Hide Articles List

5 articles on this Page

LLETY'R EILLIWR, LLANYMAW.…

News
Cite
Share

LLETY'R EILLIWR, LLANYMAW. DDACH. Fel yn mhob Llan neu bentre-y mae rhyw :eitbdy, neu efail, neu gongl neillduol yn Un y mae y dosbarth gweithiol yn oyf- ,rfod a chydgymdeithasu d'u gilydd, felly efyd yn Llanmawddacb, yn ystod hir-ddydd tanybont ydyw y lie hwnw; ond yn YBtod birnos gauaf y mae y Senedd yn cyd- Syfarfod yn ddiweddar yn llofft yr Eilliwr, hwn befyd sydd yn Deiliwr, ac y mae y J'&olliad yma yn bynod o'r amrywiaetbol a yotiysglyd. Trinir yma bob math o Jneiao,—vn wleidyddol, crefyddol, a tbraf- |^i°l, heblaw chwedleuyddol, digrifiadol, a p erthynaso), ac amgylchiadau a throion adnabyddus i gylch y gymdeitbas. ¡\\or byehan ydyw Mr. Barber, percbenog [.* ystafell, sydyn a chwim ei dro, parod,ond bersonol ei atebiad, llygaid bywiog yn ei trwyn helaeth unionsyth (Grecian) ar ^yneb, pa un sydd yn tueddu i fod yn hir rj K yn grwn, dwy wefus deneu, a g6n lied tl ^yneb, pa un sydd yn tueddu i fod yn hir rj K yn grwn, dwy wefus deneu, a g6n lied yr hyn arddengys raddau o benderfyn- <),, gyda diffyg ofoddlonrwydd a mwyneidd- Mae ei ymgom a'i ysgwrs gyffredin Ch cymdeithas yn tueddu at y digrifol a'r 6v«-areae* ^*an y gwe^r allan, y mae yn (4 6^'n yn e* ddilyn fi'gi neu lech-filgi yr hyn ar unwaith a ddengys fod dipyn o'r Sporting character. wlr* n°swaith daeth Ivan Owain, hen forwr I 0^ tri pharth byd, ynghyd a'i berygl- Svf*1 ancuriaethau cynhyrfus, i mewn, gan Eillydd chwim ysga^ndroed—"Wei beth wyt ti yn feddwl o honi yn y Llan ilik* yr^an. Mae nhw yn deud i mi fod yna yt 0 gynhwrf yn y B—L—yna yngbylch v ffordd yna sydd yn myn'd i Glanymor, *& Un ° ael°^au y Bwrdd yn hawlio mwy < yd^8^^ yn perthyn iddo,yn enw tad, yr yn c°fi° yn eitha am hono, wyt ti Vd fn 1 ti gWy*> Ivan, ebai Si6n, j ri cofio panpeddit i. ?a yn mynd hyd-ddi hi i lan y m6r i ^dd !°T bach ac i ymdrochi, <fcc. Wei, ai Ivan, paham y mae yn rhaid i bobl ( Llanmawddacb roddi eu hen lwybrau i bobl eraill i'w gwerthu neu adeiladu eu tai arnynt.1? Ie, ië, ebai Wmffra Si6n, hen forwr crwn, pert yn ei sciercyn glas, ond tydw i yn cofio yr hen ffyrdd yma i gyd, a'r adwyon yma hefyd, yn agored, a hawl gan bawb fyn'd ar eu hyd nhw i Ian y m6r neu rhywle arall, yn lie hyny dyma nhw wedi eu cau! Cywilydd aflawen, meddai Prys Edward, ond ydw i yn coflo myn'd ar gefa yr hen "Jimy" filoedd o weithiau i'r Llyndu i ymofyn dwr, a dyna yr hen ffordd byddai nhad yn cario gwair o Fronoleu. Mae hi wedi myn'd yn y fan yma yrwan yn waeth na gwlad Canaan hefo'r Twrcs; chaiff dyn mo'i gaws ei hun. Gvsir 0 Frenin, ebaikRoli ar ben y bwrdd, chaiff dyn ddim chwythu Trambwn yn nghlyw rhai pobl na wyddan nhw ddim mwy am fiwsig mwy na mulod. Taw, Roll, ebai yr Eillydd, aid am gyrn fel yna yr oeddem ni yn s6n, ond am gyrn teirw Basan, ac y mae yn a vr amean ar droed i'w tori, a mynu cael ffordd, a hono yn brif Sordd i'r bobloedd, pe dae ni yn gorfod myn'd trwy dai. • Ie, ac yr ydwyf fi yn disgwyl y bydd pobol yn gallach pwy i roitar y Bwrdd o hyn allan, yn lie cael rhai gwasaidd a chynffonaidd, ebai Ivan. Wel, Sion bach, meddai Wmffra Sion, pawb ato ei hun ydi hi yn yr hen fyd yma. Nos dawch. Ië, Siwr, Wmffra bach r (Mn di benill fwyn i'th nain, Fe gan dy nain i tithau. I:, ry

.LLANBRYNMAIR.

-- .h'T.f.ct CAPEL UCHAF,…

* DYFFRYN NANTLLE.

TANCHWA MEWN GWAITH GLO YN…