Hide Articles List

6 articles on this Page

Y DEHEUDIR.

Y GOGLEDD.

News
Cite
Share

Y GOGLEDD. Nos Iau diweddaf, cynaliwyd cyfarfod cy hoeddus yn Rhyl, pryd y penderfynwyd i ffurfio cwmni at sefydlu "cocoa room" yn y dref. Cafodd aelodau Fife & Drum Band, y Band of Hope, Caergybi, eu croesawu i de gan eu harweinydd, Mr, Benson, dydd Gwener diweddaf, pryd y treuliwyd y pryd- nawn yn ddyddorol dros ben. Dywedir fod darllenfa a cocoa room, i gael eu hagor yn y dref hon, Caergybi, a chredir fod yma fawr angen am y cyfryw leoedd. Rhoddwyd dau gyfarfod difyrol gan wir- foddolwyr Caernarfon, yn y Pavilion, nos Wener a Sadwrn cyn y diweddaf, er budd cyfeillion anghenus yn y Deheudir. Cbfwyd cynulliad rhagorol y ddwy noson. Mewn cyfarfod o aelodau Bwrdd Ysgol Colwyn, dydd Llun diweddaf, penderfynwyd fod cydymdeimlad dwys y Bwrdd i gael ei gyflwyno i Mrs. Whitehall Dodd, ar farwol- aeth ei phriod, yr hwn oedd yn gadeirydd y Bwrdd. Dydd Llun diweddaf cafodd Abermaw ei chyfoethogi trwy gael careg sylfaen y Capel newydd, wedi ei gosod gan Mr. John Roberts, U.H., Bryngwenallt, Liverpool. Deallwn fod Criccieth yn bwriadu efelychu y lie tuag wythnos y Pùsg. Cynaliwyd cyfarfod Ilenyddol yn Town Hall, Rhuthin, nos Wener, llywydd Mr. Marcus Louis, Maer y dref. Arweinydd y cyfarfod ydoedd Tanymaiian. Cymerwyd rhan ynddo gan Ehedydd lal, Taliesyn Hiraethog, Llew Hiraethog, Rhuddfryn, Hu Conwy, a Ceulanydd. Canwyd amryw ganeuon gan Jennie Maldwyn yn swynol iawn. Nos Wener diweddaf, cynaliwyd cyfarfod dirwestol yn nghapel yr Annibynwyr, Tower Hill, Dinbych, dan lywyddiaeth Maery dref. Dydd Sadwrn diweddaf, fel yr oedd dynes 45 oed, yn dychwelyd yn nghwmni ei gwr o farchnad Wyddgrug i fyned i Rhydymwya gyda'r tren 6.30 yr hwyr, yr oedd y gwr wedi cymeryd gormodedd o ffrwyth yr "hopsen," aeth y wraig i geisio tocynau i Rhydymwyn: ar eu gwaith yn myned i'r cerbyd, gwelsant hen ffrynd, yr hwn oedd yn myned i Nannerch. Erbyn iddynt gyrhaedd Rhydymwyn, yr oedd arnynt awydd myned i Nannerch efo'r hen ffrynd; ond pan oedd y tren ar gychwyn, penderfynodd yr hen wr fyned allan, ceidiodd un o'r swyddogion yn mlaen a thynodd ef o'r cerbyd a chauodd y drws. A'r hyn cododd y wraig i agor y drws drachefn i neidio allan pan oedd y tren wedi cyohwyn, ond rhwystrwyd hi gan un John Jones, yr hwn a satai ar ddrws y cerbyd hyd nes iddo ddyfod at y "crossing," lIe y disgyn- odd, neu ynte cawsai ei wasgu i farwolaeth rhwng y cerbyd a'r llidiart. Ar hyn neidiodd y wraig allan, ac ar draws y llidiart, nes y tarawyd hi o dan y gerbydres, fel y bu farw yn y fan.

[No title]

TOWYN.

BETHEL, PARKYRHOS.

LE'RPWL.