Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-^CYMDEITHAS ADEILADU GOGLEDDBARTH SIR DDINBYOH PRIF SWYDDFA -DINBYCH. Y SwTDDFBYDD CANGHENOL. GOROCHWYLWYR. Rhuthyn Mr. Ezra Roberts, Vale View. Llandyrnog ———— Clawddnewydd.Mr. R. Roberts, British School. Ceryg y Druidion.Mr. David Jones, Dolwerfyl. Llanneydd Mr. Moses Jones, Brynhyfryd. Henllan Mr. John Roberts, Draper ewmarket Mr. John Thomas, Draper. ( Mr. Ellis Roberts, Joiner, Ty'n- Im j y-wern; J. Jones, Cysulog. o i Mr. Robert Thomas, Draper. Peuamchno j Mr Qwen Willia Dolyddelen.. «.Mr. Richard Jonds, Penllyn. Quarry. Dolgellau .Mr. David Owen, Printer. Corwen ———— Abergele. Mr. Hugh Williams, Sea View. Colwyn Mr. William Hughes, Penmaen bitch „ H flestiiltog < Mr. Robert thomaa, Post Office SetHania. Penrhyndeudraeth. Mr. W.Hughes, Hafod y Wern Llaneerniew Mr. Thomas Williams, Ty'n- twll. Leeswood Mr. Peter George. Llanarmcflk Mr. David Jones, Bryn'rogof. Adwy a Choedpoeth Mr. Edward Foulkes. Bodfary Mr. T. J. Owen, National School. Bagillt Mr. Thomas Roberts, Agent, Qftdlys Lane. Rhoallanetchrugog Mr. W. john Rogers, Ohurch Street Llangollen. Mr. Thomas Jones, Draper Mostyn Mr. Valentine Williams. Mount Cottages. Fflint. Mr. Thomas Burgess Simon, Chester street. Dinas Mawddwy E. D. Evans, Tanyfoel Mold. Joseph Jones High St. Ar cais am fenthyca arian o'r Gymdeithas, ac am unrhyw hysbysiad pellach yn ei chylch i'w anfon at yr ysgrifenydd, MR. ROBERT PARRY, 13, CHAPEL STREET, DEHBIGH. PBOfIJrS HALL, PONTYPRIDD, AND GENERAL FURNISHING WAREHOUSE. JOHN CROCKET, Clock, Watch, and Cabinet Maker, Mill-puff Feather, and Iron Bedstead Warehouse, TAFF & MILL STRBBT, PONTYPRIDD. HAVE you been to Crockett's Furnishing Wa house, People's Hall, Pontypridd? If not, and buy for CASH only. I. D Good Iron Bedstead P 14 o Good Miipuff Bed and Bolatet 0 10 o Good Palliasse tor ditto 0 10 o Good Mattress 0 o Solid Mahogany Front Cheat of Drawers 1 5 0 ood useful Pembroke Table 120 uood eight-day Timepiece 1 5 0 Good American Clock 116 0 Good Kitchen Chaii o 3 Good Mahogany Bottom Chair 0 5 o Observe this particularly— atent Lever Watch, Warranted 4 4 0 Do. do. J. C. best make 5 5 0 Silve and Gold Chains & Alberts equally low. Good Geneva Watches 15 0 Do. strongly recommended 1 15 o' Furnishing department—Saucepans, Tea Kettles, Venders, Fire Irons, Brushes, &c. UNDERTAKING DEPARTMENT. Men's Full Sized Coffins ISO Children's lined with Blue outside 0 6 6 Clothcovered, Pall and attendance 2 5 o A beautiful coffin. Carpets, Floor, Cloths, Hearth Rugs, Pianos and Harmoniums goods delivered home for 12 miles round. pody Money only—Arian parod yn unig. v GWAED DfiWG YW'R achos o'r Blast, Scurvy, Piles, Clefyd y Brenin neu Manwynau, Clwyfau, Cornwydon, Penddynod, Ysfa y Cnawd, Gwynegon, Danodd, Gout, Spleen, Fits, Poen Pen, Stitches, Chwydd y Glands, Clefydau Benywaiad, Cryd, Ataliadau Natur Heintiau, Nerves Egwan, Gloesiadau, Clefyd Melyn, Diffyg Traul, Twymynon, Tuedd i'r Darfodedigaeth, &c. Felly mae o'r pwys mwraf i Buro, Cadarnhau, a UhryfhaU y Gwaed, a thrwy hyny Ddadwreiddio pob Afiechyd trwy gymeryd y Feddygtniaeth Fawr at y Gwaed, se rr:Jm1IID] PATENT Er prawf o'r effaith neillduol syddjnddynt, wele a ganlyn:— GWELLHAD HYNOD O'R PILES, &c. Stit-Trwy gytiieryd eich Pills hyndd, sef, "litood Pills," mi A gefais Wellhad rhyfedd oddiwrth y Pilfes, Poen yn y Pfeii, Clunitiu, d'r Cefh.. Yr dedawn yh metmi a clierdded braidd gan weiidld, ond ya slwr yii gryf ac yn holliach. Cwmbran, Awst 20, 1876. MARY JAMES. GWELLHAD O'RDYSTEMBE^GWYNEGON.&c SYRj-r-Er lies y cyhoedd yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad a gefais trwy gymeryd eich Pills at y Gwaed. Yr wyf yn awr yn holliach.wedi bnd am ddwy flynedd mewn blinder mawr gan Ysfa a Phoethder y Cnawd. B. THOMAS. Dolau, Hanelly. If mae eraill yma wedi 6ii hiachau d'r Gwynegon Stitches, a Tharddiaftt ar y Cnawd, gan yr itn Pills gwerthfawr. Trade Mark—'BLOODPILLS.' Cosbir pob ffagiad. Ar werth gan holl Chemists y Deyrnas am Is. lie., 2s. 9c. a 48. 6c. TMttry y Post am Is. 2c. 2s. lie. a 4s. 2c. gan y Paftntee- A JACOB HTJGHES. APOTHECARIES' HALLI LLAKELLY, Wholesale by all Patent and Drug Houses in Lon don, Liverpool, Manchester, Bristol, Birmingham Cardiff, &c. Meddygmiaeth Anffaeledig a i w ¥ I WELLA Y RHEUMATIC A'R GOUT; YR ydym wedi derbyn canoedd o dystiolaeth au i brofi hyn, ac nid oes un achos eto nad yw wedi ei gwbl wellhau, os na bydd y dyoddef ydd wedi bod dano er's blynyddoedd, a bod ei afiechyd yn chronic. GelUr ei gael mewn potelau, Pris 2s. 6c.a 3a. 6c., wedi talu ei gludiad i'r orsaf agosaf at y $ulleybyddyn anfon am da no. Anfoner at y gwneuthurwr — R. Simon Cheitiist, 56, Brownlow Hill, Liverpool. 21s., 24S. 6C., &C. THE _ell EADY MADE CLOTHING MART, ELDON HOUSE, DOLGELLAU. DYMUNA WILLIAM DAVIES hysbysu ei fod yn bWriadu gwerthu COTIAU UCHAF, WATERPROOFS, &c., gyda gotyngiad fel y can- lyn, er mwyn clirio yr ell sydd weddill:- MACKINTOSH COATS, &c. Prisiau arferol 7s. 6c., 9s. 6c., lis. 6c., 12s.6c., 14s.6c., gostyngir hwy i 5s. 6c.. 7s. 6c., 8s. 6c., 9s. 6c., 12s. Prisiau arferol 18s. 6c., 19s. 6c., 25s. 6c., 30s., gostyngir hwy i 15s. 6c., 16s. 6c., 21s., 24s. 6c., &c. Hefyd Leggins &c., gyda. gostyngiad cyferbyniol. Waterproof Cloaks i ferched. Papyr at Bapuro Tai o GeiDiog y pisiilU fyny, &c., &c. l/Qwllhad oddiwrth anwyd mewn 1 Dag munyd. HAYMAN'S BALSAM OF RHAG y Peswch, Anwyd, Crygni, a phob yn y Frest a'r Ysgyfaint. Y mae yn attain J1" ynau ynjperi i grynhoadati tufewnol dd'od i Swellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genatt, gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn 0 Hhodda hwn iachad tmiongyrohol a pharhaus. MAE HI FLAS YN FELDS A DTMCNOL. Important Testimonials. 4 16, Pictoh Place, CarmartheJ^j Sir,—I have had several bottles of yotir balsam, have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen, Station j Amport Firs Andover, May 29th, 1869.— have for sottie years had your Balsam of for Mrs. B. Webstet, and intended Writing to you how much benefit she has dSHfed. She considered consumptive, but the Balsam has qUI:. restored her, and she is now quite strong, I ba e i recommended you dozens 0i customers, and all haf been pleased with it. I atn, ydurs, &c., H. B. WBBSTICII, Mr. Hay man, Chefnist. Cdij,t)REN'a CODbH.—Mrs. Petherick, iTllySijfea^ llron Woirks, Swansea, has fbttnd the balsam I dieful ill her fatoily, and always kfeepa it in the ready for any emergency, and never finds it fall.e f Gellid rhoddi Rifer fawr 0 dystiolaethari yn Pr gwellhad trwy ddefnyddio y Balsam h-wn, dd Parotoedi6 yn unig gan A. Hayman, Fferyllfa Castelluedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. I lc., a 28. 9c. t yr un gan bob Fferyllydd parchus yn J.I!6 tawe, Oaerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrdd1" Haverfordwest, Lerpwl, a'l holl Dywysogaet tr k PRIF OBncHWTLWTR—W. Sutton ti Co.; Barely s Sons, Llundaui; Collins & Rosser; Pearce & o. I' Briste; ac Evans & Co., Liverpool. IIII GOCHELIAD.—Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd fod y geiria HATMAN'S BALSAK OW HOBEHOO^H wedi ei stampio ar y poteli, heb yr hyn nid oes wirioneddol. D.S.—Y mae cryn arbediad wtth gymeryd^ po*6' wyaf. 1 ENAINT HOLLOWAY PAWB sydd yn dyoddef oddiwrth beswch, wyd, bronchitis, caethiwed a symudl*4ji> afreolaidd y galon a daer gymhellir i rwbio y „ y fron, neu y cefn, fel y byddo yr achos yn toiK gydag olew treiddiol Holloway dydd. Gall cleifion ymddiried yn y canlym- 0 ffafriol a ddilyrant y driniaeth hon. Yr olew ydyw'r feddyginiaeth fwyaf sicr a diogel i I anhwylderau mewnol ac allanol y gwddf. f V £ ESAU DBWG BRONAU DRWO, ULCERS, ABSCESSES, ARCHOLLl0^ „ ENNYNIADAU 0 BOB MATH. Gellir eu llwyr wellhau trwy gymhwysoyr ensl e hwn at y manau clwyfus, ar ol yn gynta* tymheru yn briodol gyda dwfr cynhes. 0 f effaith yr enaint nerthol hwn, yn cael ei gynoort: wyo gan y pelenau, symudir pob anhwyldeb °. corff gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn 110 grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen byn^ Y. l byddont, yn y modd a nod wyd. GYDA'R GEWYJS WS7, CRYD-CYMAl* A PHOENAV NEVRALOAIDD. ,d Nid ^yw yr enaint hwn byth yn aflwyddo i esmwythad. Y mae ei weithrediad tyner yn llew1^ yr ennyniad yn gystal a'r poethder a'r boen- ) maer enaint esmwythaol hwn, trwy gyfnerth. rhediad y gwaed trwy y rhanau dolunu, yn nyrchu gweithrediad iachusol. Mewn sebOO101 peryglus a chydgasgledig, dylid gofalu bob am gymeryd y pelenau, gan fod eu galluoedd p^r. igol ac adferiadol yn gosod yr holl gnaw^ hylifau a berthyn iddo mewn cyflwr iach. J} CYFAiLL i t'AM.—I A CHA L) BUAX OP WR7H BOB AFIECHYD AR Y CROPø Rhydd yr Enaint hw n iechac lusn dyd, ymgrafu, a phlorcd, yn r.ghyt'a phob ddoluriau, ond ei iwbio oddiamgylch y drwg a waith nen dair y dydd; a chjDitrjd y relellia ol y cyfarwyddiadau argrafledig. -werthir y Pelenau a'r Enaint yn Proffeswr HOLLOWAY, 533, Oxford-street, Llund^ ac hefyd ganagoa bob cyfferiwr; pachus trwy 7 gwareiddiedig, mewn blychau a ph tiau am is I 2s 9c, lis., 22s., a 83s. yr un, Y mae y rhai 2s. 1 yn cynnwys tri, y rhai 4s. 6. yn chw^ f a rhai lis. unarbymtheg, y rhai 22s. dairardu 9 L a'r hugain, a'r 33s. ddeuddeg a deugain cymaint f a'r blychau a'r potiau is. 1J. Cynawys y f lleiaf bedwar dwsin o belenau, a'r lleiaf wns 0 enai 1 Rhoddir cyfarwyd liaAau argraffedig llawni r pa fodd i'w defnyddio ar bob Blwch ;i Piiot, a cael y cyfarwyddiadau mewn unrhyw iaith, hy nod y Dwrcaeg,yr Arabaeg, yrJArnjwiacg» f aeg, neu y Chinaeg. M 1