, OR VZOEABLY, TONIC. Allan o -'Seren y Cymru." Mar boeaus ac amrywiol yw [ 'R doluriau flinant ddynolryw; J I Nid oes un diwrnod yn ddihoen, |^|. ? Na neb heb wybod beth yw poen; Yn wyneb hyn, mor werthfawr yw I Pod dynion yu ein mysg yn byw T Gys"grant ei meddyliau doeth I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth, J Am drwythau sydd o gyflawn rin I wellVu anhwylderau blin. Mae GWILYM EVANS, Cymro chweg, Fferyllydd mawr Llanelli dag Drwy'i feddwl cryf a'i nerthol fryd, Am lwyr wellhau'n doloriau'i gyd. Mae wedi profi'r llysiau glin, E. Rhinau oil yn fawr a man; Cymysgu'r chwerw a'r m elus wna I wneud un dwys feddyglyn da; 1 Mae lluoedd wedi profl'i nerth, — m Ond byth nis gellir dweyd ei werth. W BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid ydyw bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn Y i feddyginiaeth hyn mewn PILLS (B.) Y mae y pris mor isel ag y. gall fod, os cymerir ystyriaeth brmdery Quinine a Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer; heb un annghyf* leusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond ya hytraoh ymae yn stal anwyd. ( (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neur aelod 0 t corf sydd yn wanaoh, ac feily yn fwyagored i heintian a0 t afie chyd nac arferol, a dylid cofio fod bron pob math 0 BILLS yn gwanhau y cyfansoddiad, ac aflonyddn y oylla. (E.) Nid Qciinine Wine, na Tincture of Quinin, nøC 1 unrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei bun, ODd ) "Evans Quinine Bitters" mown potelau 2s. 9c. a 14S. 6c. at enw, "Gwilym Evans, Ph. C.; M. K.P.S." wedi el yagriiona ar Stamp y lJywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad ydynt* Ar werth yn mhob.tref, neu yn direct i bob inau o'r wlad oddiwrth y perchenog GWILYM EVANS, Pharmaceutist, Llaneliy, Carmarthenshire. D.S.-Os naellu cael y 'Bitters heb draffertb, ysgrif ener at y perchenog. Wholesale Agent-Mr. R. WYNNES WILLIAMS, Dolgellau. ANEUON ORIAU HAMDDENOL Y PARCH. JOHN. H. WILLIAMS, LLANEESTYN, LLEYN, YN cynwys 82 o ddarnau Barddonol ar wahanol JL destynau. Swiiiii. TYS TEB IEUAN IONAWR. Dymuna. loan Eryri wneud yn hysbys eHod yn det" byn tanysgrifiadau at dysteb Ieuan Ionawr yn LlaU" beris, a'r amgylchoedd. Ni bydd yn un rhwystr, trff1 hyny, i neb a fyno anfon at y ddau frawd a ymgymer- asant yn ewyllysgar i dderbyn tanysgrifiiadau yø I Nolgellau, sef— Mr. Hugh Owen, Currier. Mr. Wm. Evans, Furniture Dealer. YN ELSIED. CRYDD. Yn ddyn sobr ac yn weithiwr da. Ymofyner 4 Griffith Eyaps, Llwyngwrl, MerionethL_L^i i l 11