Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

AILARGRAFFIAD. Yn barod, gyd i Darluniau, HANES BYWYD UNCLE TOM GANDDO EF El HUN, Yn cynwys yn agos i 250 o dudalenau. Pris \s. 6^. SEF BYWGRAFFIAD Y PARCH. JOSIAH HENSON ARWR LLYFR MRS. HARRIET BEECHER ST OWE). 0 1789 i 1876. Gyda rhagymacLodd, ac Arwein-nod, gan GEORGE STURGE, a S. MLORLEY, Ysw., A.S o'r Ddegfed fil a Deugain," gan y Parch. D. GRIFFITH, Dlgellau, CYHOEDDED1G GAN W. HUGHES, DOLGELLAU. I'W GAEL GAN YR HOLL LYFRWISRTHW YB* 'r. :Jfr:rJ; .1' t,<" ENTERED AT STATIONERS* HALL. -v.>- v» R VM- ABERTH MOLIANT. CASGLIAD 0 EMYNAU TONAU, A SALM-ODLAU, g ADDAS I A.DDOLI AB CYHOEDDUS A NEILLDUOL¡ YR EMYNAU DAN OLYGIAETH Y PARCHN. W- REES, D.D., A'R DIWEDDAR W. AMBROSE Y TONAU A'R SALM-ODLAU DAN OLYGLAETH Y MWEDDAR J. AMBROSE LLOYD A E. REES. Ceir yn y Casgliad 726 o Emynau, 28 o Salm-odlau, a 344 o Donau priodol i'r gelriau y Casgliad o Emynau ar wahan yr un rhif a'r a nodwyd, yn nghyda'r Salm-odlau ar y ^Wedd. fJ! iro, PBISIA U MEWN GWAHANOL RWYMIADA U. r- i Yr Emynau a'r Tonau (Hen Nodiant 4s.: 5s.;6s.. Yr Emynau a'r Solffa 3s. 6c.; a 5s. v Solffa (neb yr Emynau) 2s. 6c. Hymnau Bras v, Is. 6c; 2s.; a 3s. HymnauMan Is.; Is. 6c., &c. JPyr cael gan yr holl lyfrwerthwyr, neu yn ddidcAil dxwy y Post, ar dderbyniad eu gwerth meirn *tanapa neuPost-office Order, oddiwrth W. HUGHES, Dolgellau; Neu, W. JONES, 28 Hemans St.,Liverpool. DARLLENWCH HYN. Dydd Mercher, Tachwedd 14eg, ac ar ol hyny, Byddwn yn cynyg i'r cyhoedd BOTASAU AC ESGIDIAU LLEDR AM OSTYNGIAD MAWR YN Y PRISIAU, Uot, as the stock phrase goes, "to make room for new goods," but simply to make it impossible for boot to be cheaper or better than what we sell. Men's Elastic Side Boots from iI. 6d, Double Soles 7s. 9d. Ijaoe, strong everyday wear 6s. 6d. Ladies Mastic Side Boots, tipes on heels, from 2s. lid. -mil wear well 3s. 6d. good 4s. 6d. I ™ very good 5s. Od. 7 incomparable 5S. 6d. 4 ^*diea and Gentlemen will And in the higher class of goods everything they can desire in style, fit,"and Ability. I V Ob" Ie ildren'l Boots at equally low pricos Is. 4d., Is. 6d., 18. 8d., 18. IOd., 21., 2a. 3d., 2a. 6d., 2a. 8d., 2a. IOd. I "nd upwards. hare every confidence in recommending our Gutta Percha Soled Boots as the very best|for^winter **» ai they keep the feet warm and dry. OUt special qualities in repairing are well known: CHEAPNESS, PUNCTUALITY, and DESPATCH ^QTb THE ADDRESS: „ DICK'S, DICK'S, at Darkgate Street, Church Street, ABERYSTWYTH BAR MOUTH; High Street, M LAMPETER „ -) fflaengwyo Street. I Victoria Buildings, # 1ACHYNLLETH J DOLGELLEY, 1ACHYNLLETH J DOLGELLEY, i v AT YMFUDWYR TO EMIGRANTS GENERAL AGENT TO ALL Americas AND Austral ian SHIPS AND Steamers. NM, JONES (Cymro Gwtllt), Passenger • .Broker. 28 Union-street, Liverpool, Gor- uchwyliwr i'r Llinellau caBlynol:-Inman Line, Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa- hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, .'r Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael y cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofa iddo y sylw manylaf. "Bydded hyabys i'r cyhoedd nad yw James Bees mwyach yn fy ngwasanaeth. Cofied ymfudwyr am cyfeiriad. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMREIG eangaf a mwyaf cyflens i Deithwyr ac Ymfudwyr yn Le'rpwl, ar agosaf i'r Landing Stage. y Cotler y Cyfeiriad,- > N. M. JONES (CYHBO GWYLLT). 28, Union-street, Liverpool. D.S.—Gellir ymboli yn Aberdsr I John Jam. Crown Hotel OYFAILL PAWB. PELENAU HOLLOWAY v Dififrg Treuliad, a Phoen yn y Pen. Nid oes un rhan o'r corff dynol yn fwy agored anhwyldeb na'r afu; ac nid oes un yn fwy taeddo pan ei hesgeulusir, i fyned i afael âg afiechyd per yglus Dylid cofio pan y mae gwrthwyneb a gwyn a surni ar y cylla yn ein rhybuddio nad yw treul iad yn myned yn mlaen yn briodol, fod pelenau Holloway yn rheoleiddio pob gallu gryfhau y peiriannau, yn symud ymaith yn uniongyrchol boll achoBion o ddiflyg treuliad, geri, a phoen yn y pen a rhydd lachad trwyadl ANMHUREDD YN Y GWABD. Gwerthfawrogir y pelenau hyn gan bob dosbart -y tlawd yn gystal a'r cyfoethog. Y maent y foddiot) effeithiol i buro yi holl gyfansoddiad, hb niweidlo gweithrediad naturiol un o'i beiriannaujr diwreiddia hadau yr anhwylderau hyny sydd 9 achos 0 fedd anamserol i ddegau o filoedd. Gwendid a Nychdod. Mewn cyflwr o wendid a llesgedd, yn cael achosi gan anghymmedroldeb o unrhyw fath—pa un bynag ai meddyliol ai cortfo rol-y mae effeithiaa y pelenau hyn o'r fath fwyaf dymunol. Y maent yn symud ymaith o'r cyfansoddiad achosion o af- iechyd, yn adsefydlu y treuliad, yn cryfhau y giaa, yn codi ysbryd y claf, ac yn dwyn y cyfansoddiad yn ol i'w fywiogrwydd a'i iechyd cyntefig. Meddyginiaeth i'r Arenau. Os defnyddir y pelenau hyn yn ol y cyfarwydd- iadau argraffedig, a rhwbio yr enaint ar y lie y mae yr arenau, am 0 leiaf tua hanner awr cyn myned it gwely, yn gyffelyb i fel y rhwbir halen ar gig, fa dreiddia at yr arenau, ac a feddyginiaetha unrhyw anhwyldeb arnynt. Os careg neu grafel fydd y gofid, byddai yn ddymunol yn y cyfiryw achosion ddefnyddio yr enaint nos a boreu; oblegid diwy wneud felly ceir gwellhad Iruan. A"^lIF^N~liNTHYG~garyrARiA5j^ RHAGDDALIADOL YMERODROL, Liverpool, heb un math o feichiau. Dirgelwch hollol yn cael ei sicrhau. 0 JElO i £ 2,000 yn barod i'w rhagdalu yn ddioed, mewn symiau eyfaddas i Foneddigion neu Foneddigeaau, Ty- ddalwyr, Boneddigion Proffeswriaethol, Cler- igwyr, Clercod yn dal lleoedd sefydlog. Person- au ar anturio i fasnach, ac eraill, ar delerau esmwyth, ac ar eu cyfrifoldeb eu hunain, heb feichiau. Rhagdelir hefyd symiau i Ffarmwyr, Ceidwaid Gwartheg, Perchenogion Ceir, ao eraill, ar eu heiddo, heb Bymudiad na chyhoeddusrwydd ar eu hanturiaethau eu hunain, heb eiBiau cyf- t eillion fel meichnion, y rhai a ellir eu had-dalu yn fisol, neu chwarterol; neu unrhyw delerau eraill y oytunir arnynt, yn cyrhaedd dros un flwyddyn ac uchod, i'w galluogi i chwanegu eu stociau, ac i estyn iddyrit bob math o gyfleus- derau tymorol. Telir pob math o weinyddiad- au. Nid yw pellder yn un trhwyetr. Gellir cael pob hysbysrwydd yn ewyllysgar. Ni wrth- oda yr Ariandy unrhyw ymofyniacl da, gan fod awm Mawr o arianmewn Haw. Nid oes cysylltiad rhwng yr Ariavdy unrhyw swyddfa yn Lloegr. Ymofyner yn bOTsonol a(neu ob trwy lyt&r noder y swm) A LEWIS S1MMOKS, 27 j^outll John Liverpool "■